Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-2104

۱ Comment

  1. ایروانی می‌گه:

    بعضی از موجودات زنده ایی که روی دو پای خود راه می روند و ظاهرا آدم نامیده می شوند ، از همه حیوانات وحشی ، وحشی تر هستند .
    من مطمئن هستم عامل این جنایت تقاص عمل وحشیانه خود را در این دنیا و همچنین در آخرت خواهد داد.
    چوب خدا صدا ندارد … هر کس بخورد دوا ندارد .

Leave a Reply


© ۱۴۰۰ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN