Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست خوزستان، سایت پیشگیری و کنترل بیماریهای حیات وحش در پارک ملی کرخه با حضور مهندس محمدی زاده معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان حفاظت محیط زیست به بهره برداری رسید.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در تشریح این پروژه گفت: این سایت نخستین و پیشرفته ترین مرکز، جهت مداوا نمودن جانوران وحشی بیمار یا آسیب دیده در سایت می باشد و به ما این امکان را می دهد تا بهتر بتوانیم تحقیقات ومطالعات را بر روی حیات وحش و بیماریهای مشترک انسان ودام داشته باشیم وبا استفاده از تجهیزات نصب شده به راحتی می توان انگل های خارجی وحوش را از بین برد.
تورج همتی افزود: فاز اول این طرح با استفاده از دوشهای ضد کنه جهت پایش وکنترل بیماریهای گوزن زرد ایرانی طراحی شده و اعتبار فاز اول این پروژه سیصد و بیست و سه میلیون ریال و فاز دوم احداث قرنطینه و تیمار حیات وحش است که با هدف نگهداری وحش بیمار وآسیب دیده جهت تحقیق تا رهاسازی در زیستگاه اصلی نیاز به
چهارصد میلیون ریال اعتبار دارد و فاز سوم آن ایجاد یک مرکز فوریت ها وآزمایشگاه تشخیص بیماری حیات وحش خواهد بود که شامل درمانگاه و بیمارستان برای حیوانات بیمار وآسیب دیده می باشد و احداث آن نیاز به ۷ میلیارد ریال اعتبار دارد.
گفتنی است ،با تکمیل فازهای این مرکز بزرگترین و مجهزترین سایت پیشگیری وکنترل بیماریهای حیات وحش در منطقه ایجاد خواهد شد.

http://www.doe.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=e9fed7fc-df30-4594-9963-6c0602dc7958

http://www.doe.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=be82d146-28f1-4cad-ae46-e7d0c8f2a02e

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN