Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات ایران : پژوهشگران ژاپنی معتقدند که کلاغها دارای حافظه بلندمدت بصری هستند.محققان ژاپنی تاکید دارند که این ویژگی کلاغ‌ها در مواردی حتی بهتر از انسان است و به آنها اجازه می‌دهد تا بعد از یک سال رنگها را به خاطر بیاورند.

در آزمایش به عمل آمده در این خصوص که توسط دانشگاه «یوتسونومیا» به عمل آمد، کلاغ‌ها نشان دادند که قادر به تشخیص ظروف حاوی غذا بر اساس رنگ ظروف و پس از مدتهای طولانی هستند.«شوئی سوگیتا» استاد ریخت شناسی حیوانات که مسؤولیت تحقیق در این خصوص را بر عهده دارد، می‌گوید: حتی برای انسان نیز سخت خواهد بود که اطلاعات بصری مربوط به رنگ را برای مدت زیادی در حافظه خود نگاه دارد، اما کلاغ‌ها نشان دادند که در خصوص این بخش از حافظه از انسان برتر هستند.

منبع: ایسنا

____________________________________________________________

خبر مرتبط :

کلاغ‌ها هم قادر به صبر و انتظار هستند

 

Leave a Reply


© ۱۴۰۰ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN