Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: پژوهشگران آمریکایی دریافتند موشها نسبت به یکدیگر احساس همدردی دارند و بر اساس همین احساس، درصدد نجات دادن همنوع خود که در درون قفس گرفتار شده، بر می‌آیند.

به گزارش «Christian Science Monitor»، محققان دانشگاه شیکاگو با اشاره به نتایج حاصل از تحقیق انجام شده در این زمینه اظهار کردند: احساس همدردی تنها به انسان و پستانداران اولیه اختصاص ندارد، بلکه موش‌ها نیز به خوبی این رفتار اجتماعی را نشان می‌دهند.

در تحقیق آزمایشگاهی به عمل آمده در این خصوص، موش‌ها به صورت مکرر حتی بدون دریافت جایزه و یا مشوق، همنوع خود را از درون قفس آزاد می‌کردند.

بر اساس نتایج این تحقیق، به نظر می‌رسد که احساس همدلی، همدردی و انگیزه کمک به دیگران تنها مختص انسان نیست و پستانداران بسیاری را شامل می‌شود.

منبع: ایسنا

برچسب‌ها,

۲ Comments

  1. Platypus می‌گه:

    « دیده بان حقوق حیوانات »شما نوشته اید : « ، به نظر می‌رسد که احساس همدلی، همدردی و انگیزه کمک به دیگران تنها مختص انسان نیست و پستانداران بسیاری را شامل می‌شود.»
    با عرض معذرت فقط یک سوال کوچولو ! می خواهم بدانم . منظور شما ازاین کلمه [ انسان ] چیست ؟ ایا مراد از این همدلی ، در حقیقت بی تفاوت بودن جامعه انسانی در برابر مردن روزی حدود فقط ٨٠٠ کودک ( به مابقی تلفات اشاره ای نمی کنم ) در جریان قحطی و خشکسالی در شاخ آفریقا ، می باشد ؟ پس ای کاش من یک موش بودم !

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN