Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: آنچه بخشی از خاطرات جمعی کودکی تمام کودکان جهان است، این سالها و روزها بیش از پیش در زیستگاه اصلی به خاک و خون کشیده می شود و یا عمری را برای ارضای خودخواهی بشر در اسارت زیست می کنند.

برچسب‌ها, ,

Leave a Reply


© ۱۳۹۸ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN