Subscribe: RSS Twitter

شکار

دیده بان حقوق حیوانات: رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگر مجوزهای قانونی برای سلا‌ح‌های شکاری به موقع صادر نشود و سلاح قانونی وجود نداشته باشد فعالیت‌ها به سمت مخفی شدن و غیر قانونی بودن پیش می‌رود که دراین صورت آثار منفی آن بر طبیعت بیشتر خواهد بود.

به گزارش مهر،  محمد جواد محمدی زاده روز شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه خط آزمون یورو ۴ و آزمایشگاه یورو ۵ مرکز تحقیقات و آزمون آلایندگی خودروها در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مجوز شکار برخی پرندگان به علت بروز بیماری در بین آنها لغو شده است، افزود: این کار با هدف جلوگیری از آسیب رسیدن به سرمایه دامی کشور انجام شده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه موضوع شکار را باید در کشور مدیریت کنیم اظهارداشت: در بعضی نقاط کشور گزارشاتی مبنی بر وجود بیماری در برخی پرندگان مهاجر ارائه شده از این رو اجرای مجوزهای شکار صادر شده لغو شده است .

وی گفت: نمونه هایی از بیماری در پرندگانی که از سیبری به تالاب های میانکاله ، فریدون کنار ، انزلی و جاهای دیگر مهاجرت کرده اند مشاهده شده که سازمان محیط زیست برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه دامی کشور شرایط را مدیریت کرد و مجوز شکار برخی مناطق را به طور موقت لغو کرد.

وی ادامه داد: البته این به آن معنا نیست که این مجوزها باطل شده باشد بلکه در حال حاضر نمی توانند از آن استفاد کند و ممکن است شش ماه یا یکسال دیگر زمینه استفاده از آن فراهم شود.

محمدی زاده افزود: برخی از پرندگان به سنی می رسند که اگر شکار نشوند به طور طبیعی می میرند بنابراین مجوز شکار برای این گونه پرندگان صادر می شود.

وی تاکید کرد: این مجوز به افرادی که سلاح دارای مجوز و پروانه فعالیت داشته باشند داده می شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: البته این به آن معنا نیست که سلاح آزاد است بلکه هر گونه خرید و فروش و استفاده از آن با مجوز خواهد بود و فردی که آموزش ندیده باشد حق استفاده از سلاح را ندارد.

وی در مورد سقف صدور مجوز برای شکار اظهارداشت: در واقع این سقف به تناسب تقاضایی که در منطقه وجود دارد است اما صدور مجور به تناسب پرنده یا حیوانی است که به دلیل مساله سن یا برخی موارد دیگر می تواند از گردونه طبیعت حذف شود ، بنابراین مجوز شکار محدود است .

محمدی زاده تاکید کرد: همچنین مجوز سلاح با پروانه و آموزش در اختیار کسانی است که مجوز را صادر می کنند.

وی اظهارداشت: در واقع وظیفه ما مدیریت شکار است ما باید فعالیت های قانونی را نظامند کنیم تا بتوانیم با فعالیت های غیر قانونی مبارزه کنیم زیرا اگر این مجوزهای قانونی به موقع صادر نشود ، سلاح قانونی وجود نداشته باشد فعالیت ها به سمت مخفی شدن و غیر قانونی بودن پیش می رود که دراین صورت آثار منفی آن بر طبیعت بیشتر خواهد بود.

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN