Subscribe: RSS Twitter

 

درمان پاک

دیده بان حقوق حیوانات: نخستین شماره  «درمان پاک» نشریه گروه ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات انتشار یافت.

به کوشش گروه ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات نخستین نشریه تخصصی در زمینه حقوق حیوانات آزمایشگاهی با مطالب متنوع منتشر شد.این نشریه تحت نظارت علمی حامد صوفی و امین حمزه ئیان و با مطالبی از دکتر زرین آذر، دکتر سپهر شفیع زاده، دکتر رامک روشنائی، دکتر کیارش آرامش، حامد بابا مرادی، امین حمزه ئیان، کیمیا جانفدا، فاطمه ن. و آرتا ایرانی از طریق وبگاه رسمی ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات قابل دریافت است.

در این شماره خواهید خواند:
شبکه بین المللی آموزش با شفقتInterNICHE
چه چیز اشتباهی در کالبدشکافی و زنده شکافی حیوانات وجود دارد؟
فاتحان فضایی و انسانهای آزمایشگاهی
آزمایش روی حیوانات روشی کهنه، منسوخ و غیرانسانی
نقدی بر روش علمی آزمایشگران حیوانی
زندگی نام هی بری هورن Barry Horne
معرفی گروه ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات
نجات ۹ قلاده سگ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
اصلا چرا آزمایش روی حیوانات اینقدر رایج شد؟
پیامدهای زنده شکافی حیوانات
چگونه باید بدون حیوانات سرطان را درمان کنیم؟
آیا داروها بدون اینکه ابتدا روی حیوانات آزمایش شوند قابل اطمینان خواهند بود؟
ابزارهای جایگزین Alternatives

شماره نخست گاهنامه درمان پاک را از اینجا دریافت کنید

 

Leave a Reply


© ۱۳۹۸ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN