Subscribe: RSS Twitter

دکتر وهاب زاده واحد شمارش حیوانات بهره بردارانه

دیده بان حقوق حیوانات: به خواسته استاد اخلاق محیط زیست واحد های بهره بردارانه شمارش حیوانات اصلاح خواهد شد.

دکتر حسین وهاب زاده با اعلام بهره بردارانه خواندن همه واحدهای شمارشی که آدمیان برای شمردن حیوانات به کار میبرند از رسانه ها و افراد فعال در حوزه حیوانات و محیط زیست خواسته اند جهت اصلاح این واژگان اقدام کنند.

واحدهای سنتی و بهره بردارانه که برای شمارش حیوانات به کار می رود هر یک به نوعی استثمار و بهره برداری غیر اخلاقی از حیوانات منسوب است. قلاده برای گوشتخواران، چون بشر به گردن آنها قلاده می اندازد. راس برای گیاهخواران، چون بشر بر پشت (راس) آنها سوار میشود. قطعه برای پرندگان، شاید چون به اندازه یک قطعه گوشت برای بشر ارزش دارند.

باید واژگانمان را تغییر دهیم. شاید با این تغییر واژگان، نگاهمان و در پی آن عملکردمان هم تغییر کند. به جای یک قلاده پلنگ به سادگی بگوییم یک پلنگ، یا مثلا سه درنا یا ده گورخر؛ ساده تر، زیباتر و حفاظتی تر!

دیده بان حقوق حیوانات، همانطور که پیش تر با تذکر برخی دوستان اقدام به اصلاح این واژگان می کرد، با این اقدام همراه خواهد بود و از استفاده «واحد های بهره بردارانه» شمارش حیوانات به دلیل غیر اخلاقی بودن پرهیز خواهد کرد.

در همین زمینه:

سبز پرس: ادبیات سلطه جویانه بر تنوع زیستی

© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN