Subscribe: RSS Twitter

 

____________________

در زمینه قربانی:

۱- برای کمک به حیوانات نذر کنید!/ استفتائات شرعی از اینجا

۲- برخورد نامناسب با قربانی از اینجا

۳- کشتار دام در معابر ممنوع است از اینجا

۴- پرهیز از ذبح گوسفند مقابل ورودی مساجد از اینجا

۵- ذبح حیوانات از دیدگاه روانشناسی کودک از اینجا

۶- تب کریمه کنگو یک بیماری حاد ویروسی است/ انتقال از دام به انسان از اینجا

۷- چرا نباید در خانه، کوچه و محله دام زنده را کشتار کنیم/ از زبان یک دامپزشک از اینجا

۸- فرزندت را به «سلاخی» نگمار!/ حرفه قصابی از نظر تربیتی اثر سوء دارد از اینجا

۹- شیعه نیوز، نظر آیت الله مکارم درباره قربانی کردن در اماکن عمومی از اینجا

Leave a Reply


© ۱۴۰۰ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN