Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: بعضی امکاناتی که ما فکر می کنیم ساخته دست خود ماست از قبل در طبیعت وجود داشته است. این موجودات سال هاست که در حال استفاده از این روش و انجام این کار هستند تا آنجا که دانشمندان با ترکیب دو کلمه اینترنت و آنت، نام آنرا آنترانت گذاشته اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران علیرضا نادری کارشناس محیط زیست در این باره می گوید: در روش انتقال داده ها وقتی که داده های اولیه با پهنای باند پایینی رد و بدل شوند و یا پهنای باندی وجود نداشته باشد، ارسال و دریافت متوقف می شود و در مورچه ها نیز چنین مسئله ای صدق می کند به طوری که اگر مورچه های غذا جمع کن که را در نظر بگیرید، آنها به بیرون از لانه و خانه خود می روند و به دنبال دانه و آذوقه می گردند.

وی ادامه داد: این مورچه ها تا وقتی که غذایی نیابند به لانه باز نخواهند گشت و اگر نیز برگردند سرعت کار پایین می آید یا شاید کار به طور کامل متوقف شود. چنین چیزی هم در یک ارتباط اینترنتی هم اتفاق می افتد یعنی اگر امکانات فراهم باشد سرعت بالا می رود و ارسال داده ها زودتر انجام می شود.

وی افزود: به مورچه ها از همین روش استفاده می کنند آنها مقدار زیادی از غذا را جمع می کنند (بسته های داده) را پیدا کردن غذا (پهنای باند) ارسال می کنند و بعد از این ارسال تعداد غذا جمع کن ها مورچه بعدی را مشخص می کنند.

وی خاطر نشان کرد: در ارتباط اینترنتی همچنین جریانی وجود دارد اگر سرویس دهنده هیچ داده ای را ارسال نکند اینترنت از کار می افتد و مورچه ها نیز اگر مورچه ابتدایی تا ۲۰ دقیقه آینده به لانه باز نگردد مورچه بعدی نیز نخواهد رفت.

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN