Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: غار فرن آلاباما در فصل زمستان پناهگاه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون خفاش خاکستری است که حرکت دسته‌جمعی آنها به درون و بیرون غار صحنه هراسناکی را به وجود می‌آورد.

غار فرن بزرگترین غارهای شناخته شده برای خواب زمستانی این گونه از خفاش‌ها به شمار می‌رود،‌خفاش‌هایی که در بخش‌های جنوب‌شرق آمریکا پرسه می‌زنند.

به گزارش همشهری آنلاین دانشمندان همچنین احتمال می‌دهند در حدود یک میلیون خفاش ایندیانا،‌گونه‌ای از خفاش‌ها با گوش‌هایی شبیه به موش و بومی آمریکای شمالی، نیز در زمستانها در این غار به خواب می‌روند.

Leave a Reply


© ۱۳۹۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN