Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات ایران: مدیر انجمن کانون سبز فارس از کشف جسد دو شتر در حین عبور از طولانی‌ترین کریدور لوت که یکی از پرخطرترین مناطق دنیا است خبر داد.
به گزارش مهر، بهمن ایزدی با بیان این مطلب افزود: ناحیه کلوت ها با وسعتی حدود یازده هزار کیلومتر مربع در غرب بیابان لوت واقع شده و جهت و پیکر کلی ناحیه کلوت ها،از شمال غرب به سوی جنوب شرق استقرار یافته است.

تصویر تزیینی است.

به گفته وی، کلوت ها (یاردانگ ها) سازه های طبیعی از جنس رس اند و رگه های گچ ومارن در میان آنها وجود دارد. محققین پدیده کلوت ها را مربوط به تغییرات شدید آب و هوایی بین دوران اول و دوم یخبندان می دانند، بنابراین آب و باد مهمترین عوامل ایجاد فرسایش درآن ناحیه ونهایتا خلقت کلوت ها هستند.

ایزدی اظهار داشت: بطور متوسط اختلاف ارتفاع سطح کریدورها و دالانهای مابین کلوت ها تا فراز کلوت ها حدود ۸۰ متر است و موجب شده تا اشکال کلوت ها که عموما به صورت قایق و کشتی وارونه می باشند، هیبتی شگفت انگیز و جذاب پیدا کنند. کلوت ها در غرب بیابان لوت به صورت رشته های منقطع به سمت جنوب شرق گسترش یافته اند و دالانهای بین آنها نیز تابعی از جهت گیری اصلی کلوت ها است.

مدیر انجمن کانون سبز فارس تصریح کرد: شکل طبیعی سخت و ناهمواری های موجود در مناطق کلوت ها که در برخی از عرصه ها به چاله های فروبسته عمیق ختم می شود ، از دیر باز موجب شده بود تا بومیان نواحی اجتماعی لوت و سایر محققان داخلی وخارجی، ذهنیت عبور از مناطق داخلی ناحیه کلوت ها را امری محال وغیر ممکن بدانند و متاثر از این واقعیت تا قبل از برنامه تحقیقاتی گشایش مسیر طولی کلوت ها توسط کارشناسان کانون سبز فارس دراوایل آذرماه سالجاری، این منطقه که بخش مهمی از ارزشهای طبیعی فلات ایران را درخود جای داده، در مسیر برنامه های تحقیقاتی محیطی قرار نگرفت و بر این اساس محدوده غیر قابل عبور اعلام شد.

به اعتقاد وی، گشایش طولانی ترین کریدورها ناحیه کلوت های لوت به طول۱۴۰ کیلومتر هوایی، توسط محققین کشور، برگ زرینی در سبد تلاش های شناخت سرزمین و زیستبوم ایران است که بیش از پیش جایگاه ارزنده تحقیقات محیطی در بیابان لوت رابرجسته می کند.

ایزدی افزود: برنامه پژوهشی مذکور توسط محققان کانون سبز فارس و با دعوت از مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران و همچنین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به همراه مستند سازان برجسته کشور انجام پذیرفت.

وی در ادامه گفت: در برنامه تحقیقاتی مذکور، برای اولین بار محققان به گستره میانی و داخلی کلوت ها نفوذ کردند و در راستای برنامه های علمی زمین شناختی و ژئومرفولوژی (زمین ریخت شناسی) و همچنین مطالعه شبکه هیدرولوژیک ناحیه کلوت ها، بیش از۶۰ نقطه مورد بررسی و نمونه برداری قرار گرفت وموقعیت جغرافیایی مگا کلوت های آن مسیر که بعضا حدود ۱۰۰ متر ارتفاع داشتند، شناسایی شد.

ایزدی یادآور شد: در برنامه فوق با نفوذ به حوزه داخلی کلوتهای غرب بیابان لوت، استعدادهای اکولوژی معبر عبور و حواشی آن مورد مطالعه قرار گرفت و طی آن ده ها گونه جانوری نمونه برداری شد. مشاهده و تصویر برداری از آگامای سر وزغی دم سیاه در میانه کریدورمورد مطالعه وهمچنین تصویربرداری از روباه شنی آن ناحیه، این مهم را بر خلاف نظر برخی از محققین که قبلا اعلام کرده بوند در ناحیه کلوت ها هیچگونه حیاتی وجود ندارد،روشن می کند که حیات به صورت ظریف ودر عین حال بسیارپیچیده ومنحصر بفرد درلوت جریان دارد. درمناطق کلوت ها، منهای زندگی نباتی، چرخه پیوسته اکولوژی حشرات، خزندگان و گوشتخواران موردبررسی و مطالعه قرارگرفت.

مدیر کانون سبز فارس گفت: کشف اجساد دو نفر شتر در زیر شن ها و همچنین کفش خاصی از ساربان آنها که در نوع خود بی نظیر و قابل تامل است فرضیه شناسایی مسیر قدیمی راهزنان بلوچ که صد ها سال پیش از این ناحیه خود رابه منظور غارت به خراسان و نواحی کرمان می رساندند، تقویت می کند.

وی با بیان اینکه برنامه مذکور در طول یک هفته انجام شد که پنج روز آن صرف گشایش معبر کریدور اصلی در میان ناحیه کلوت ها شد تأکید کرد: گشایش معبر مذکور به تنهایی رکورد مهمی در خصوص عبور از مناطق طبیعی پر خطر دنیا است که به شناسایی آن معبر و خصوصیات ارزشمند بوم سازگان بیابان لوت در مناطق داخلی کلوت ها منجر شد.

ایزدی اظهار داشت: معبر باز شده در ناحیه کلوت ها به دلیل پاسداشت تلاشهای چندین ساله محققان کانون سبز فارس در بیا بان لوت وطراحی واجرای برنامه عبور از ناحیه کلوت ها، با نظر مثبت کلیه دست اندرکاران و محققان حاضر در آن برنامه مسیر شیراز نام گذاری شد.

برچسب‌ها, ,

Leave a Reply


© ۱۴۰۰ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN