Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش انجمن یوزپلنگ ایرانی در ایران یک گونه گرگ زیست می کند که پراکنش وسیعی در بخشهای گسترده ای از سطح کشور دارد. این گونه کمتر در ایران مورد مطالعه قرار گرفته و نخستین پژوهش علمی درباره این گونه از سال ۱۳۸۶ در پناهگاه حیات وحش قمیشلوی اصفهان که یکی از مهمترین زیستگاه های این گونه در کشور محسوب می گردد، انجام شده است. زندگی گروهی و ساختار جمعیتی یکی از ابعاد مهم بوم‌شناختی گرگ‌ها محسوب می‌شود که عمدتا در اروپا و آمریکای شمالی مورد بررسی قرار گرفته است، لیکن کمتر در مناطق خشک آسیا مطالعه شده است.

 

براساس یافته های پژوهشی که به صورت مشترک توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی، پژوهشکده علوم محیطی و اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان در این منطقه صورت گرفت، بزرگی دسته‌های گرگ در فصول مختلف عموما پیرامون ۲ است که تفاوت معنی‌داری بین اندازه گروه‌ها در فصول مختلف و حاشیه و مرکز منطقه دیده نشد. گروه‌های گرگ در قمیشلو یکی از کوچک‌ترین اندازه‌های ثبت شده در دنیاست که به نظر می‌رسد به دلیل کوچک بودن اندازه طعمه‌های آن در این منطقه نسبت به سایر مناطق حوزه انتشار آن است.

 

گرگ‌ها موجوداتی اجتماعی هستند که اندازه دسته‌ها معمولا با اندازه طعمه و قابلیت دسترسی آنها ارتباط دارد. درعین حال، ساختار هر گله گرگ تحت تأثیر بهره‌برداری انسان از جمعیت‌ آنها نیز قرار دارد. عوامل انسانی از قبیل شکار مستقیم و تصادفات جاده‌ای از علل مهم تلفات گرگ در قمیشلو است.

در همین راستا، یافته های این پژوهش در قالب مقاله ای منتشر شده است که علاقمندان می توانند آنرا از اینجا دریافت نمایند:

  بررسی تغییرات اندازه گروه گرگ خاکستری در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش فمیشلو، اصفهان

 

 

 

 

Animal-Rights-Watch-ARW-5627

دو گرگ در عباس آباد اصفهان (عکس توسط دوربین تله ای انجمن یوزپلنگ ایرانی/اداره حفاظت محیط زیست نایین/پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و پانترا)

Animal-Rights-Watch-ARW-5628

دو گرگ سر آبشخور در قمیشلو (عکس توسط فتح الله امیری/انجمن یوزپلنگ ایرانی)

 

Animal-Rights-Watch-ARW-5629

یک دسته متشکل از دو گرگ در قمیشلو (عکس توسط فتح الله امیری/انجمن یوزپلنگ ایرانی)

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN