Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-5822

دیده بان حقوق حیوانات: تعداد ۲۰ قطعه کبک با هماهنگی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده و با همکاری دانش آموزان محیط یار مدارس ، توسط دانش آموزان دوره ابتدایی در ارتفاعات شهرستان رها گردیدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، این حرکت نمادین در راستای فرهنگ سازی و آشنایی با لزوم حفاظت و حراست محیط زیست از اوان کودکی ، انجام گرفت.
گفتنی است این کبک ها توسط ۴ گروه شکارچی متخلف زنده گیری شده بودند.

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN