Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-5889

دیده بان حقوق حیوانات: مراکز تکثیر و احیای گور خر ایرانی در خراسان جنوبی ساماندهی می شوند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست معاونین محیط زیست استان های فارس، یزد، کرمان، سمنان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی روز گذشته در محیط بانی منطقه حفاظت شده مظفری گرد هم آمدند تا به عنوان ۶ استان دارنده زیستگاه گور خر ایرانی، ساماندهی مراکز تکثیر و احیای گور خر در کشور را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در سال ۱۳۷۶ مرکز تکثیر گور خر گوراب یزد با زنده گیری ۴ رأس گور از خار توران استان سمنان فعالیتش را آغاز نمود و تا سال ۱۳۸۷ این آمار به ۴۰رأس رسید.
محمدی افزود: طی سال های ۱۳۸۶و ۱۳۸۷ جمعیت هایی از گورهای تکثیر شده در سایت گوراب به سایت تنگ حنای یزد منتقل شد و تصمیم بر این است جمعیت هایی که به این صورت در اسارت تکثیر شده اند و بعضاً نسبت های جنسی و تعداد جمعیت پایه آنها نامناسب است برای ترمیم جمعیت پایه و تقویت ژنتیکی آنها، تعدادی گور نر از زیستگاه های طبیعی زنده گیری و به سایت های تکثیر در اسارت منتقل شوند که این برنامه در تیر ماه اجرایی خواهد شد.
مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: زنده گیری گورهای ماده نیز پس از فصل زایمان و چند ماهه شدن کره ها انجام خواهد شد.
وی گفت: در ایران ۲ زیستگاه طبیعی گور خر ایرانی(آسیایی) داریم که یکی منطقه خار توران استان سمنان با ۱۵۰ رأس گور و دیگری منطقه بهرام گور استان فارس با ۴۰۰ رأس گور می باشد که در حقیقت اینها آخرین بازماندگان جمعیت گور آسیایی هستند که در گذشته در کشورهای همسایه شرقی و آسیای میانه و در بیشتر محدوده فلات مرکزی ایران وجود داشته است البته گزارش هایی از حضور گور خر ایرانی(آسیایی) در کشور ترکمنستان در مرز خراسان رضوی نیز دریافت شده است.
محمدی گفت: با عملیاتی شدن این برنامه، در دراز مدت جمعیت های گور خری که در اسارت تکثیر می شوند به طبیعت و زیستگاه های طبیعی که در گذشته، گور وجود داشته و منقرض گردیده منتقل خواهند شد.
مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست کشور در خصوص سایت تکثیر گور خر ایرانی در منطقه حفاظت شده مظفری خراسان جنوبی گفت: هم اکنون در این سایت ۱ رأس گورخر ماده وجود دارد که تصمیم بر آن شد در مرحله اول ۱ رأس گور نر و ۳ رأس گور ماده به این زیستگاه منتقل شود و زمانی که جمعیت به ۱۵ تا ۲۰ رأس رسید و از نظر ژنتیکی تقویت شد به زیستگاه طبیعی منتقل شوند.
وی اظهار داشت: ما در معرفی گور تکثیر شده به زیستگاه طبیعی، تجربه خوبی در تنگ حنای یزد داریم.
محمدی افزود: در مدیریت جمعیت های معرفی شده به طبیعت، برای کنترل مسیرهای مهاجرت و گستره خانگی آن بهتر است از سیستم های رد یاب ماهواره ای استفاده شود که محدودیت هایی برای خرید و انتقال این سیستم ها به کشور داریم ولی با رایزنی های انجام شده امیدواریم از طریق برخی نهادهای بین المللی حامی محیط زیست این سیستم های ردیاب را به کشور وارد نماییم.

Leave a Reply


© ۱۳۹۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN