Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-5983

دیده بان حقوق حیوانات: مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان از پاکسازی جزیره هنگام در فصل تخم گذاری لاک پشتان دریائی خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان : پاکسازی ساحل جزیره هنگام باحضور مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ، معاونین ، محیط بانان این اداره کل ، سمن های فعال محیط زیستی استان و مردم طبیعت دوست  این جزیره  انجام پذیرفت
مجید وفادار بابیان اینکه استان هرمزگان با داشتن حدود ۲۲۳۸ کیلومتر نوارساحلی (تقریباًنیمی از طول سواحل جنوبی کشور) فضاهای قابل زیست فراوانی را برای گونه های متعدد گیاهی و جانوری آبزی و کنار آبزی فراهم ساخته است، افزود: موجودات آبزی متعددی در طیف وسیعی از زیستگاهها که از سواحل بین جزر و مدی شروع شده و تا آبهای آزاد دریایی ادامه می یابد زیست می کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت : ساحل جزیره هنگام یکی از سایت های مهم تخم گذاری لاک پشت دریایی می باشد که باید باکمک جوامع محلی درحفظ وپاکیزگی آن کوشا باشیم . تنها دوگونه لاک پشت عقابی و سبز جهت لانه گزینی وتخم گذاری به سواحل استان خصوصا جزایر مراجعه می کنند .

وی درادامه افزود :  پراکنش دو گونه فوق  در استان  در بیشتر نواحی گرمسیری جهان یافت می شود و در قسمتهای مرکزی اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام و هند پراکنش دارند، در آبهای کم عمق سواحل صخره ای در خلیجها و خورها زیست کرده ، پراکنش مناسبتری نسبت به سایر گونه ها در خلیج فارس و دریای عمان دارند. و در سواحل جزایری همچون؛ هرمز، لارک ، قشم ، کیش ، فارور و بنی فارور  و مناطق کم عمق ساحلی  جمعیتهای از این دو گونه مشاهده میشود. عمده مکانهای تخم ریزی آنها در استان  جزایر هرمز ، هنگام ، فارور ،شیدور ، لاوان و کیش گزارش شده است.

مجید وفادار تهیه دستورالعمل مشاهده لاک پشتان دریایی در سواحل استان هرمزگان ، حلقه گذاری  و بیومتری لاک پشتان دریایی در جزایرقشم،هرمز و شیدور، بیومتری  نمونه های مرده مشاهده شده در سواحل و ارسال گزارش مرگ و میر آن به سازمان مرکزی، تهیه کلید شناسایی لاک پشتان دریایی خلیج فارس و  دریایی عمان، بررسی و تهیه آمار لانه گزینی لاک پشتان دریایی با همکاری ادارات تابعه ساحلی و مناطق آزاد قشم وکیش، برگزاری جلسات آموزش ساحل نشینان جزایر و شهرهای ساحلی استان ، تیمار لاک پشتان دریایی صدمه دیده و رهاسازی در محیط دریا، آموزش به جوامع محلی و عموم مردم، تهیه فیلم مستند  با عنوان لاک پشت پوزه عقابی. پلاک گذاری لاک پشتان دریایی جزایر شیدور و هندورابی، نصب رد یاب های ماهواره ایی برروی تعدادی از لاک پشتان عقابی جزیره شیدور، پاکسازی صخره های مرجانی اطراف لارک از زباله و تورهای بجا مانده با همکاری محیط زیست منطقه آزاد قشم، انجام طرحهای پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی از جمله اقدامات محیط زیست در زمینه حفاظت از لاک پشت های دریایی عنوان کرد.
وی ادامه داد: باجلوگیری ازدستکاری در طبیعت ومحل تخم گذاری لاک پشتان دریائی ، پاکیزگی سواحل ، جلوگیری ازصید ، تغییر درتورهای صید میگو می توان گامی موثردرحفاظت از لاک پشتان دریائی برداشت .

Leave a Reply


© ۱۳۹۸ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN