Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: تا کنون در زمینه عقیم سازی حیوانات و تصمیم گیری برای این عقیم سازی به صورت پراکنده نظرات موافق و مخالفی منتشر شده ولی به دلیل اهمیت موضوع هنوز در این زمینه راه نرفته بسیاری وجود دارد. مبحث پیش رو از کامل ترین و مستدل ترین مطالبی است که تا کنون در این زمینه نشر یافته و امید که آغازگر خوبی باشد برای ادامه مسیر در این راه. بی شک دیده بان حقوق حیوانات نیز در این راه  متعهد به  رسالت خود همراه صاحب نظران خواهد بود.

چرا اخته کردن حیوانات کاری غیر اخلاقی و نقض آشکار حقوق حیوان می باشد؟

خواهش جنسی طبیعی ترین چیز است زیرا که سرچشمه زندگی است. نیروی زندگی از مرکز جنسی سر چشمه می‌گیرد. غریزه‌ای درونی تمام موجودات را هدایت می‌کند. یک دانه هدفی جز این ندارد که به خورشید برسد و آسمان را لمس کند. درخت در همه جهات رشد می کند، وقتی نهایت رشدش را کرد گلهایش به شکوفه می‌نشینند. مدتی بعد گلها می پژمرند و به زمین می افتند و دوباره به بذر تبدیل می شوند و به این ترتیب همان سفر دوباره آغاز می شود. این چرخش در تمامی طبیعت مشهود است.

هستی هرج و مرج و پراکندگی نیست. هستی یک کل غیر قابل تفکیک است. اگر گلی را بچینید، به ستاره هایی که میلیونها سال از ما دورند صدمه خواهید زد.

آفرینش جریانی ابدی و جاودانه است و پیوسته در حال تداوم می باشد. در غیر این صورت در هر لحظه برگهای تازه از کجا میایند؟

چطور ممکن است تخم های جدید شکسته شوند و پرندگان جدید از آن سر بیرون آورند؟

چگونه ممکن است بذرها شکافته شوند و از دلشان جوانه های نو به آسمان سر کشند؟

چگونه ممکن است یک جنین آفریده شود؟و تولد های جدید صورت گیرند؟خداوند هر لحظه در حال آفرینش است.

از زمان بوجود آمدن حیات بر روی کره زمین، موجودات زنده، از جلبکهای سبز-آبی گرفته تا پستانداران، همه تولید مثل میکرده اند تا نسل گونه خود را حفظ کنند.

هزاران سال است که سگها و گربه ها هم تولید مثل می کنند. بنا بر عقیده حیوان شناس انگلیسی پروفسور وین ادواردز، جمعیت های حیوانی دارای مکانیسمهای خود تنظیمی هستند. او در کتاب Animal dispersion in relation of social behavior می گوید که در وجود حیوانات شعوری قرار دارد که جمعیت خود را از روشهای بخصوصی کنترل کرده و در حد ثابتی حفظ می کنند.

هدف مشترک و نهایی تمام موجودات زنده روی کره زمین این است که آنقدر بتوانند زنده بمانند تا نیمی از ژن هایشان را به نسل بعد منتقل کنند. [۱]

در سیر تکاملی، موجودی موفق محسوب میشود که توانایی حفظ ژنهای خود را داشته باشد. [۲]

حیات و زندگی موجودات زنده شامل دو دسته فعالیت میشود:

سوخت و ساز، و تولید مثل. [۱]

به عبارتی یک موجودی را می توان زنده لقب داد که سوخت و ساز، و تولید مثل او فعال باشد. هر عاملی که یکی از این دو را تهدید کند، تهدیدی برای زندگی و حیات یک موجود زنده خواهد بود. [۱]

از نظر و دید تکاملی، تولید مثل نکردن یعنی انتقال ندادن ژنها به نسل بعدی، که این امر همانند مردن یک موجود زنده میباشد. در هر دو صورت ژنهای حیوان در نسل بعد وجود نخواهد داشت. [۲]

انتخاب طبیعی از ژنهایی حمایت می کند که مربوط به اندازه بزرگتر حیوان و قابلیت مبارزه کردن هستند. انتخاب طبیعی از ژنهایی که مسئول طول عمر بیشتر هستند حمایت نمیکند. [۲]

برای یک حیوان نر، جثه بزرگتر برای مبارزه لازم است. در حیواناتی مانند خوک آبی نر و شیر نر که برای انتخاب جفت با رقیب خود درگیر مبارزه تن به تن میشوند، انتخاب طبیعی منجر به بزرگ شدن اندازه آنها شده است. بطوری که خوک های آبی نر بزرگترین عضو خانواده گوشت خوار ها می باشند. [۲]

برنده مبارزه تن به تن کسی است که قوی تر بوده، در نتیجه میتواند ژن هایش را به نسل بعد انتقال دهد. [۲]

مسن تر بودن حیوان هیچ فایده ای برای او ندارد. [۲]

عقیم کردن حیوان برای افزایش طول عمر او، از نظر تکاملی هیچگونه سودی برایش ندارد. [۲]

مرگ برای حیوان قطعا اتفاق بدی است و باید از آن اجتناب کند. اما اگر تنها راه دسترسی به حیوان ماده به قیمت کاهش عمر حیوان نر تمام شود، انتخاب طبیعی از ژنهای بزرگتر و قوی تر حمایت می کند نه از ژن های طول عمر بیشتر. یعنی حیوان از جان خود میگذرد تا بتواند تولید مثل کند. [۲]

خوکهای آبی نر بخاطر نوع جفتگیری خود، دارای طول عمر کمتری نسبت به ماده ها هستند. [۲]

چارلز داروین در کتاب  On the origin of species by means of natural selection می گوید که تنازع بقا دارای برندگان و بازندگانی می باشد که منجر به تغییراتی در جمعیتها در طی زمان می شود. برنده ها ژن هایشان را به نسل بعد منتقل می کنند در حالی که بازنده ها اینکار را انجام نمی دهند.

اگر فرزند حیوانی عقیم باشد یا از نظر جنسی خنثی باشد درست همانند این است که هیچ فرزندی وجود ندارد. [۲]

در دنیای حیوانات حتی نر ها در شمارش جمعیت محسوب نمیشوند و فقط برای اینکه ماده ها تولید مثل کنند مورد نیاز هستند. [۲] تکامل موجودات از طریق انتخاب طبیعی در جهت افزایش  سازگاری کار میکند و  سازگاریعبارت است از اطمینان از پابر جا ماندن ژن های یک موجود زنده در آینده.

با طولانی شدن عمر یک حیوان، احتمال خطراتی مانند بیماری، خورده شدن توسط حیوانات دیگر و مرگ بیشتر می شود. بنا بر این تولید مثل در سن پایین حتی اگر منجر به کوتاهتر شدن عمر حیوان شود، ارجح است. [۲]

در شرایطی که احتمال مرگ حیوان به هر دلیلی (بیماری، شکار شدن، کشتار توسط انسان…) بالا رود، انتخاب طبیعی از ژن هایی حمایت میکند که تولید مثل زودتری انجام می دهند. به عبارت دیگر زمانی که جان حیوان را خطری تهدید به مرگ می کند، زاد و ولد حیوان از سن کمتری شروع می شود. [۲]

بهترین سناریوی تولید مثل این است که موجود زنده خیلی زود به مرحله تولید مثل برسد و تمام بچه هایش هم زنده بمانند. که البته در طبیعت این اتفاق نمی افتد. [۲]

بنا بر این شرایط محیطی در اینکه حیوان چه زمانی به مرحله تولید مثل برسد و چند بار تولید مثل کند و هر بار چند بچه بوجود بیاورد، تاثیر گذارند. [۲]

نهایت این سبک و سنگین کردن ها در ماهی  قزل آلا دیده می شود. این ماهی تمام انرژی خود را صرف باز گشت به زادگاه و تولید مثل می کند و سپس می میرد. یعنی در بعضی شرایط خاص محیطی حیوان ترجیح میدهد که به هر قیمتی که شده تولید مثل کند، حتی اگر به قیمت از دست رفتن جانش باشد.

وقتی که احتمال تکثیر در آینده خیلی کم باشد، یکبار تولید مثل قبل از مرگ بهترین کار است. [۲]

مبارزه و زخمی شدن گربه های نر برای انتخاب جفت، هزینه خیلی زیادی در رسیدن به هدفشان نیست. این انتخاب خود گربه نر است که به گربه ماده دسترسی پیدا کند حتی اگر به قیمت معلول شدن خودش باشد، زیرا این هدف اصلی حیوان در سیر تکاملی می باشد.

برای حفظ ثبات اندازه یک جمعیت، هر جفت حیوان باید بطور متوسط دو بچه از خود به جای بگذارند. و بسیار متعجبانه این است که اکثر گونه ها یک تراکم جمعیتی ثابتی را حفظ می کنند. دو توضیح برای این امر وجود دارند:

قدرت باروری افراد بنابر کاهش یا افزایش تراکم جمعیت، کم یا زیاد می شود. و دیگر اینکه احتمال زنده ماندن شخص بستگی به تراکم جمعیت دارد. مثلا رشد زیاد جمعیت منجر به قحطی و کاهش جمعیت خواهد شد. و این جمعیت، جمعیت سالمی نخواهند بود و دچار بیماری خواهند شد. البته به ندرت جمعیت آنقدر زیاد می شود که از قحطی بمیرند. و این به خاطر رفتاری به نام انتخاب گروهی می باشد. رفتاری که به نفع گروه و گونه تمام می شود و نه الزاما به نفع تک تک افراد. در بسیاری گونه ها رفتارهای  قلمرویی برای تنظیم تراکم جمعیت بکار میرود. مثلا مشخص کردن قلمرو، جمعیت گرگ ها را در یک محدوده خاص تنظیم می کند. گرگ های نر و ماده با هم پرسه می زنند اما تا زمانی که یک قلمرو برای خود اشغال و تعیین نکرده باشند، تولید مثل نمی کنند.

در گروه هایی که چندین سگ ماده و نر در آن ها زندگی می کنند، فقط سگ ماده آلفا(رئیس)حق جفت گیری و تولید مثل دارد و حتی گاهی سایر سگ های ماده گروه اصلا فحل نمی شوند و آمادگی جفت گیری پیدا نمی کنند. [۱]  اکثر پرنده ها هم محدوده ای برای جمع آوری غذا برای بچه هایشان دارند. [۳]

این رفتار ها رشد جمعیت را کاهش می دهند.  حیواناتی که تهاجمی‌تر هستند و می خواهند از محدوده بزرگتری دفاع کنند، بیشتر در معرض صدمات و مرگ بوده و آنقدر انرژی از دست می دهند که دیگر نمی توانند تولید مثل کنند نمایند.

حیوانات خیلی خجالتی یا ترسو، موفق به فراهم کردن قلمرو نمی شوند یا آنقدر قلمرو آنها کوچک است که نمیتوانند غذای کافی برای خودشان و بچه هایشان فراهم آورند.

یکی از راه های حفظ انرژی در درون محدوده و قلمرو وذخیره آن برای مبارزه با غریبه ها، تعیین جفت و  متّحد شدن می باشد تا در درون گروه، مبارزه و هدر رفتن انرژی وجود نداشته باشد. بنا بر اعتقاد وین ادواردز منشا تمام رفتار های اجتماعی در  Epideictic displaysمی باشد که کار آن جمع آوری اطلاعات در مورد تراکم جمعیت می باشد.

موشها، موش سانان ماکیان اهلی، نسبت به تراکم جمعیت بسیار حساس هستند و وقتی تراکم جمعیت زیاد شود، جنگ و مبارزه زیادی در گرفته و ممکن است تولید مثل را متوقف کنند.  موشها با احساس بوی گربه،کمتر زاد و ولد می کنند و بیشتر بچه هایی که در این زمان به دنیا می آورند نر هستند.

موشهای صحرایی قطب شمال مهاجرت می کنند.  افراد از تولید مثل ممانعت می کنند تا جمعیت به حدی نرسد که غذا تمام شود.  وقتی یک جمعیت متشکل از چند گروه کوچک باشد، بعضی گروه ها هنگامی که جمعیت زیاد است از تولید مثل صرفه نظر می کنند.

سگ ها و گربه ها نیز گونه هایی از حیوانات هستند و آنها نیز از همین شعور و قابلیت برخوردارند و هزاران سال است که از همین قانون تبعیت کرده اند. وتنها در چند دهه اخیر است که انسان اینگونه تصمیم گرفته است که تعداد سگها و گربه ها بیشتر از حد مورد قبول او هستند! برخی انسان های خودخواه و غاصب برای آنکه با خیال راحت زیستگاه های این حیوانات را برای منافع اقتصادی و ارضای خودخواهی های خودشان غصب کنند، دست به نسل کشی این حیوانات زده اند.

امروزه پول به عنوان یکی از اهداف عمده بسیاری از انسانها در کارهایشان شده است. اینان طبیعت، جنگل ها و محیط زیست خود و سایر موجودات را نابود می کنند تا بلکه بر دارایی خود بیافزایند. چنین فردی، در این راه هم خودش را نابود می کند هم ناجوانمردانه دست به قتل و کشتار و نسل کشی حیوانات بی گناه از راه های مختلف میزند.

عقیم کردن یک انسان بنا بر قوانین قضایی برابر کشتن آن انسان است. در صورتی که ماهیت وجودی انسان غیر از غرایز مادی، دارای ابعاد والاتری نیز هست. وجوه تمایز انسان و حیوان در همین جا می باشد. انسان دارای ابعاد معنوی و روحانی است و می تواند غرایزش را تعدیل کرده و تحت کنترل خود درآورد. اما در مورد حیوان اینگونه نیست. ماهیت وجودی حیوان، با غرایز سرشته شده است. بدون وجود غرایز حیوان انگیزه و هدفی برای ادامه زندگی ندارد. از بین بردن غرایز طبیعی حیوان به معنای نابود کردن و کشتن حیوان است.

در طبیعت ،پیوند بین حیوانات و زندگی اجتماعی آنها بنا بر غریزه جنسی و انتخاب جفت صورت می گیرد.

حیوانی که از داشتن غریزه جنسی محروم شود، محکوم به تنهایی می باشد.

پروفسور راجر ابرانتس رفتار شناس حیوانات در کتاب Evolution of canine behavior  می گوید که برای پایداری یک سیستم رفتاری اجتماعی، باید منفعت ژنتیکی وجود داشته باشد. حیوان برای سود و منفعت افراد فامیل خود، خدمات انجام می دهد. شیرهای نری که با کمک هم با شیر نر غریبه می جنگند، معمولا برادر هستند.

شیرهای ماده ای که با هم به شکار می روند، خواهر، دختر و یا خاله و خواهر زاده هستند.

در زنبور عسل این رفتار در نهایت خود دیده می شود. وعلت همه اینها، منفعت ژنتیکی است. در زنبور ها و حشراتی مانند مورچه ها، حشره ماده با خواهر خود دارای سه چهارم (۷۵%) ژنهای مشابه می باشد. در نتیجه برای حفظ ژنهایش، بهتر و مفید تر است که از خواهرهایش محافظت کند تا اینکه تشکیل خانواده بدهد. به عبارتی او به خواهرهایش وابسته تر است تا نسبت به دخترهای خودش.

عقیم و اخته کردن حیوان او را از همه این رفتار های طبیعی و حقوقی که به او تعلق دارند، محروم می کند. حیوانی که اخته و عقیم شده است محکوم به تنهایی و زندگی غیر طبیعی می باشد.

حیوانات برده و بنده انسان نیستند تا بنا بر علایق و منافع انسان به اشکال و حالات غیر طبیعی در آورده شده و در خدمت او بکار گرفته شوند.

گربه هر چقدر هم ناز و ملوس باشد برای این آفریده نشده است که همدم مطلق انسان باشد و به افتخار نائل شدن به این مقام، محکوم به زندان ابد در چهار دیواری خانه باشد؛ در حالی که برای راحتی انسان خودخواهی که او را به اسارت در آورده است، باید دچار معلولیت جسمی و جنسی هم بشود و از تمام حق و حقوقی که مادر طبیعت به او داده است محروم گردد.

سگ هر چقدر هم که وفادار و نگهبان خوبی باشد، برای این هدف آفریده نشده است که در خدمت مطلق انسان قرار گیرد و علاوه بر انواع و اقسام ظلم ها و ستمها از جمله حبس بودن در زیر زمین ها و مکانهای تاریک و بسته شدن های طولانی به درخت ها و در بهترین حالت آزاد بودن در محدوده چهار دیواری یک باغ، ، عقیم و اخته هم بشود. سگ آفریده نشده است که به افراد معلول انسانی کمک برساند یا نابیناهای ما را راهنمایی کند و یا در خدمت سایر بیماران انسانی باشد. و برای بهتر انجام دادن این وظایف که انسان ها به او تحمیل کرده اند مجبور به اخته شدن هم بشود. چرا که انسان ظالم و خود خواه میخواهد که حیوان دربست در خدمت او باشد و هوس جفت یابی به سرش نزند. عمل قبیحی که در مورد بسیاری از حیوانات که به اصطلاح اهلی شده اند و اسیر دست انسان هستند، انجام میشود. مانند اسبهای مسابقه که گاهاً برای ارضای حس خوشگذرانی انسان عقیم و اخته می شوند و از طبیعی ترین و حیاتی ترین حق خود، محروم می گردند.

انسان، از یک طرف به نسل کشی و عقیم کردن سگها و گربه ها می پردازد به طوری که در کشوری مانند آمریکا کمتر سگ یاگربه سالم و عقیم و اخته نشده ای در دست مردم دیده می شود(که البته برای این کار هم منافع مبهم و نا مشخصی برای صاحب حیوان ارائه می دهند)؛ و از طرف دیگر تجارت پرورش حیوانات خانگی غوغا می کند. حتی در کشوری مانند ایران که سگ نجس محسوب می شود وحمل و نقل سگ در اتوموبیل جرم به حساب می آیدو تقریبا نگهداری از سگ ممنوع است، پرورش دهندگان بی شماری در هر گوشه و کنار این مملکت حتی در قفسهایی در آپاتمانهایی در وسط شهری مانند تهران ، بطور رسمی و غیر رسمی مشغول این تجارت کثیف می باشند.

ادعای اصلی دامپزشکان و مدعیان حقوق حیوانات برای اصرار بر عقیم کردن سگ ها و گربه ها، زیاد بودن جمعیت آنها می باشد. در صورتی که جمعیت این حیوانات بطور سرسام آوری توسط خود پرورش دهندگان زیاد می شود. افرادی بی وجدان سگها را به عنوان وسیله ای برای ثروتمند شدن در قفس ها و شرایط بسیار بد و ظالمانه ای برای تمام عمر حبس میکنند و از آنها توله کشی می نمایند. اکثر مراکز پرورش حیوانات خانگی با یک یا چند دامپزشک در ارتباط و همکاری هستند. همان دامپزشکانی که از طرفی با اصرار صاحبان حیوانات آنها را به عقیم و اخته کردن حیوان خود ترغیب میکنند و از طرف دیگر با پرورش دهنده ها شریک بوده و همکاری می نمایند. یعنی هم از عقیم کردن حیوان سود مالی نصیب آنها می شود و هم از پرورش و فروش حیوان. توصیه و نظر چنین کسانی در مورد مزایای عقیم کردن ابدا قابل اطمینان و اخلاقی نیست.

بسیاری از صاحبان حیوانات از چگونگی عقیم کردن سگ و گربه خود بی اطلاع هستند. اغلب دامپزشکان لفظ عقیم کردن را بکار می برند و صاحب حیوان را از اینکه قرار است حیوانش اخته بشود و غدد جنسی او بطور کامل خارج شود و به اصطلاح از نر یا ماده بودن بطور کلی ساقط شود (یا اصطلاحاً بی جنسیت شود)، آگاه نمی کنند. بسیاری از صاحبان حیوانات این تصور اشتباه را دارند که حیوان آنها بعد از عقیم شدن، دارای رفتار های جنسی طبیعی خود بوده و فقط بچه دار نمی شود.

بسیاری از آنها اگر بدانند چه بلایی قرار است بر سر حیوانشان بیاید از انجام اینکار منصرف می شوند. اغلب اوقات دامپزشک به صاحب حیوان این آگاهی را نمی دهد که می توان فقط لوله های دستگاه تناسلی حیوان را بست و به اصطلاح او را وازکتومی یا تیوبکتومی کرد. یا بهتر بگوییم برخی دامپزشکان حتی برای یک بار هم این فکر به سرشان خطور نکرده که حیوان برای سلامتی جسم و روح و روان خود نیاز به هورمون های جنسی دارد و اگر هدف بچه دار نشدن او است، می توانند کاری کنند که غدد جنسی او از بدنش خارج نشود. برای  برخی دامپزشکان، حیوان وسیله ای برای پولسازی می باشد نه موجود زنده ای که دارای حق و حقوقی می باشد.

هر موجود زنده ای که پا به عرصه وجود می گذارد، دارای حقوقی می باشد. هر موجود زنده ای دارای نیازها و علائقی است و این حق اوست که این نیازها و علائقش برآورده شوند.

برای مثال میگویند کودک حق بازی کردن دارد. و این حق متعلق به همه کودکان جهان است. و فرقی ندارد که این کودک در کجای دنیا و در چه کشوری زندگی می کند… فرقی ندارد که در خانواده فقیر یا ثروتمند ،کم جمعیت یا پر جمعیت و… زندگی کند.این حق هر کودکی در هر شرایطی است که بازی کند.

یا وقتی گفته میشود حق هر انسانی است که بچه دار شود، این حق متعلق به تک تک انسانهای روی کره زمین می باشد ، بدون در نظر گرفتن اینکه ایا این انسان در چه نوع خانواده یا جامعه ای زندگی می کند.

در مورد حیوان هم آفرینش و طبیعت حق بر خورداری از غرایز جنسی و بچه دار شدن را به او داده است. این حق هر حیوانی است که برای خود جفت انتخاب کند  و بچه دار شود.

هر یک از اعضا و اندام موجود زنده با هدف مشخصی بوجود آمده است و همگی آنها در تعامل و همکاری با هم کارشان را انجام میدهند. همگی برای سلامتی کامل کل مجموعه و نیز برای سلامتی تک تک اعضای دیگر بدن، لازم و موثر هستند. همه پستانداران دارای غدد جنسی هستند که ترشحاتی بنام هورمون از آنها خارج شده و از طریق جریان خون به تمام سلولهای بدن می رسد و روی همه آنها تاثیر می گذارد. اصطلاح هورمون یک عبارت یونانی است و به معنی (به حرکت در آوردن) می باشد و به خوبی ماهیت دینامیک این مواد را نشان میدهد[۴]

که باعث ایجاد پاسخهای سلولی و تنظیم روندهای فیزیولوژیک می شوند. عملا تمام هورمونها روی سوخت و ساز بدن تاثیر دارند. اختلالات جنسی پیامدهای بی شمار روان شناختی، تولید مثلی و متابولیک به همراه دارد. تستوسترون که هورمون جنسی مردانه است، موجب تقویت توده عضلانی ، سبب کلفت بم شدن صدا و افزایش رشد عضلات و تقویت رشد طولی استخوانها و بسته شدن اپی فیزها و محدود شدن ادامه رشد استخوانها میشود. تحلیل عضلات ناشی از کم کاری غدد جنسی منجر به ناتوانی، افت کیفیت زندگی و پیامدهای نامطلوب بیماری میشود. [۴]

در انسان، سندرمی بنام کلاین فلتر وجود دارد که در آن به علت اختلال عملکرد بیضه ها، کاهش تستوسترون وجود دارد و به همین علت. در خطر زیاد ابتلا به سرطان پستان، لنفوم غیر هوچکین و سرطان ریه هستند. [۴]

کاهش غلظت تستوسترون با کاهش جرم و قدرت عضلات اسکلتی ضمیمه ای، کاهش کارکرد فیزیکی، افزایش جرم چربی احشایی، مقاومت به انسولین، افزایش خطر بیماری شریان کرونری و مرگ و میر ناشی از آن ارتباط دارد. [۴]

ترشحات غدد جنسی روی مغز، طرز فکر، شخصیت، رفتار، رویش موها، تن صدا، بوی بدن و .. . تاثیر دارند. [۴]

بطور روتین در جراحی دامپزشکی حیوانات نر را اخته می کنند یعنی بیضه های حیوان را خارج میکنند  ودر حیوان ماده هم رحم و تخمدانها را از بدن خارج می سازند. [۵]

(برای بزرگتر دیدن عکسهای زیر روی آنها کلیک کنید)

روش عقیم کردن گربه و سگ ماده

روش عقیم کردن گربه و سگ ماده

روش عقیم کردن گربه و سگ نر

روش عقیم کردن گربه و سگ نر

یکی از دلایلی که طرفداران عقیم سازی برای توجیه اینکار ارائه می کنند، جلوگیری از کشته شدن حیوان در اثر تصادف با اتومبیل ها و در اثر بی غذایی و سختی زندگی و… می باشد. در صورتی که این مشکلات فقط به سگها و گربه ها تعلق ندارد. مرگ ومیر ناشی از تصادفات سالیانه جان ۲۷۰۰۰ نفر را فقط در ایران میگیرد. آیا در مورد خودمان هم همین راه حل را توصیه میکنیم؟ آیا انسانها را برای اینکه دچار سانحه اتوموبیل نشوند اخته میکنیم؟ آیا حیوان اخته شده زیر ماشین نمی تواند برود؟

در هر ۵ ثانیه یک کودک در جهان از گرسنگی جان خود را از دست میدهد. آیا برای جلوگیری از این فجایع پدران و مادران آنها را اخته می کنیم؟ گروهی از دوستداران حیوانات ادعا دارند که از حقوق حیوانات دفاع میکنند اما عقیم و اخته کردن را که عملی بسیار شنیع و قبیح برای خود میدانند، برای حیوانات کاملا مجاز می شمارند. نوع انسان بطور کلی گونه پرست میباشد و این تصمیم گیری را بنا برپست تر بودن حیوان نسبت به خود انجام میدهد.

فحل شدن و حاملگی و زایمان فرایندهای فیزیولوژیکی هستند که حیوانات در تمام طول تاریخ به راحتی آنها را انجام داده و پشت سر گذاشته اند. ادعای کسانی که معتقدند حیوان در زمان فحل شدن یا زایمان درد و رنج زیادی را متحمل میشود، هیچگونه دلیل علمی و عقلی ندارد.

عده ای معتقدند که با خارج کردن رحم و تخمدانها و بیضه ها، حیوان دچار سرطان رحم و تخمدان و بیضه نمیشود. اما برای مقابله با یک بیماری هیچگاه علم پزشکی در مورد انسانها برداشتن و حذف آن عضو را از بدن توصیه نمیکند. اگر اینکار صحیح بود، با شیوع بالایی که سرطان پستان در خانمها دارد (به عنوان شایعترین سرطان در زنان بعد از سرطان پوست، یک سوم تمام سرطان های زنان را تشکیل میدهد، یک نهم زنان آمریکایی تا سن ۸۰ سالگی به آن دچار میشوند) همه آنها میبایست هر چه سریعتر تحت جراحی برداشتن پستانها قرار گیرند تا از این بیماری پیشگیری شود.

صرف بروز رفتارهای جنسی، سر و صدا کردن، بی فرهنگی سایر انسانها و… هم دلیل نمیشوند که حیوان را به تحمل درد و رنج و مخاطرات جراحی و ناقص شدن و معلول شدن بدنش محکوم کنیم.

با عقیم کردن حیوان، فرهنگ مردم و جامعه اصلاح نمیشود.  رفتارهای  پرخاشگری و مظلوم واقع شدنSubmissive and aggressive  نه بیماری پاتولوژیک و نه غیر طبیعی هستند. بلکه پاسخی صحیح به یک موقعیت نامناسب هستند و ارتباطی با هورمونهای جنسی ندارند.

طبیعت، حقوقی برای حیوانات مقرر کرده است و وظیفه ما انسانها این است که به این حقوق احترام بگذاریم. اخلاق پزشکی و دامپزشکی حکم می کند تا زمانی که موجود زنده ای بیمار نیست، نباید با دارو و جراحی او را دستکاری کرد. این دستکاری می تواند با هدف کسب پول، یادگیری و تمرین، بی دقتی در تشخیص بیماری و تعیین روش درمان باشد. در سوگندنامه پزشکی و دامپزشکی، فرد قسم میخورد که به بیمار خود آسیب نرساند. هدف از تربیت یک پزشک یا دامپزشک، درمان بیمار و کمک به ترمیم و التیام درد های او میباشد، نه معلول و ناقص کردن او.

جراحی، آسیب زننده ترین اقدام طبی می باشد.

زندگی ما انسانها نیز پر از خطرات مختلف است. انواع سوانح، بیماریها، افراد شرور، دزد، قاتل، متجاوز… آیا لازم و صحیح است که برای اصلاح معضلات جامعه انسانها را عقیم و اخته کنیم؟

هر انسانی مسئول زندگی خودش می باشد. هیچ انسانی حق ندارد حقوق طبیعی هیچ موجود دیگری را، حتی فرزندی را که خودش به دنیا آورده، زیر پا بگذارد.

ساختار خلقت بسیار تو در تو و پیچیده است و علم بشر هنوز به حدی نرسیده که این ساختار ها را کشف کند.

قوانین طبیعت بر حق هستند و نیازی به تغییر و اصلاح توسط انسان ندارند. هرگز قوانین طبیعت بر خلاف منافع موجودات عمل نمی کند. تنها این انسان است که از قوانین آن سرپیچی می کند و سعی در تغییر آنها دارد.

چیزی که مشخص است این است که تمام اعضای این ساختار عظیم بهم مرتبط هستند. تمام اجزای کائنات در یک هارمونی با هم قرار دارند. صدمه زدن به هر جزئی از این جهان، روی کل جهان تاثیرگذار است.

اهلی کردن سگ ها و گربه ها، نیاز و حق داشتن غریزه جنسی و تولید مثل را در آنها از بین نمی برد. با عقیم و اخته کردن حیوانات، مشکلات فرهنگی جوامع حل نخواهد شد. عقیم و اخته کردن، نسل کشی میباشد. حداقل هزاران سال است که طبیعت با شعور خاص خود، جمعیت سگها و گربه ها را در حد متعادلی کنترل کرده است. عقیم کردن آنها توهین به شعور طبیعت می باشد. در هیچ دین و مذهب و مکتب اخلاقی در جهان این کار توصیه نشده است. حضرت محمد (ص) اخته کردن حیوان را محکوم می نمود و مردم را از اینکار منع می کرده اند. تنها مکتبی در جهان که عقیم و اخته کردن حیوان را تائید و تبلیغ می کند، مکتب دامپزشکی میباشد. مکتبی که اصول و عقاید آن هر چند سالی تغییر میکند. برای مثال تا همین چند سال اخیر در کتابهای جراحی دامپزشکی جراحی و بریدن گوش سگ آموزش داده میشد. تنها چند سالی است که این مطالب از کتابها حذف شده است. انجام اینکار غدغن و غیر اخلاقی اعلام شده است. در صورتی که اگر هر انسانی حتی یک انسان کاملا بی سوادی که در دورافتاده ترین جای دنیا و بدون دسترسی به هیچ کتاب و مرکز علمی، به مکتب خلقت و آفرینش احترام بگذارد و به آن توجه کند، به سادگی میتواند بفهمد انجام چه کاری اخلاقی است و چه کاری غیر اخلاقی می باشد.

وجدان انسان مکتب والاتر و معتبر تری برای سنجش و ارزیابی درست بودن اعمال انسان، نسبت به مکاتب دست ساخته بشر مانند پزشکی و دامپزشکی میباشد.

زیر پا گذاشتن قوانین طبیعت دارای عواقب سخت و ناگواری می باشد. در هر شرایط و مکانی، با هر انگیزه و هدفی، خواسته یا ناخواسته و در هر کشور و فرهنگی با هر نیت نیک یا پلید ی که بر خلاف قانون طبیعت، عمل شود در عواقب ناشی از آن تاثیری نخواهد گذاشت.

حیوانات جزئی از طبیعت می‌باشند که آفرینش خاص خودشان را دارند و بنابر قانون طبیعت دارای حق و حقوقی هستند که رعایت آنها الزامیست. و انسان نباید بنابر میل شخصی و شرایط روحی روانی، اجتماعی و مالی خود، آنها را زیر پا بگذارد.

تخریب و انهدام اندام و غدد جنسی حیوان با هر نیتی که انجام شود، خلاف اخلاق و قانون طبیعت بوده و در هر صورت تأثیرات نامطلوب آن در هر شرایطی یکسان است.

طبق بررسی ها و تحقیقاتی که در سالهای اخیر در مراکز درمانی و آموزشی مختلف، روی حیوانات عقیم و اخته شده انجام شده است، بروز بیماری ها و مشکلات متعددی مشاهده شده اند.

در کنار مزایایی که برای عقیم و اخته کردن سگها بیان میشود، معایب و مضراتی را هم برای آن کشف شده اند، که هر دو مورد را در اینجا ذکر می کنیم:

مزایای عقیم سازی

– از بین رفتن احتمال سرطان بیضه (که البته بیشتر خوش خیم هستند.) البته توجه داشته باشید که در مورد انسان هیچگاه بیضه را برای جلوگیری از ایجاد سرطان بیضه خارج نمی کنند اما در مورد حیوان بی رحمانه این کار انجام می شود.احتمالا انسان ،حیوان را فاقد درک و شعور وهر گونه حق و حقوقی می پندارد که اینگونه برای او تصمیم می گیرد.

– کاهش احتمال سرطان پستان (اگر زیر ۳۰ ماهگی انجام شود) تنها ۵۰ درصد از تومورهای پستانی ممکن است بدخیم شوند و فقط نیمی از آنها احتمال سرایت به سایر اعضای بدن را دارند.

– کاهش احتمال سرطان تخمدان، رحم و عفونت‌های رحم (پیومتر(.

کاهش احتمال بزرگ شدن و التهاب خوش خیم پروستات.

– کاهش احتمال تومورها در اطراف مقعد.

– کاهش علامت گذاری (البته اگر زیر سن بلوغ عقیم شده باشند و حیوان انجام این کار را یاد نگرفته باشد، در غیر این صورت معمولا این رفتارها ادامه می‌یابند، فراموش نکنیم که این رفتارها جزئی از طبیعت حیوان هستند)

– اخته کردن به طور ۱۰۰ درصد در سگ‌های نر احتمال سرطان بیضه را از بین می‌برد و در سگ‌های ماده احتمال سرطان و عفونت رحم و تخمدان صفر می‌شود. علت این است که اصلاً بیضه و رحم و تخمدانی در بدن حیوان وجود ندارد که دچار بدخیمی یا عفونت بشود.

– در سگ‌های نر هم احتمال بدخیم شدن بیضه‌ها بیماری متداولی نمی‌باشد و خیلی از سگ‌ها در سن بالا دارای تومورهایی در بیضه هستند که علامتی نداشته و اغلب هیچگاه کشف هم نمی‌شوند.

معایب عقیم سازی

– کاهش طول عمر.

– افزایش بی‌اختیاری ادرار به خصوص در خواب. ماده‌های عقیم شده ۸-۷ برابر ماده‌های نرمال، دچار بی‌اختیاری ادرار می‌شوند.

– افزایش چاقی. در اثر عقیم‌سازی انرژی حیاتی سگ‌ها کاهش یافته و از تحرک و فعالیت آنها کم می‌شود و از طرف دیگر اشتهای آنها نیز افزایش می‌یابد.

– افزایش احتمال سرطان استخوان، طحال و تومورهای اطراف مقعد (در ماده‌ها(

– افزایش احتمال سرطان بد خیم پروستات. سگ‌ های اخته شده نر ۴ برابر بیشتر از سگ‌های نر سالم دچار سرطان بدخیم پروستات می شوند. ۶

– افزایش احتمال سرطان مثانه تا ۴ برابر می‌شود.

– افزایش احتمال همانژیو سارکومای قلبی.

– افزایش احتمال در رفتگی کشکک زانو patella در سگ‌های سایز کوچک و متوسط.

– افزایش احتمال واکنش‌های نامطلوب نسبت به واکسن‌ها و تغییراتی که در سیستم ایمنی بدن آنها ایجاد می‌شود.

– افزایش التهاب پانکراس در سگ‌های ماده.

افزایش پرخاشگری و یا ترسو شدن.

– افزایش شدت بیماری‌های ادراکی در سگ‌هایی که نشانه‌های بیماری از قبل تظاهر کرده است. (در انسان هم خارج کردن رحم، تخمدان و کمبود استروژن، احتمال ایجاد بیماری آلزایمر و پارکینسون را افزایش می‌دهد.(

– افزایش عفونت‌های مکرر مجرای ادرار در ماده‌هایی که زیر سن بلوغ عقیم شده‌اند.

– احتمال ایجاد کم کاری تیروئید در ماده‌ها.

– تغییرات در شخصیت حیوان، در مورد تعیین جنسیت خودش دچار سردرگمی می‌شود.

– ترس از صدا در آن‌ها بیشتر می‌شود.

– به علت فقدان هورمون تستوسترون، توده عضلانی کاهش می‌یابد، تراکم استخوان کاهش می‌یابد و احتمال پوکی استخوان (استئوپروز) زیاد می‌شود.

– سگ‌های عقیم شده، در سن های بالا بیشتر دچار درد ناشی از آرتروز می‌شوند چون عضلات آنها به طور کامل تکامل نیافته و قادر به حمایت کردن مفاصل نیستند.

– در بعضی سگ‌ ها ریزش مو و کچلی زیاد می‌شود.

– بعضی سگ های نر اخته شده، بوی سگ ماده می‌دهند و سگ های نر اخته نشده را به خود جذب می‌کنند.

– سگ های ماده عقیم شده برای سگ های نر، فاقد جاذبه می‌شوند

– گاهی برای درمان عصبی بودن یا پرخاشگری ناشی از ترس، عقیم کردن را توصیه می‌کنند که البته این کار درمان مناسب نیست. این حالات ناشی از اجتماعی نشدن سگ در زمان کودکی بوده و ربطی به وضعیت هورمونی او ندارد و نیاز به رفتار درمانی دارد.

وقتی سگ در موقعیتی قرار بگیرد که خطری را احساس کند (مثلا از حضور انسان یا حیوان دیگری) اگر آزاد باشد فرار می‌کند. اما اگر به قلاده و زنجیر بسته باشد، راه فرار ندارد و مجبور به حمله و پرخاشگری می‌شود که ربطی به هورمون ها ندارد، اخته و عقیم کردن حتی می‌تواند پرخاشگری را تشدید کند.

– بعضی سگ ها وقتی مدت زیادی در خانه تنها می‌مانند، وسایل خانه را تخریب می‌کنند و در اصل صاحبان آنها نیاز به تغییر رفتار با سگ را دارند و یا در صورتی که توانایی یا شرایط نگهداری از حیوان در شرایط مطلوب را ندارند بهتر است از سرپرستی و نگهداری حیوان صرفه نظر کنند.

– در مورد مشکلات رفتاری سگ ها باید به دقت رابطه سگ و صاحبش بررسی شود تا علت اصلی پیدا شود. اکثر مشکلات رفتاری سگ ها به کافی نبودن اطلاعات صاحبان آنها از چگونگی رفتار با سگ بر می‌گردد.

– در سگ های ماده عقیم شده، افزایش پرخاشگری و اضطراب ناشی از تنها ماندن به خصوص اگر زیر یک سالگی عقیم شده باشند مشاهده شده است.

– سگ های عقیم شده ممکن است نسبت به صاحبانشان حالت تهاجمی بیشتری پیدا کنند، نسبت به سگ‌های دیگر پرخاشگرتر یا ترسوتر بشوند، نسبت به لمس یا نوازش حساس‌تر شوند.

– برخلاف تصور عامه، سگ های عقیم شده از نظر رفتاری بدتر می‌شوند. سگهای نر اخته شده نسبت به سگهای نر سالم حساسیت زیادی پیدا می کنند. بعضی از آنها بیشتر از قبل سروصدا می‌کنند تعداد گاز گرفتگی ها بیشتر می‌شود، سگ های سالم و عقیم نشده، یک سوم سگ‌های عقیم شده دچار اضطراب ناشی از تنهایی می‌شوند، در اروپا که سگ‌ها خیلی کمتر از آمریکا عقیم هستند، این مشکل کمتر دیده می‌شود.

– رنگ مو و رشد موها می‌تواند دچار تغییر شود.

– تمام اعمال جراحی دارای ریسک خونریزی و عفونت هستند. احتمال مرگ ناشی از بیهوشی در تمام جراحی ها وجود دارد.

– عقیم سازی در زیر سن بلوغ مانع از تکامل خصوصیات وابسته به جنس می‌شود مثلا پهن بودن استخوان‌های ران و جمجمه و قفسه سینه و رشد و تکامل عضلانی، سگ‌های عقیم شده بلند قدتر می‌شوند. و هر چقدر قد سگ بلندتر باشد عمرش کوتاه تر است.

– عقیم سازی زیر سن بلوغ باعث افزایش مشکلات ارتوپدی می‌شود. در سگهای ماده عقیم شده خطر ابتلا به سرطان عروق طحالی و نیز سرطان مجاری صفراوی افزایش می یابد. سگهای ماده عقیم شده به میزان بیشتری در معرض ابتلا به میاستنی گراویس و پانکراتیت قرار دارند. در سگهای ماده ای که در سن کم عقیم شده باشند، خطر ابتلا به درماتیت پیرامون فرج، التهاب مهبل، التهاب مثانه و عفونتهای مکرر مجرای ادراری، افزایش می یابد.

در کشور سوئد، تا سال ۱۹۸۸، عقیم سازی به دلیلی غیر از دلایل درمانی، ممنوع بود. در یک مطالعه مشخص شد که تنها ۳-۱ درصد از سگهای سوئدیِ به دنیا آمده در بین سالهای ۱۹۹۵-۱۹۹۳، عقیم شده بودند. تقریباً تا همین اواخر، عقیم سازی به دلیل غیر از دلایل درمانی، در نروژ نیز ممنوع بوده است.

 

منابع :

۱-The evolution of canine social behavior / Roger Abrantes ph.D.

۲- Evolution / Greg Krukonis PhD

۳- Animal Dispersion in relation to social behavior V.C.Wynne-Edwards

۴- Harrison’s essential of  internal medicine

۵- Fossum

۶- A population study of neutering status as a risk factor for canine prostate cancer. Bryan JN, Keeler MR, Henry CJ, Bryan ME, Hahn AW, Caldwell CW

منبع: وبلاگ No Animal Castration

۹۳ Comments

 1. یک پشیمان می‌گه:

  من دو هفته است گربه نر خودم رو عقیم کردم… اصلا” دوست نداشتم این کاررو بکنم ولی خانواده نمیتونست رفتارهای غریزی جنسی اش رو تحمل کنه و میخواستند بذارنش تو بالکن که بره دنبال جفت گیری
  از یه طرف اون از بچگی تو خونه بزرگ شده بود و همه میگفتند اگه بره بیرون میمیره…
  من از ترسم که بلایی سرش نیاد و با مشورت با خیلیها طفلکی رو عقیم کردم
  الان خیلی احساس عذاب وجدان میکنم… قلبا” راضی به این کار نبودم و دوست داشتم براش یه جفت ماده بیارم اما خانواده مخالفت میکرد…
  حالا سوالم اینه آیا برای گربه نر عقیم کردن قابل بازگشت هست؟
  الان خیلی علاقه داره بره تو بالکن و گربه ها رو ببینه … آیا هنوز هورمونهای جنسی ترشح میشه؟
  اگه براش یه همدم بگیرم از تنهایی در میاد؟
  و اگه قبل از عقیم سازی تو باغی یا پارکی ولش میکردم واقعا” آسیب میدید؟
  ممنون اگه کسی میتونه جواب سوالاتمو بده.

  • تورج می‌گه:

   دوست عزیز، من در وهله اول یک فعال حقوق حیوانات هستم و در وهله دوم یک دامپزشک فعال در زمینه حیوانات خانگی.
   خدمت شما عرض کنم که عقیم سازی گربه شما کار بسیار درستی بوده است.
   توضیح آن را در کامنتی که برای این مطلب ارسال نمودم بیابید

  • رامك می‌گه:

   من هم مانند شما ۱۰ سال است که عذاب وجدان دارم.کار بسیار اشتباهی بوده…گربه حیوان بومی ایران است و خیلی خوب میتونه بیرون از خونه زندگی کنه

  • رضا جلالی می‌گه:

   دوست عزیز
   من هم مثل شما هستم .
   دقیقا ۲ سال پیش توله گربه ای را به خانه آوردم و عینا سایر قضایا مشابه ماجرای شما پیش رفت .
   من هم به شدت پشیمانم .
   بعید می دانم که راه بازگشتی باشد ولی در رابطه با ادامه زندگی و آوردن همدم تجربه موفقی نداشتم . البته روحیات هر گربه ای متفاوت است و شاید گربه شما به راحتی با یک گربه دیگر بسازد و زندگی بهتری در پیش بگیرد اما گربه من علیرغم خلق و خوی مشابه با آن چیزی که شما گفته اید :” الان خیلی علاقه داره بره تو بالکن و گربه ها رو ببینه … ” با ورود گربه به داخل خانه کنار نمیاید و پس از کمی بازی با او و اطمینان از اینکه قرار نیست آن گربه از خانه برود شروع به اذیت و آزار گربه جدید و جنگ و درگیری می نمیاد !!
   این تجربه من بود .
   امیدوارم عذاب وجدان را فراموش کنید و شرایط زندگی خوب را برای گربه تان فراهم کنید . مطمنا در ارتباط با آوردن گربه دیگر و همدم برای گربه تان فقط به تجربه بنده اکتفا نفرماید . گربه های خلق و خوی متفاوتی دارند .
   موفق باشید

 2. شیشک منگ می‌گه:

  متاسفانه انحراف جریانهای حمایت از حیوانات در اروپا و آمریکا کار رو به جایی رسوند که خیلی از حامیان حیوانات فراموش کردند که ما به دنبال رعایت حقوق حیوانات هستیم و خیلی هاشون به خاطر به اصطلاح مصلحت اندیشی زیر یوق عقیم سازی رفتند.
  متاسفانه وقتی انسانها خود رو صاحب حیوانات مهمان در خانه هاشون میدونن به خودشون این اجازه رو میدن که با اونها مانند سایر کالاهای تحت تملکشون رفتار کنند و در این جریان ابتدایی ترین حقوقشون رو هم نادیده میگیرند.

  برای اطلاعات بیشتر پیرامون عقیم سازی به لینکهای زیر مراجعه کنید :

  http://www.noanimalcastration.blogfa.com/

  http://veganforum.ir/showthread.php?t=1040

 3. شهرزاد می‌گه:

  مطلب خیلی جامع و خوبی بود.
  ممنونم.

 4. تورج می‌گه:

  با تشکر از مطلب خواندنی و جالب شما..
  بنده یک دامپزشک و فعال حقوق حیوانات هستم. دیدگاه های شما از دو جنبه قابل بررسی هستند. جنبه اول را به تفصیل خودتان شرح داده اید و از حق طبیعی حیوانات که پیروی از غریزه شان است، دفاع نمودید. در مورد این جنبه من دو نکته را ذکر کنم:
  ۱- شما حیوانات را با رفتارهای غریزی، با انسان مقایسه نموده اید. توضیح آنکه، چنانچه یک انسان حس غریزی تمایلات جنسی را تجربه کرده باشد، در مغز او به صورت خاطره حک شده و از این به بعد، نیازها و تمایلات جنسی او حتی با وجود عقیم شدن، باقی خواهند ماند و به صورت سرخوردگی نمایان می شوند و مشکلات جاری را به دنبال خواهد داشت.
  این امر در مورد حیوانات مصداق ندارد. چراکه حیوانات قدرت تعقل و حفظ خاطره را در سطح انسان دارا نمی باشند و رفتارهای جنسی را با توجه به غریزه صرف انجام می دهند، و در صورت عقیم سازی، احساس ناتوانی جنسی نخواهند داشت! بلکه ابدا توانایی های و گرایشات جنسی و پیامدهای آن را نشان نخواهند داد.
  ۲- مورد بالا را در نظر می گیریم و یک فرض به آن اضافه می کنیم. که حیوانات اندکی قدرت خاطره به هر حال دارند و ممکن است که پس از مدتی که تجربه ی جنسی داشته اند، به صورت خاطره در ذهن شان باقی مانده و در صورت عقیم سازی، سرخوردگی جنسی و به دنبال آن افسردگی گریبان گیرشان شود. هرچند این مورد بسیار کم رنگ می نماید با این حال، بنده و همکاران من، همواره توصیه کرده ایم که عقیم سازی در سنین قبل از بلوغ انجام شود. در این صورت آن خاطره هم رخداد نخواهد داشت و حیوان برای همیشه اینتکت و خنثی خواهد بود و هیچگاه احساس نمی کند که در حق او اجحاف شده!
  ۳- در اروپا و امریکا، حیوانات خانگی بنا بر دلایلی که ذکر می شود عقیم می شوند و این عقیم سازی در دوران پیش از بلوغ خواهد بود. هیچ فردی جز پرورش دهندگان اجازه ندارد حیوان غیر عقیم نگهداری کند (این قانون البته جامعیت ندارد)

  جنبه دوم مورد بررسی؛ چرا دامپزشکان پیشنهاد می کنند حیوانات خانگی عقیم شوند؟
  ۱- لطفا روی لفظ “حیوانات خانگی” تمرکز کنید
  ۲- محیط زندگی ما و حیوانات خانگی ما در شهر، در کنار همسایه های ما که حریم شان محترم است و در مجاورت حیوانات دیگر قرار دارد

  توضیح اینکه، دلایل مختلفی برای عقیم سازی وجود دارد که در اکثر آنها منفعت حیوان مدنظر قرار گرفته شده است؛
  الف) منفعت حیوان:
  ۱- حدود ۴۵% از سگهای ماده که عقیم نشده اند، در سنین بین ۷ تا ۱۱ سال درگیر تومورهای پـسـتانی می شوند. عقیم سازی در قبل از بلوغ تا ۰٫۰۵% احتمال رخداد این تومورها را کاهش داده حال آنکه بعد از اولین فحلی این احتمال به ۸% و عقیم سازی پس از دومین فحلی تا ۲۷% احتمال درگیری به سرطان پستان را کاهش می دهد.
  ۲- بسیاری از گربه ها و یا سگ ها که از بچگی در کنار شما زندگی کرده اند و توانایی مراقبت از خود را در محیط خشن و خطرناک خارج از خانه ندارند، در فصل جفت گیری (در مورد گربه ها) یا زمانی که فحل می شوند یا حیوان فحلی در مجاورت خانه شما وجود داشته (در مورد سگ ها)، رفتارهای عصبی از خود نشان داده، افسرده می شوند یا به شدت هیجان زده و عصبانی هستند و اشتهای خود را از دست می دهند و در اولین فرصت ممکن است خانه را ترک کنند و اینبار دیگر حتی به حرف شما هم گوش نخواهند داد و راه خیابان را در پیش خواهند گرفت. خطر دزدیده شدن، تصادف با وسایل نقلیه، درگیری با دیگر حیوانات و … آنها را تهدید می نماید. عقیم سازی سبب می شود حیوان شما خوش اخلاق تر باشد، رفتارهای جنسی ناپسند را با دسته مبل یا پای افراد یا به هر طریقی از خود نشان ندهد و سلامت او حفظ شود
  ۳- بسیاری از حیوانات نر تومورهایی دارند که به دلیل وجود هورمورن های جنسی گسترش می یابند.
  ۴- پس از جفت گیری و آبستن شدن، بسیاری از سگ ها و گربه ها به دلیل ضعف شدید و کمبودهای تغذیه ای، لاغر شده، مشکلات دندانی و استخوانی پیدا می کنند، پوشش مویی خود را از دست می دهند و تا مدتها عوارض ناشی از عدم تغذیه مناسب در حین آبستنی را با خود به دوش می کشند.
  ۵- به دنبال فحلی، در مواردی حیوان ممکن است مستعد بیماری های رحمی شده و چون این بیماریها اغلب همانند اندومتریت و پامتریت خاموش هستند، گسترش پیدا می کنند و وخیم می شوند و حتی جان حیوان را تهدید می نمایند.
  ۶- و دلایل بسیار دیگر…

  منفعت صاحب حیوان:
  ۱- حیوان شما منظم تر شده، مطیع تر خواهد بود و توجهش به شما بیشتر خواهد بود و بهتر تربیت می شود.
  توجه شود که ما در محیط شهری از حیوانی نگهداری می کنیم و باید حیوان ما برای حفظ سلامتی خودش هم که شده، آموزش های مورد نیاز را ببیند و رفتارهای لازم در محیط خانواده شما را انجام دهد
  ۲- همسایه های شما از پارس حیوان شما شاکی هستند. باید حیوان را به کسی بسپرید یا به باغی ببرید یا بفروشید! چه کسی بهتر از شما حیوان شما و نیازهای عاطفی اش را درک می کند؟ هیچ کس! شما مسئولید در قبال او.. پس می توانید برخی از ناهنجاری های رفتاری را با این عمل اصلاح نمایید
  ۳- با حیوان خود در پارک یا خیابان در حال قدم زدن هستید، ناگهان سگ دیگری از کنار شما رد می شود، حیوان شما بی قراری می کند تا به دنبال او بدود.. هم شما را خسته می کند و هم خودش افسرده می شود. در بسیاری از موارد این جستار در پی حیوان دیگر ناشی از گرایشات غریزی جنسی است. پس با عقیم سازی، حیوان شما در پارک ها آرام تر خواهد بود و از محیط و حضور شما لذت می برد و شما از شادمانی او خرسندتر خواهید بود.

  دوستان عزیز، منطقی نگاه کنیم.
  در محیط شهری حیوانات ما بهتر است عقیم باشند تا زندگی شادتری را در کنار ما داشته باشند.
  بحث بنده در مورد حیوانات در طبیعت نیست.. که چه بسا حقوق آنها با قوانین وحشی طبیعت توجیه می شود.
  همچنین بحث دیگر عقیم سازی گربه ها و سگ های ولگرد است:
  بهتر نیست که نسل آنها را کنترل کنیم، و باقی را در پناهگاه ها نگهداری کنیم تا اینکه هر ساله بر تعداد آنها افزوده شود و سیاست های محیطی نادرست (به دلیل کمبود بودجه) سبب شود که این حیوانات زیبا و بی گناه توسط شهرداری ها کشته و معدوم گردند؟

  حضور انسان ها و اشغال محیط طبیعی زندگانی حیوانات، از هر جنبه که بنگیرم حقوق آنها را پایمال کرده است. ولی راه حل چیست؟ بهتر نیست که آن دسته از حیواناتی را که مسئولیتشان را قبول کرده ایم، در صلح و آرامش نگه داریم؟

 5. من دو تا گربه در منزل دارم.یک نر و یک ماده
  نر ۱۱ ماه و ماده ۶ ماهه و هر دو نزدیک سن بلوغ
  ماده رو برای از تنهایی در اومدن گربه نرم اوردم با وجود همه مخالفت ها
  اما اصلا امکان نگهداری از بچه های این دو رو ندارم و همونطور که می دونید امکان داره سالی یک یا دو بار گربه ماده من حامله بشه
  جدای از اینکه به خاطر نژاد پرشینش بدن حساسی داره و سنش هم کمه و حاملگی خطرناک خواهد بود
  و من اصلا امکان نگداری از تعداد زیادی گربه رو ندارم و امکان هم نداره بچه هاشونو واگذار کنم یا خدای نکرده بفروشم
  اصلا دلم نمیاد این طفلی ها دست هر کس و ناکسی بیافتن
  می شه بگین برای کسی مثل من غیر از عقیم کردن چه راهی می مونه؟؟؟؟؟؟؟
  در ضمن یه وسال دیگه:ایا نوعی از عقیم کردن هست که میل به جفت گیری باشه اما حاملگی به دنبال نداشته باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  اگر هست نام علمی و انگلیسی اونو می شه بگین

  • تورج می‌گه:

   اگر با توجه به همه دانسته ها و توصیه های دامپزشکان باز هم نمی خواهید حیوان خود را عقیم کنید، می توانید راه های دیگری را برای جلوگیری از آبستنی حیوانتان در پیش گیرید. یکی از این راه ها تجویز هورمون هایی هست که در زمان جفت گیری به حیوان داده می شود که البته بایستی زیر نظر دکتر دامپزشک باشه.
   البته این نکته را بگم که، این مورد بیشتر در مورد سگها که سالی به طور متوسط دو بار بیشتر آمادگی برای جفت گیری ندارند، کاربرد داره.. و در مورد گربه ها که به طور فصلی فحل شده و آماده جفت گیری می شوند، تجویز دوزهای متعدد این داروها می تواند عوارض خونی و استخوانی شدید به دنبال داشته باشد.

   • اقای تورج عزیز البته مخاطب من بیشتر صاحب پست بودند که عقیم کردن رو درست نمی دونن.
    متن شما رو خوندم و باهاتون هم عقیده هستم
    همونطور که کمیته ی حمایتی ما اگر حیوان زجر دیده یا زخمی و رها شده و تیر خورده ای پیدا کنه پس از بهبودی عقیم کرده و می فرسته پناهگاه یا براش دنبال صاحب می گرده
    این باعث می شه در کشور حیوان ازاران، تعداد سگ و گربه های به قول خودشون ولگرد!!! که واسه یه عده از مردم بی فرهنگ معضل هستند کم بشه و کمتر اسیب بهشون برسه
    ولی درمورد عقیم کردن:
    منم شنیدم این داروها رو نمی شه مداوم استفاده کرد و عوارض بدی دارن.من اصلا نمی خوام به بچه هام اسیبی برسه.ولی شنیدم روشی هست که فقط روی گربه ماده انجام می شه و جلوی بارداری رو می گیره

    ایا شما از این عمل اطلاعی دارین اقای تورج
    ممنون می شم اگه راهنماییم کنید.همین روزها باید برای بچه ها اقدام کنم ولی می خوام با کمترین اسیب این عمل انجام بشه

    • آرش می‌گه:

     شما امکان نگهداری از گربه ندارید، توان نگهداری بچه هاش رو ندارید، امکان واگذاری یا فروش بچه هاش رو ندارید، اونوقت گربه نگهداری می کنید؟ بعد با توجیه جلوگیری از تنهایی براش جفت هم میارید؟ و به خاطر دل خودتون تصمیم میگیرید عقیمش کنید چون فکر می کنید پولش رو پرداخت کردین و صاحبشین؟!!!
     بعد از کسی که تلاش کرده مطلب به این کاملی جمع آوری کرده میپرسید که چه راهی برای شما باقی می مونه؟ شما همه تصمیم هاتون رو گرفتین و برای گربه های بی نواتون هم تصمیم گرفتین بعد از سایرین طلب پاسخگویی دارین؟
     شما که مدعی فعالیت در کمیته حمایتی هستید کمی فکر کنید شاید از ریشه کار چنین کمیته ای اشتباه باشه. چه مرجعی گفته حیوان زجر کشیده یا زخمی یا رهاشده نیازمند عقیم سازیه؟ چنین حیوانی فقط نیازمند تیمار و درمانه و عقیم سازی فقط بهانه ای است برای برخی که در این میان منافعی دارند. با هزینه عقیم کردن بیهوده یک گربه میتونید چند گربه مشابه رو نجات بدین ولی احتمالا […] کمیته حمایتی شما مخالف خواهد بود چرا که عقیم سازی سود ده ترین بخش کمک های نمایشی به حیواناته.
     طبق چه اماری میگید عقیم سازی امار حیوانات ولگرد(؟؟؟) رو کم می کنه؟ کجا با عقیم سازی جمعیت میلیونی کم شده؟
     چه کسی اجازه داده حیوان رها در شهر رو صید کنید و به نیت کمک در پناهگاه های آلوده اسیرش کنید؟ چه کسی گفته سگ و گربه نیاز به حمایت اینچنینی دارند؟
     شک ندارم که گربه های شما با این شکل حمایتتون، در سرما لباس میپوشن و بدبخت ها روی کفپوش منزلتون سر میخورن و نمیتونن طبیعی راه برن.
     عقیم کردن در شرایط بسیار محدود قابل توجیهه ولی تجویزش برای همه حیوانات خانگی و شهری و غیره هیچ توجیهی نداره

     • نکته:افراط و تعصب حتی در موارد مفید هم می تونه مشمئز کننده باشه.
      اقای محترم! کمیته برای عقیم سازی چه سودی می تونه داشته باشه؟؟؟؟؟؟
      کمیته از محل کمک های مردمی هزینه ها رو می ده و چند پزشک نیکوکار هم هستن که به صورت رایگان بعضی از عمل ها رو انجام می دن…

      کمی فکر کنید بعد حرف بزنید
      اگر تو پناهگاه ها دائما بخواد بخواد بین حیوونای بیمار و ضعیف جفت گیری بشه می دونید چه اتفاقی می افته؟؟؟
      نکنه شما می خواید از اونهمه حیوون و توله متولد شده در پناهگاه که توان زندگی در بیرون رو ندارن حمایت کنید؟؟؟؟اگه اینطوره پس بسم ا…

      شما خیلی […] تشریف دارید..محترمانه توضیح می دم
      هیچکس اینقدر نادان و در عین حال بیکار و سرخوش نیست که گربه های سالم شهر رو جمع کنه ببره عقیم کنه!!!!

      اگر سری به صفحه فیسبوک ما می زدین از شدت جراحات و ظلم ها و معلولیت های اونا مطلع می شدین این حرفا رو نمی زدین.

      شما اصلا حق ندارید راجع به نگهداری من از بچه هام حتی نظر بدین.چونن شایستگیشو ندارین
      هر کس بچه هاشو اونجوری که فکر می کنه بهترینه بزرگ می کنه
      مثل پدر و مادر شما که فکر کردن اگه اینجوری تربیتتون کنن بهتره………..!!
      نظر خودتونو می تونید اعلام کنید اما به هیچ وجه نمی تونید نظر دیگران رو زیر سوال ببرید یا توهین کنید…

     • رضا جلالی می‌گه:

      آیا واقعا درک مطلب خیلی سخته ؟
      من با یک پناهگاه سگ همکاری میکنم . پناهگاه ما ۱۳۰ سگ داشت که به دلیل مخالفت شهرداری تعطیل شد و سگها به چند پناهگاه ارسال شدند . بنابراین فکر کنم اجازه داشته باشم که خودم را نقد کنم و بدون غرض ورزی اعتراف کنم که اسارت حیوانات حتی به نیت خیر هم کار درستی نیست .
      یاری رساندن به حیوانات مصدوم و نیازمند کمک امری پسندیده می باشد ولی اشتباه ما در این است که فکر میکنیم پس از طی دوره رفع مصدومیت و بازگشت سلامت جسمانی به حیوان باید همچنان او را تحت کنترل خود داشته باشیم و لذا با حبس و اسارت حیوان در واقع دوستی خاله خرسه میشود .
      کسی منکر این نیست که زاد و ولد حیوانات در پناهگاهها دردسر ساز است ولی سوال این است که :
      آیا پس از بهبودی حیوانات مصدوم نمی توان نسبت به رها سازی آنها در محیط زندگی شان اقدام نمود ؟
      آیا تنها راه حمایت از حیوانات ، زنده گیری و اسارات آنهاست ؟
      یک سوال شخصی هم دارم که امیدوارم دوستان دامپزشک و مطلع لطف کنند و پاسخ دهند :
      آیا عقیم سازی حیوانات بر روحیات آنها اثر گذار است ؟ آیا حیوانی که عقیم میشود از نظر روحی به رابطه جنسی نیاز ندارد یا اینکه بر اساس غریزه میل به این کار دارد و ناتوان است ؟
      با تشکر

 6. شب می‌گه:

  با سلام و عرض ادب
  و تشکر از زحمات شما…
  اختلاف نظر در باره عقیم کردن سگ ها و گربه ها، همواره بین هواداران حقوق حیوانات وجود داشته ولی نکته دردناک، توهین و بی احترامی این دو گروه به یکدیگر است.
  در حالیکه مطمئن هستم هر دو گروه به فکر راحتی و آسایش حیوانات هستند.
  هر چند مهمترین نظر، نظر خود این حیوانات است که ما متاسفانه از آن بی اطلاع هستیم!
  من خودم دو گربه دارم که خواهر و برادر هستند و به دلیل اینکه اگر این دو جفت گیری میکردند، امکان بدنیا آمدن بچه های بیمار و یا ناقص زیاد بود، گربه نر را قبل از بلوغ عقیم کردم و تصمیم داشتم به گربه ماده ام قبل از عقیم کردن شانس یکبار مادر شدن را بدهم و بگذارم لذت احساس مادر بودن را بچشد. ولی قبل از بدنیا آمدن بچه گربه ها باید افراد مطمئنی را پیدا میکردم که از آنها نگهداری کنند و این ١٠ سال بدرازا کشید و ١٠ سال تمام مجبور بودم هر دو ماه یکبار به مجرد فحل شدن گربه ماده ام، به او قرص جلوگیری از بارداری بدهم که البته این قرص ها چندان هم بی ضرر نیستند و عوارض جانبی بسیاری از جمله:
  • سرطان زا هستند و احتمال تومور پستان افزایش می یابد.
  • بیماری دیابت میتواند توسعه یابد .
  • عفونت رحم .
  • بارداری طولانی مدت، اگر اشتباها به گربه باردار قرص داده شود.
  • تورم غدد شیر که مداوای آن مشکل است.
  البته آنموقع اطلاع زیادی از عوارض این گونه قرص ها نداشتم و هر دو ماه یکبار، یک قرص کافی بود…
  ولی دردناک تر از همه این بود که وقتی آزادش گذاشتم که جفتگیری کند و باردار شود، دچار عفونت شدید رحم شد و مجبور شدم او را عقیم کنم! و پشیمانی اینکه این همه سال تردید کردم و بدنش را انباشته از مواد زیان آور کردم.
  البته یکی از مهمترین دلایلم که زودتر برای نازا کردنش اقدام نکردم ترسم از عمل جراحی بود که فکر میکردم در مورد گربه های ماده خیلی پیچیده تر باشد.
  من شخصا موافق عقیم کردن سگ ها و گربه های خیابانی و خانگی هستم، هر چه تعداد این حیوانات بیشتر شود، هموطنان حیوان آزار و خود خواهی که وجود این حیوانت را نمیتوانند تحمل کنند، بیشتر به آنها ظلم میکنند.
  دوست بسیار عزیزمان عقیده دارند که: “یکی از دلایلی که طرفداران عقیم سازی برای توجیه اینکار ارائه می کنند، جلوگیری از کشته شدن حیوان در اثر تصادف با اتومبیل ها و در اثر بی غذایی و سختی زندگی و… می باشد. در صورتی که این مشکلات فقط به سگها و گربه ها تعلق ندارد. مرگ ومیر ناشی از تصادفات سالیانه جان ۲۷۰۰۰ نفر را فقط در ایران میگیرد.”
  بنظر بنده این مقایسه درستی نیست زیرا کسی این ٢٧٠٠٠ نفر را بعد از تولد از مادر جدا نمیکند و در گونی نمی اندازد تا در بیابان یا آشغالدانی ها رها کند یا از سر تفریح روی آن بنزین بریزد و آتشش زند و یا…
  افرادی که مخالف کمک برای عقیم کردن سگ و گربه های خیابانی هستند باید در فکر این باشند که اقلا هزینه واکسیناسیون این حیوانات را پرداخت کنند! زیرا معلوم نیست اگر این همه سگ و گربه بیمار با هم جفتگیری کنند چه تعداد بچه های بیمار و ناقص بدنیا خواهند آمد! و بگذریم از اینکه معلوم نیست اصلا چند در صد از این بچه گربه ها و توله سگ ها به سن ۶-۵ ماهگی میرسند و این ۶-۵ ماه زندگی بدون مادر و تحمل گرسنگی و رنج بیماری و لگد هایی که از آدمیزاد میخورند، چه لذتی میتواند برایشان داشته باشد؟
  هر چند شهرداری گرامی هرگز نمیگذارد کار به آنجا بکشد و هر از گاهی دستور کشتار این حیوانات مظلوم را صادر میکند.
  و فکر میکنید چند در صد هموطنان ما تحمل جیغ و دادهای شبانه گربه ها را هنگام فصل جفتگیری شان دارند، بدون اینکه به آنها آزاری برسانند؟
  در خاتمه چقدر پشیمانم و احساس عذاب وجدان میکنم که هر دو گربه را همان اول عقیم نکردم و باعث این همه درد و رنج و بیماری دخترکم شدم…
  بنابراین پیشنهاد میکنم که همه دوستداران حیوانات، در وحله اول سگ ها و گربه های خود را پیش از بلوغ عقیم کنند و اگر از دستشان بر می آید کمکی برای عقیم کردن سگها و گربه های خیابانی کنند و مطمئن باشند که نسل سگها و گربه های ایرانی با این عمل منقرض نمیشود و عقیم کردن گربه ها هیچ منافاتی با رعایت حقوق حیوانات ندارد.
  با پوزش بخاطر طولانی شدن نظر…

 7. شروین می‌گه:

  متاسفانه علیرغم گرداوری خوبی که نویسنده محترم انجام دادن یک نکته بسیار مهم رو که بارها در مطلب تکرار میشه رو در نظر نگرفتن : نحوه زندگی در انسان با حیوانات و راه حلهایی که در هر مورد ارائه میشه کاملا با هم متفاوته و مقایسه ایندو کاملا” غلطه ! تعمیم جزئی مسائل مربوط به انسان در مورد حیوانات ،که بارها در متن دیده میشه امکانپذیر نیست!!!! چراکه فیزیولوژی انسان با حیوانات متفاوته : ( آیا انسان فصل جفتگیری داره ؟ آیا انسان سالی دو -سه بار فحل میشه ؟! آیا انسان تو فصل جفتگیری اگه بیرون نره ناله میکنه ؟! ایا انسان بالغ وقتی جنس مخالف میبینه خودشو از بالکن پرت میکنه تو حیاط ؟! آیا انسان بالغ برای جفتگیری مدتها خونشو ترک میکنه ؟ آیا انسا بالغ به علت مشابه با حیوانات تصادف میکنه؟)یادمون نره که توجه به حقوق حیوانات در هنگام عقیم سازی نیست که باید مورد توجه قرار بگیره ! در عین حال در مقدمه مطالبی بسیار کلی و فلسفی در مورد تولید مثل و دنیای حیوانات مطرح شده بدون توجه به این نکته عقیم سازی غالبا” در مورد حیوانات خانگی و خصوصا” اونهایی که در جامعه شهری زندگی میکنن مصداق داره نه کل طبیعت !!!! اینجا از نویسنده محترم چند سوال دیگه می پرسم :

  – آیا وقتی که تصمیم میگیریم بطور مثال به یه بچه گربه غذا بدیم و اونو از محیط به اصطلاح خشن بیرون نجات بدیم این حقو داریم ؟! آیا قبول ندارید که شهر مابرای خیلی از همین حیوانات حکم طبیعت برای حیوانات وحشی رو داره ؟ نفس همین کار مداخله در طبیعتی نیست که این حیوانات بهش عادت کردند ؟ آیا این همون نقض قانون ا”انتخاب طبیعی نیست ؟” ( به قضیه احساسی نگاه نکنیم ) مکانیزم های خود تنظیمی حیوانات در مورد اکو سیستم بیمار شهری هم صادقه ؟

  – آیا شرایط زندگی حیوانی که در دمای اپتیمم خانه و نور مصنوعی و مصرف انواع غذاهای ساخت بشر ( در صورتیکه از اون دسته که غذاهای خودشون رو به حیوان هم میدن فاکتور بگیریم) مواجهه با انواع آلودگی های استنشاقی و …. با شرایط یک حیوان در طبیعت یکسانه ؟ آیا روند ترشح و کنترل هورمونهای جنسی در این دو گروه یکیه ؟
  ۴- چند درصد از انواع نژادهایی که امروزه به عنوان “پت” نگهداری میشن تو طبعت هنوز زندگی آزاد دارند ؟ آیا بسیاری از همین موجودات ساخته دست خود بشر نیستند ؟ که حال نگرانی ما انقراض اونها در طبیعت باشه ؟
  – آیا زیر پا گذاشتن قوانین طبیعت از عقیم سازی شروع میشه ؟یا عقیم سازی بعنوان راه حلی جهت کمتر جلوه کردن عوارض زیر پا گذاشتن همین قوانین در مدتها پیشه ؟
  – با توجه به دیدگاه ارائه شده توسط نویسنده محترم مسائلی از جمله واکسیناسیون ، درمانهای ضد انگل و … نیز از جمله مصادیق بارز نقض حقوق حیوانات نیست ؟!!! چرا که صاحب دام بجای اون تصمیم میگیره !
  – حقوق حیوانات مشابه حقوق انسانه ؟!!!!!!!!

 8. Farid Aram می‌گه:

  متاسفانه علاقه شدید بسیاری از انسانها به غریزه جنسی که ناشی از لذت جویی آنها میباشد و زندگی خود را بدون امور جنسی بی محتوا و خالی از لذت میدانند بهانه ای شده برای مخالفت آنها برای عقیم سازی حیواناتی که ازدیاد بیرویه تعداد آنها موجب زجر و آزار روز افزون خود آنها شده است. ازدیاد جمیعت آدمیان در جوامع انسانی نیز مشکلی حاد برای خود انسانها ایجاد کرده که جهت کنترل جمیعت و پیشگیری از ازدیاد بی رویه انسانها نیز عمل عقیم سازی به کار برده شده و اعمال میشود چه در مردان و چه در زنان و صد البته کوته اندیشانی که ماهیت وجودی خود را در اندام تناسلی خود میبینند همین مخالفت ها را در مورد وازکتومی یا هیسترکتومی ابراز میدارند بدون در نظر گرفتن اینکه جمعیت انسان ها به صورت تصاعدی و ماوراء ظرفیت جوامع و محیط زیست در حال ازدیاد و موجب به خطر انداختن نسل خود بشر و طبیعت و سایر موجودات میباشد. در مورد سگ و گربه ها هم همین مساله صادق است. تولید مثل تصاعدی سگ و گربه که موجب ازدیاد بی رویه جمیعت آنها و در نتیجه رقابت محتوم به شکست آنها با انسانها جهت به دست آوردن منابع اولیه و محدود مورد نیاز برای بقاء همانند غذا، آب و سرپناهی برای زندگی و ازدیاد نسل مجدد میگردد. از آنجا که سگ و گربه موجوداتی هستند که در طول هزاران سال از زندگی در محیط کاملا طبیعی جدا شده و در اکوسیستم محیط زندگی انسان ها جای گرفته اند ازدیاد نسل بی رویه آنها تنها و تنها موجب تداخل و تضاد منافع آنها با انسانها میگردد و از آنجا که در این تداخل و تضاد منافع بازنده نهایی حیوانات خواهند بود و هزینه باخت آنها زجر و آزاری است که از ناحیه انسانها متحمل میشوند کنترل جمعیت آنها در محیط زندگی و جوامع بشری امری اجتناب ناپذیر میباشد. حال این کنترل جمعیت یا به نحو بی رحمانه توسط خودخواه ترین و بی رحم ترین انسانها از طریق از بین بردن و کشتن آنها صورت میگیرد یا از طریق روشی که درد و زجری را برای حیوان در بر نداشته و صرفا با عقیم سازی آنها از ازدیاد نسل آنها در اکوسیستمی که انسان در آن به عنوان شکارچی برتر در بالای هرم اکوسیستم قرار دارد جلوگیری میشود. برخلاف آنچه که مخالفان عقیم سازی دانسته یا ندانسته تبلیغ میکنند هدف از عقیم سازی نابود سازی نسل سگ ها و یا گربه ها نمیباشد بلکه کنترل منطقی و بدون آزار و درد و بدون کشتار این موجودات جهت نگهداری تعداد آنها درحد منطقی و قابل تحمل توسط اکوسیستم میباشد. تمامی افرادی که کوچکترین آگاهی از مسائل حیوانات دارند میدانند که نسل سگ و گربه ها نه تنها به هیچ عنوان درخطر و در حال انقراض نمیباشد بلکه در جمعیت های کنترل شده همزیستی مسالمت آمیز بین این حیوانات و انسان در یک اکوسیستم پایدار به نحو صحیح کاملا پایا و قابل دوام میباشد. همزیستی سگ و گربه در جوامع انسانی نیازمند میزانی از بهداشت و سلامت برای این حیوانات نیز میباشد تا از نقل و انتقال بیماری های مشترک توسط این حیوانات به انسانها نیز جلوگیری شود از اینرو همزیستی سگ و گربه ها در اکوسیستم های در برگیرنده انسان نیازمند تامین بهداشت برای این حیوانات توسط انسان میباشد. از آنجا که ازدیاد بی رویه جمیعت سگ و گربه در جوامع انسانی تامین بهداشت و سلامتی را برای این حیوانات به نحوی که خطری را برای انسانها در بر نداشته باشند غیر ممکن میکند، کنترل جمیعت این حیوانات در بین انسانها اجتناب ناپذیر میباشد و در این بین انتخاب بین کشتار یا عقیم سازی گزینه سختی نمیباشد تنها به این بستگی دارد که چگونه فکر کنید و چه قدر برای این موجودات ارزش قائل باشید. جای آن است که به جای برخورد های آرمانگرایانه و احساساتی برخوردی عاقلانه و واقع گرایانه انتخاب کنیم و از به کارگیری و تعمیم معیارهایی که برای خود در نظر میگیریم به حیوانات خودداری نماییم. بهتر است با جلوگیری از ازدیاد جمیعت سگ و گربه ها در جوامع انسانی از کشتار و زجر آنها جلوگیری نماییم. آیا واقعا فکر میکنید سگ ها و گربه هایی که هنوز به دنیا نیامده اند و با عقیم سازی هرگز به دنیا نخواهند آمد در جایی صف کشیده اند و منتظر ورود به این دنیا هستند و ما با عقیم سازی آنان را از آمدن به دنیا محروم و به عذاب ابدی محکوم میکنیم؟ یا آیا فکر میکنید سگ ها و گربه های عقیم شده از جانب سایر سگ ها و گربه ها مورد آزار و اذیت و تمسخر قرار میگیرند چون نازا هستند یا سگ های نر عقیم نشده، عقیم شده ها را به خاطر مرد نبودن مسخره میکنند؟ مورد دیگر زیر سوال بردن موفقیت عقیم سازی میباشد. در هر کجای دنیا که عقیم سازی به صورت اصولی و فراگیر انجام شده موجب کنترل جمیعت سگ ها و گربه ها شده است. در بسیاری از کشور های پیشرفته جمیعت سگ ها و گربه ها با عقیم سازی کنترل شده بدون اینکه نسل آنها منقرض شود و همزیستی بین انسانها و سگ و گربه به صورتی که برای هر سه گونه مناسب باشد ادامه دارد. در ایران طرح های عقیم سازی به صورت غیر علمی، مقطعی و در مناطق جغرافیایی محدود انجام شده یا میشود که البته چنین طرح هایی موفقیتی در پی نداشته و نخواهند داشت، که البته این دلیل بر بی نتیجه وزائد بودن عقیم سازی نمیباشد. استدلال بر بی نتیجه بودن بودن عقیم سازی به خاطر اجرای غیر اصولی و نیمه و ناتمام آن در ایران تنها میتواند سفسطه و مغلطه باشد تا هر چیز دیگر.

  • رضا جلالی می‌گه:

   فرید عزیز
   ارتباط دادن بحث عقیم سازی حیوانات به هوسرانی ما انسانها و نتیجه گیری اینکه هر کس با عقیم سازی مخالفه پس هوسبازه و فساد اخلاقی داره ، در واقع فرافکنی و انحراف اذهان از اصل ماجراست .
   بنده یک سگ عقیم نشده در پناهگاه و یک گربه عقیم شده ( متاسفانه ) در خانه دارم .
   مقایسه رفتار این ۲ حیوان منتج به نتایج دردناکی است . تفاوت رفتار بسیار ملموس و غیر قابل انکار است .
   هر چند که به این نتیجه رسیده ام که نگهداری حیوان سالم در پناهگاه از پایه و اساس اشتباه است ولی فعلا برای جبران این قضیه و ایجاد زندگی بهتر برای سگم که ۲ سال است به اینگونه زندگی عادت کرده ، راهکاری ندارم .
   از بحث دور نشویم .
   بنده دارای غریزه جنسی هستم !!!!!!!! و مخالفت با عقیم سازی حیوانات را نه به خاطر امیال خودم !!!!!! بلکه به عنوان غریزه ای خدادادی در نظر میگیرم .
   آیا سخت شدن شرایط زندگی برای سگها و گربه ها توجیه مناسبی برای محروم کردنشان از لذت جنسی ( غریزی ) است ؟
   بنده نمی گویم تعدادی سگ و گربه در عالمی دیگر منتظرند تا به دنیا بیایندو جلوگیری از تولد آنها گناه است !!!! ولی آیا حیوانی که عقیم میشود هیچ چیز نمی فهمد ؟ با عقیم سازی می توان عقل و شعور حیوان را هم دستکاری کرد ؟
   آیا عقیم سازی بر روی میل و غریزه حیوان اثر گذاشته و او را نسبت به جنس مخالف و روابط جنسی کاملا بی علاقه و خنثی ( از نظر روحی و فکری ) می نماید ؟
   بررسی رفتار گربه عقیم شده ام نشان می دهد که او فقط از نظر فیزیکی ناتوان شده و غریزه او سرجایش است و این موضوع در زمانهایی خاص به شدت بر روی روحیات و رفتار او تاثیر گذار است و باعث کلافه شدن حیوان می گردد .
   شاید اگر احساسی عمل نمیکردم و در زمان مناسب اقدام به رهاسازی حیوان در محیط آزاد می نمودم ( اگر خودم را در جایگاه خدایی و قضاوت نمی گذاشتم ) شاید طول عمر کمتری می داشت اماقطعا زندگی دلچسب تری ( از نگاه خودش ) داشت و هیچ لذت و غریزه ی سرکوب شده ای نداشت .

 9. پناهگاه (اردوگاه مرگ) راهی به جایی نبرده و نخواهد برد.

  به این لینک نگاه کنید
  http://www.petakillsanimals.com

  حیوانات باید آزاد باشند و روی کره زمین زندگی کنند.

  این استدلال که حیوانات به دست شهرداری کشته می شوند یا زیر ماشین می روند به ما این اجازه را نمی دهد که آنها را [درپناهگاه] زندانی یا عقیم سازی(نسل کشی) کنیم.

 10. آقای دکتر تورج ، شما فقط به بنفیت ها اشاره فرمودین ! آیا تا حالا رفتین بگردید در وبسایت هایی از قبیل ncbi و مقالاتی در مورد مضرات عقیم سازی رو خوندین ؟ این یک نمونه بقیه رو هم خودتون دامپزشکید و لطفا پیگیری بفرمایید و مطالعه کنید. اونچه که آموزش میدن یا تو ریفرنس ها نوشته کافی نیست ما باید همه ی جوانب رو در نظر بگیریم و بیان کنیم . یک دامپزشک باید همه ی فکتور ها رو به مراجع خودش توضیح بده . هم منفی هم مثبت … برای درصد هایی که ذکر کردید هم اگر امکانش بود منبع ارائه دهید، چون تمایل دارم بیشتر مطالعه کنم.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17516571

  متشکرم.

 11. nima می‌گه:

  مفت نمی ارزه

 12. خاطره می‌گه:

  با سلام و عرض ادب
  من معمولا پسمانده غذاهای خونه ویا ماست و نان میبرم واسه حیوونای تو کوچه، مخصوصا زمستونا.یه شب(اوایل مهرماه بود) یه بچه گربه تقریبا ۴ ماهه افتاد دنبالم تا دم در خونه اومد، هی به پاهام مچسبید طوری که از ترس له کردنش نمتونستم راه برم.واسش یه خورده ماست و یه ظرف آب گذاشتم.چند ساعت بعد به صداب جیغ گربه ببرون اومدم.دیدم یه گربه بزرگتر میزندش اونم از ترس چسبیده به دیوار.تا منو دیدن بزرگه فرار کرد کوچبکه اومد تو حیاط یه گوشه قایم شد و دیگه بیرون نرفت هوا که سرد شد آوردم تو خونه و تا الان باهامونه.واکسناشو زدیم هر وقت دوست داشت میره حیاط رو میگرده.یه بار رفت خونه همسایه گم شد ۳روزی نبود بعد دیدیم حاملس.اصلا سر و صدایی نداشت که حس کنیم تو فحلیه!!الان ۴۰ روزه زایمان کرده ۵ تا بچه سالم و ملوس داره ولی موندم اونارو چی کار کنم اینو هم هی بخواد زایمان کنه چی کارش کنم.اینم بگم من حتی ماهی قرمزم نمیخرم چون وقتی میمیرن کلی عزا میگیرم اعصابم میریزه به هم، این طفلی چون خودش پناهنده شد نگه داشتمش.خیلی والسته شدم خیلی هم دوسش دارم اصلا سوای باقی گربه هاست.هم مظلومه هم ترسو و نازنازی..نوشته هاتون رو خوندم اما بدتر دودلم کرد موندم چی کار کنم؟؟؟؟!!!از اینکه طولانی شد عذر میخوام.شدیدا به کمکتون نیاز دارم من به خاطر کارم دایم در سفرم امکان مالیم هم کمه تو شهرستان هم دامپزشک متخصص دام کوچک نداریم.کمک کنین لطفا…

 13. دلارام می‌گه:

  با سلام
  من گربه ها رو واقعاً دوست دارم و همیشه دوست داشتم یکی داشته باشم اما با مخالفت مادرم روبرو می شدم
  حالا که ازدواج کردم تصمیم گرفتم یکی بیارم البته از گربه های خیابونی!
  داستان از این قراره که پسر خاله من گاوداری داره و اونجا ۵-۶ تا گربه داره
  یکی از اونها تیرماه زایمان می کنه
  من می خواستم یکی از توله گربه ها رو بیارم خونه
  همه جا دنبال آموزش این که چطوری غذا بدم و چطوری بشورمش و استفاده از جعبه خاک و … می گشتم!
  تا رسیدم به عقیم کردن!
  تقریباً پشیمون شدم! از طرفی واقعاً دلم می کشه که یک موجود دوست داشتنی کنارم باشه!
  نر و ماده بودنش فرقی نمی کنه؟
  یعنی اگه گربه ماده داشته باشم بیقراریهاش کم نمی شه؟
  یعنی هیچ راهی نیست که هم یک حیوون رو عقیم نکنم هم اذیت نشه؟
  آخه هر جور فکر می کنم بخاطر شرایط مالی و زمانی شاید نتونم از پس بچه هاش و بعدش بچه های اونها بر بیام!
  لطفاً کمکم کنین که حداقل هنوز دیر نشده تصمیم درست بگیرم!
  اینم بگم یک بار یکی از دوستان گربه ش ۲ روز دستم بود وقتی جداش کردن یه هفته گریه می کردم! یعنی اگه بیاد دیگه نمی تونم ازش جدا بشم! واقعاً مرددم!
  ببخشید طولانی شد

  • تحريريه می‌گه:

   درود بر شما،
   عقیم سازی اگر برای نجات جان گربه یا فرزندانش نباشد، صرفا حذف بخشی از حقوقی است که طبیعت برایش در نظر گرفته است. دقت بفرمایید که طبیعت هر موجودی، آنچه لازم و کافی است برایش فراهم کرده و دخالت در آن با اقسام توجیهات منطقی نیست.
   پیش نیاز نگهداری حیوانات در جوار بشر، تامین نیازهای آنان است. اگر قادر به نگهداری در چنین شرایطی نیستید، مجبور خواهید بود که برای آسایش خودتان، طبیعت حیوان را تغییر بدهید که سودی برایش ندارند و خودخواهانه محسوب می شود.
   دقت بفرمایید که بخش اعظم حیوانات شهری، حیات وحش شهری محسوب می شوند و پت نیستند. بهتر است حیوانات وحشی، خوی وحشی و ترس ذاتیشان از بشر را حفظ کندد.

   • سمانه می‌گه:

    شما یه جوری صحبت میکنید انگار به تمامی وجوه عالم هستی تسلط دارید. آورین

   • mitra najafi می‌گه:

    سلام دلارام جان
    من هم مثل تو حیوان و خصوصاً گربه ها را خیلی دوست دارم.
    در طول زندگی ام هم تجربه با گربه ها را زیاد داشتم ولی چون همیشه حیاط داشتیم و گربه ها در تردد و زادو ولدشان ازاد بودند اذیت و ازاری هم متوجه من نبود ولی نکاتی را که در تجربه با آن ها پیدا کردم بعلاوه آگاهی که از حیوانات و طبیعت پیدا کردم این بوده که تا جایی که می شود نباید طبیعت را دست کاری کرد خصوصاً با دانش ظاهری و سطحی که بشر دارد. موضوع کنترل نسل وظیفه انسان نیست بلکه طبیعت خودش بهترین کنترل کننده در طول تاریخ زمین بوده. هر گونه دستکاری در طبیعت عواقب خوبی ندارد بلکه باید به دنبال تدابیر دیگری باشیم مثلاً فقط یک نر یا ماده نگه داریم و دوران فحلی و سر و صدا کردنشان را با صبوری گذر کنیم. بودن هر حیوانی کنمسرت بخش است و روح او احساس رضایت دارد چون در کنار یک روح متعالی که او را دوست دارد و به او عشق می ورزد زندگی می کند. در طبیعت هم نگهداری از حیونات بسیار ارزشمند محسوب می شود و ما نیز در کنار آن ها تجربه و آموزش های مختلفی خواهیم داشت که در سلامت روانی و حتی جسمی ما مفید خواهد بود.

 14. مامان جبنجر می‌گه:

  سلام
  من یه ماده گربه ۸ ماهه دارم که سه روز پیش عقیمش کردم تو این سه روز احساسات متفاوتی رو تجربه کردم گاهی پشیمونی وگاهی رضایت! اما پشیمونیم بیشتر به خاطر درد کشیدن جینجر بوده
  ولی در مجموع به خاطر خودش خیلی خوشحالم چون ناراحتی گربه ها در زمان فحلی رو دیده ام و ضمنا سالی دو یا سه باز زایمان قطعا ضعیف وبیمارش می کنه
  حالا بماند که سالی ده -دوازده تا توله گربه رو کی باید نگهداری کنه!!!
  همه نظراتتون رو مطالعه کردم و بیشتر مطمین شدم که تصمیمم درست بوده از همه تون ممنونم

  • تحريريه می‌گه:

   گویا کشفی جدید در خلقت و طبیعت رخ داده است!
   بنای حقوق حیوانات بر هم ذات پنداری بشر با حیوان نیست بلکه بر طبیعت و شرایط حقیقی زیستن حیوانات است.

 15. زهره می‌گه:

  من هم فکر می کنم همان طور که مادران و مادربزرگ های ما که در گذشته راههای پیشگیری از بارداری مدرن در دسترسشان نبود و به دلیل زایمانهای زیاد دچار پوکی استخوان زودرس و فشار خون و آرتروز و انواع و اقسام بیماریها و حتی استرس دائم غم آینده فرزندان بودند کمتر از زندگی شان لذت می بردند. گربه ها هم در صورت عقیم شدن از همه نظر زندگی بهتری خواهند داشت. چون اینها جزو حیوانات شهری هستند حتی می توانند با رضایت در کنار انسان زندگی کنند. البته بنده معتقدم که می توان از راههای دیگری هم برای کنترل جمعیتشان بهره برد. مثلا استفاده از غذای حاوی ترکیبات ضد بارداری. البته محققان می توانند روی گیاهانی کار کنند که می توانند چنین خواصی را بر گربه اعمال کنند. ضمن آنکه معتقدم هر گربه ای باید حداقل یک یا دو بار فرصت بچه دار شدن برایش فراهم شود تا هم تعدادشان خیلی کم نشود و هم به آنها یکبار فرصت ارضای غرایزشان مثل مادر شدن را بدهیم.

  • تحريريه می‌گه:

   ممنون از شما،
   چه بخشی از خلقت یا طبیعت اجازه چنین دخالتی را به نوع بشر می دهد؟ و این دخالت تا کجا مجاز است؟

   • زهره می‌گه:

    اگر ملتی مهربان داشتیم. اگر به عنوان یک جامعه اسلامی حداقل در مورد رفتار با حیوانات از سیره پیامبر اسلام استفاده می کردیم و بچه هایشان را در گونی نمی انداختیم و این همه ماشین و خودرو در خیابانها و کوچه ها جولان نمی داد هرگز این مطالب را نمی نوشتم. صد در صد با شما موافقم آنها باید زندگی طبیعی داشته باشند. فقط از شما خواهش می کنم با شهرداری در تعامل باشید تا حداقل بیلبوردهایی در میادین شهر نصب کنند که بر آنها نوشته های بزرگان دین و ادب در مورد خوشرفتاری با حیوانات بخصوص گربه ها درج شده باشد. مردم ما خیلی با آنها نامهربانند. دیدگاه متعالی دیده بان حقوق حیوانات باید راهی پیش روی شهرداری بگزارد و آنان را مجاب به تلاش جهت زندگی بهتر آنان نماید.

 16. سمانه می‌گه:

  من موافق عقیم نکردن حیوانات نیستم. نمیشه بگیم حیوان اینجوری فکر میکنه اونجوری زندگی میکنه، غریزه فلانه! از کجا میدونیم؟؟؟ تا چه حد میدونیم؟؟؟ ما در یک درصد عمر کره زمین زندگی کردیم یعنی اگه عمر زمین ۲۴ ساعت باشه در یک صدم ثانیه اش زندگی کردیم نمیتونیم بگیم همه چیو میدونیم حتی میدونیم تو کله حیوونا چی میگذره! علم میتونه همه چیزو اندازه گیری کنه؟
  من خودم گربه دارم .رشتمم کارشناسی ارشد محیط زیسته…فکرم نمیکنم با عقیم کردن گربه ام تعادل محیط زیستو بهم زده باشم! ما به هم انس
  گرفتیم، غذا و محل زندگیمو باهاشون شریک شدم. از انسانهای غریبه، محیط بیرون و ماشین ها هم می ترسند.به زور نگهشون نداشتم.موقع مریضیشون بهشون میرسم منت نیستا دوسشون دارم منظورم اینه که اونجوری که شما توضیح دادی خودخواهم نیستم! فقط نمیتونستم تصور کنم که ۱۰ سال دیگه با ۳۰ تا گربه زندگی کنم که همشون واسه غذا و بقاشون به من وابسته ان. نمیتونستم ولش کنم با همه خطرات بیرون بره با یه گربه آلوده جفت گیری کنه و آخرشم تو درد و رنج بمیره.ما حیوونارو با چشم خودمون میبینیم من نمیتونم بگم کارم ۱۰۰ درصد به نفع حیوونم بوده چون تو محیط زیستم میگیم چقدر منفی و چقدر مثبت؟ کدوم بیشتره؟ هیچ چیز ۱۰۰ درصد بی ضرر نیست منم فکر کردم عقیمش کنم بهتره بماند که با گریه و عذاب وجدان این کارو کردم اما شرمنده من انسان کاملی نیستم و فکر میکنم باید اینکارو میکردم.چون گربه ام افسرده شده بود و به خاطر فحل شدنش غذا خوب نمیخورد و هرکی میدید فکر میکرد گرسنگی میدم بهش… من پشیمون نیستم.

  • زهره می‌گه:

   سمانه جان من هم مثل شما فکر می کنم. اگر مزایا و مضرات یک عملی را در دو کفه ترازو بگذاریم اگر مزایا سنگین تر شد عقل و منطق حکم به اجرای آن می کند. در مورد گربه ها هم بخصوص در جامعه فعلی ایران با این فرهنگ حیوان آزاری (اصلا حیوان آزاری هم نه بی تفاوتی نسبت به کیفیت زندگی آنها و درد و رنجشان) عقیم شدنشان گزینه انسانی تر است. دیروز در مسیر یک اتوبان پیاده روی می کردم. خدای من شاهد است که در محدوده چمن سمت راست اتوبان یک بچه گربه پلنگی بسیار زیبا در جستجوی غذا بو می کشید و به سمت اتوبان آمد همین که خواست از اتوبان بسیار پر تردد عبور کند مانع این کار شدم و ۱۰ دقیقه طول کشید تا حیوان را به سمت بوته های چمن سوق دادم. و مردم با حیرت و تعجب به من خیره شده بودند حتی متوجه نشده بودند که من به چه دلیل دنبال گربه می کنم و فکر می کردند که من با آن سن و سال گربه بازی می کنم. یعنی هیچکس به این حیوانات بیچاره فکر نمی کند.

 17. عقیم سازی مساوی باجراحی وبرداشتن همیشگی بیضه ها ویاتخمدان هانیست!می توان عوارضی را که برخی عزیزان اشاره کردند حذف کرد:
  ۱-تهاجمی بودن(آسیب رساندن وخونریزی ناشی ازجراحی).
  ۲-کاهش میل یاتوان جنسی وبه تبع آن مشکلات رفتاری
  ۳-افت عضلانی وتجمع چربی دربدن وپوکی استخوان و…..
  همه این عوارض بااستفاده ازبرخی موادعقیم کننده گیاهی وبعضاصنعتی که قابل مخلوط کردن باغذای حیوان هستند، قابل برطرف کردن است. علاقمندان به مقالات مربوط به گیاهان دارویی عقیم کننده مراجعه فرمایند(که البته بیشترشان به زبان لاتین هستند).

 18. nature می‌گه:

  بیشتر ما در عین اینکه فکر می کنیم دوستدار حیواناتیم در زندگی و طبیعت اونها دخالت می کنیم…
  اونها را موجودات بی عقل و بدون تصمیم می بینیم و به خودمون حق می دهیم برایشان تصمیمات عاقلانه بگیریم…

  استقلال حیوانات را ازشون می گیریم…

  عقیم کردن حیوانات و از دست دادن هورمون ها اتفاقا باعث پوکی استخوان می شود…
  به همین دلیل شرکت هایی مانند رویال کنین غذای مخصوص ماده های عقیم شده و نرهای عقیم شده دارند، تا آسیبهایی که حیوان به واسطه از دست دادن هورمون ها بهش دچار می شه با مکمل غذایی تا حدی جبران شود…

  اغلب حیواناتی که عقیم می شوند بیشتر دچار شکستگی استخوان می شوند و معمولا شکستگی شان ترمیم نمی شود در حالیکه همین گربه های خیابانی شکستگی را تحمل و با توانایی جسمی شان آنرا ترمیم می کنند…

  مثالهایی مانند تصادف و مرگ و میر هم بخشی از زندگی آنهاست در طبیعت بکر افریقا هم حیواناتی می مانند که به لحاظ هوش، تصمیم گیری و قدرت بدنی نسبت به همتایانشان برتری دارند…
  این چند دهه اخیر که انسان اینهمه وارد قلمرو حیوانات شده و در همه جزئیات زندگی آنها دستبرده و دخالت کرده قطعا باعث خواهد شد بخشی از ژن های قوی تر حیوانات دستخوش تغییرات جدی شوند…

 19. sirous می‌گه:

  به نظر من انسان هم جزعی از طبیعت است و رفتار های او هم روند طبیعی خود را طی میکنه حتی اگر به نفع خود هم کادهایی رو انجام بده منفعت طلبی رفتاری طبیعی است

 20. شایان می‌گه:

  سلام……من همه ی نظراتو خوندم چیزی که متوجه شدم البته نمیگم که درست متوجه شدم …این هست که اکثر کسایی که مخالف این قضیه هستن خودشون پت ندارن یا اصلا نداشتن…… بنظر من عقیم کردن حیوانات خانگی با خیابانی دو بحث جداست……در مورد حیوانات خیابانی به نظر من بستگی به شرایط اون کشور داره که با توجه به شرایط ایران من کاملا با عقیم سازی حیوانات خیابانی موافقم ….البته من موافق عقیم سازی بچه های حیوانات خیابانی هستم چون باید قبل از بلوغ انجام بشه …..ولی در مورد پت من تا الان ۶ تا گربه داشتم که ۴ تا شونو از دست دادم ……. یکیشون که ماده بود حامله شد از گربه خیابانی و بعد زایمان مرد بخاطره عفونت شدید …… بچه هاشو بزرگ کردیم دو تا از بچه ها بدلیل بیماریهای مختلفی که داشتن که دلیلشم پدرشون بود مردن …..یکی موند که نر بود اونم با تمام زجری که میکشید بزرگ شد چون مشکل استخوان داشت و نمیتونست از دیوار زیاد بلند بالا بره ……همین الان یادش میفتدم گریم میگیره …….تو فصل جفت گیری انقدر رفت بیرون واسه جفت گیری که توسط یه حیون خیابانی کشته شد…… بعد یکسال عزا و ناراحتی ….. دو تا پرشین خریدم هر دورو قبل از بلوغ عقیم کردم والان هر دو سالم سرحال و بازیگوشن…..با توجه به اینکه من هر دو گربه عقیم شده و نشده را داشتم متوجه کوچکترین تفاوتی نشدم چه بسا این دو دختر جدیدمون شادتر و سالمتر هستن…….و الان پشیمانم چون اگه دختر اولمون عقیم کرده بودیم الان زنده بود …….. دوستانی که مخالف هستن مطمئنن نه پت داشتن نه میدون باردای ونگهداری از حیوان باردار چطور هست و نه حتی درمورد وابستگی انسان و حیوان به همدیگه میدونن …..واینکه تو فصل جفت گیری چه سختی هایی متحمل اول خود حیوان و بعد صاحب اون میشه …..عقیم کردن حیوانات خانگی البته قبل از بلوغ تاکید میکنم قبل از بلوغ کار درستی میباشد………

  • تحریریه می‌گه:

   درود بر شما،
   عقیم سازی حیوان خانگی با حیوان غیر خانگی دو مبحث متفاوت است.
   نظراتی که اعلام کرده اید، به نظر شخصی می رسند و سند علمی ندارند. به علاه به نظر می رسد شرایط نگهداری حیوان خانگی را ندارین که تا این میزان برای آنها مشکل ایجاد کرده اید. به کسانی که امکان تامین شرایط استاندارد برای حیوانات را ندارند، هرگز توصیه نمی شود حیوانی نگهداری کنند.
   یکی از اصول اولیه نگهداری گربه خانگی جلوگیری از تماس با حیوانات آزاد است که در این حد نیز موفق نبوده اید. با این اوصاف میزان قابل استناد بودن ارایه تئوری عقیم سازی گربه های ایران مشخص خواهد بود.
   موفق باشید

   • ازاده می‌گه:

    جناب تحریریه یه سوال .شما تا حالا حیوون خونگی داشتی یانه ؟بعد در مورد مسائل دیگه بحث می کنیم.واقعا نمیشه با کسانی که تا حالا تو خونه حیوون خونگی نداشتن بحث کرد چون میخ اهنی بر سنگ کوفتنه.هی مشکلاتو واسشون توضیح می دیم و دلایل محکم برای عقیم کردنو بهشون میگیم باز برمی گردن سر خونه اول که طبیعتشون فلانه .تازه در مورد نحوه نگهداری هم برهان و دلیل میارن.بابا تا قبل از اینکه گربه داشته باشم منم با عقیم کردن مخالف بودم اما واجبه !!!واجب!!!دلیلشم هزاران باار توضیح دادن .

  • گربه می‌گه:

   با نظر شما کاملا موافقم. منم بخاطر عقیم نکردن گربم و دست دست کردن باعث شدم تا از ارتفاع ۱۸متری بالکن پایین بپره، که دامپزشکش گفت بخاطر فصل جفت گیری میخواسته بره..حالا هم کلی پاهاش و روحیه اش آسیب دیده و جراحی کرد..که فقط با یه عقیم سازی ساده میشد پیشگیری کرد تا حیوون به خودش آسیب نزنه..

   • تحریریه می‌گه:

    البته اصل مساله به دلیل علاقه شما به نگهداری حیوان رخ داده نه به خاطر مشکل طبیعی در وجود گربه!
    با این روش، شاید کوتاه کردن ارتفاع ۱۸ متری منزل را هم راه حل تصور کنید!

    • گربه می‌گه:

     شما اصرار داری که با عقیم سازی مخالفت کنی..ولی میخوام بدونم آیا شما دام پزشک هستی و یا فوق تخصص جراحی حیوانات؟ من فکر میکنم نظر نهائی رو باید پزشکان بدن! مقالات علمی هم زیاد هست راجع به این موضوع!
     بهرحال این اتفاق میفتاد..به شکل های دیگه..نه لزوما سقوط..شاید نزاع و تصادف وبیماری و حتی توله های ناخواسته..اونجا هم علاقه سهیم بوده؟!

     • تحریریه می‌گه:

      چه قدرتی فردی که توانایی کنترل یک حیوان را ندارد یا قادر به تامین شرایط رفاهی برای حیوان نیست را مجبور به نگهداری حیوانات کرده که در نتیجه این ناتوانی مجبور به حذف بخش هایی از بدن حیوان شود؟!

 21. mahaa می‌گه:

  خواهشا به من پاسخ داده بشه.زمانیکه حیوانات شهری با ازار انسانها براحتی کشته میشن و افزایش تعداد موجب ازار بیشتر و کشتار بیشتر میشه, بذاریم این اتفاق ها بیوفته؟؟؟
  عقیم نکنیم تا گربها در محل هروز زایمان کنن,هروز اسیب ببینن هروز بچهاشون دور انداخته بشن؟ چرا من این شعور رو در حیوانات اطراف نمیبینم!!! فقط و ققط بچهاشون میمیرن زاد و ولد کاهش پیدا نمیکنه

  • تحریریه می‌گه:

   تعداد حیوانات شهر بدون تغییر شرایط شهر (لانه، آب و غذا) تعدادی ثابت است و جمعیت آنها دچار افزایش یا کاهش نمی شود. آنچه شما می بینید فقط در جلوی چشم شما رخ می دهد. عقیم سازی موردی هیچ تاثیری بر جمعیت حیوانات ندارد و صرفا از زاد آوری گربه ای که جلوی چشمان شماست جلوگیری می کند. جای خالی بچه های این گربه را بچه های سایر گربه ها پر می کنند و عملن تاثیری بر میزان ورودی (زادآوری) و خروجی (مرگ و میر/ حذف) نخواهد داشت.

   • گرگين می‌گه:

    دوستان خسته نباشید

    ١. گفته شما را در مورد اینکه تعداد حیوانات شهر ثابت است و افزایش نمیابد را میتوانم بپذیریم، با این توضیح که تعداد حیوانات تا بالاترین حد ممکن، که محیط اجازه تولید مثل و “بقاء” به آنها میدهد، است. این در حالیکه این بقاء چیزی بجز یک زندگی بسیار خوفناک و تا بالاترین حد ممکن زجر آور نیست. و این یعنی فاجعه! البته برای حیوانات، نه مردم.

    شما نمیتوانید این حقیقت را که تولید مثل بی رویه حیوانات ولگرد در افزایش تعدادشان تأثیر مستقیم دارد، انکار کنید. امکان انکار این مسئله که عقیم سازی بر جمعیتشان “هیچ تأثیری ندارد”(!) غیر ممکن است. تعداد زاد و ولد و مرگ و میر زودرس به یک اندازه بالاست.

    ما اینجا در سوئد گروهی داریم که Djurens rätt “حقوق حیوانات” نام دارد. این گروه حدود سی نفر کارمند استخدام کرده و مبلغی بالغ بر سی میلیون کرون را، که رقمی نجومی است، برای حقوق این افراد و بوروکراسی سازمانی مصرف میکند.
    این گروه از نظر عملی کاملا خنثی است ولی تمامی گروه‌ها و جریانات عملا فعال در جنبش را با توجیهات فلسفی کلی محکوم میکنند و به این ترتیب سدی در برابر جنبش حقوق حیوانات است.

    من اینجا قصد ندارم شما را با این جریات مقایسه کنم. ولی در این مورد خاص، سیاست یکی است.
    خواهش میکنم در چشم مردم خاک نپاشید و تأثیر منفی در این قضیه بسیار بسیار مهم نگذارید. یکی از مهمترین کارهایی که مدافعان حقوق حیوانات در همه جا، بخصوص در ایران، میتوانند بکنند اینست که مردم را تشویق کنند که از گربه‌ها و سگهای ولگرد نگه داری کنند. یک مزیت جانبی این امر اینست که بسیاری از مردم با رابطه عملی نزدیک با حیوانات با حقوق حیوانات بطور اعم آشنا میشوند و به جنبش حمایت از حقوق حیوانات می‌پیوندند. خود من و تقریبا تمام آنهایی را که دیده‌ام با این نوع تماسهای نزدیک به جنبش حقوق حیوانات پیوسته اند.

    اما این کار شما راه را عملا برای این همبستگی و کمک حاد به حیوانات مسدود میکند. اگر من گربه‌هایم را عقیم نمکردم شاید الان بیش از صد گربه داشتم، که امکان عملی آن طبیعتا غیر ممکن میتوانست باشد. عقیم کردن این گربه‌ها هیچ تأثیر منفی در کیفیت زندگیشان و فعالیتهای فیزیکی‌شان نگذاشته است. خیلی شاد و فعال هستند و یکی از آنها سیزده سال عمر دارد.

    سعی کنید بیشتر راجع به دستاوردهای جنبشهای جهان کسب اطلاع کنید تا بتوانید قدمهای مؤثرتری بردارید.
    البته من میدونم که نه نوشته قبل و نه این یکی منتشر نخواهد شد، که مهم نیست. ولی واقعا انتظار دارم که بیشتر فکر کنید.

    موفق باشید.

    • تحریریه می‌گه:

     درود بر شما،
     ضمن تشکر از مطلب ارسالی به عرض می رسد متاسفانه بی اثر بودن عقیم سازی بر جمعیت حیوانات شهری، امری است که مستندات علمی دارد. عقیم سازی موثر بر جمعیت شرایطی دارد که در ایران نه تنها تا این لحظه اجرا نشده است، بلکه اجراس صحیح آن نیز بسیار بعید به نظر می رسد.
     دقت بفرمایید که بحث کنترل ازدیاد جمعیت حیوانات نیازمند عقیم سازی دقیق بر اساس فرمول ها و معادلات ریاضی است که نشان می دهد به عنوان مثال در گونه خاص (مثل گربه های فرال) در صورتی که مطالعه به ایت نتیجه منجر شد که این گونه دچار ازدیاد جمعیت است یا به کل باید حذف شود، ۷۰ درصد هر کلونی باید دفعتا عقیم شوند تا ازدیاد جمعیت کنترل شود (ثابت بماند). این عقیم سازی باید با رهاسازی در همان کلونی نیز همراه باشد تا جفت گیری ها را هدر و بر آمار موالید اثر داشته باشد. در نتیجه آنچه در ایران انجام می شود، یعنی عقیم سازی های «بدون مطالعه» و «بدون برنامه» و «موردی» نه تنها «هیچ» اثری بر کاهش یا ثبات جمعیت ندارد که در مواردی فقط به جمعیت حیوانات داخل خانه و پناهگاه می افزاید. از طرفی دقت کنید که سگ و گربه شهری/ ولگرد/ آزاد/ بدون صاحب با پت یا حیوان خانگی/ حیوان همدم تفاوت دارند.
     به علاوه برخی مباحث در کشور ایران اشاره دارد که هدف از عقیم سازی چیست؟ کاهش قلمرو طلبی حیوانات؟ حذف نسل و محو جمعیت؟ کنترل جمعیت؟ یا کنترل ازدیاد جمعیت؟ اگر بحث حذف نسل و محو جمعیت نباشد (که قاعدتا نباید باشد)، چه جمعیتی قابل حفظ است؟ و تبدیل جمعیت فعلی به جمعیت هدف اصولا با تشکیلات فعلی شدنی است؟ هزینه آن قابل پرداخت و تامین است؟ آماری برای برنامه ریزی وجود دارد؟ یا فقط تلاش می شود نمایشی اجرا شود و بس؟
     دیده بان حقوق حیوانات طرح جامعی به مسوولان ارایه کرده که پایدار، عالمانه و از نظر هزینه نیز قابل رقابت با طرح های اخته سازی و کشتار است.
     منبع این طرح، بیش از ۲۰۰ کتاب و مقاله تخصصی در زمینه کنترل ازدیاد جمعیت حیوانات شهری است که در تمامی دیدگاه های ارگان های مدافع حقوق حیوانات نظیر پتا و مدافع رفاه حیوانات نیز در این دیتابیس جمع آوری شده اند و تماما نیز مطالعه و بررسی شده اند.
     پیش زمینه نگارش این طرح، بومی سازی روش های کشورهای دیگر است که با کپی کردن این روش ها تفاوت ماهوی دارد. در حال حاضر عقیم سازی هایی که انجام می شود صرفا کپی کردن از روش های آمریکا است، کشوری که گربه ها بر خلاف تاریخ هشت هزار ساله ایران، در آن سابقه ای حدود ۲۹۰ سال دارند و بدون استثنا از نیاکان خانگی تولید شده اند!

 22. […] عقیم سازی، اخته کردن و حقوق حیوانات | دیده بان حقوق حیوا… […]

 23. احمد می‌گه:

  خدایا شکر که تو این مملکت تمام مشکلات تموم شدن فقط مونده مشکل حیوانات!!!!.

 24. ستاره می‌گه:

  سلام
  من یه گربه پرشین نر دارم که هنوز بالغ نشده
  توى خونه هم هس، یه حیاط کوچیک داریم که هر از چندى براى هولیوود و آفتاب گرفتن میره اونجا ولى به خاطر دیوارهاب بلند حیاط با حیووناى دیگه تماس نداره
  من نمیتونم گربه ماده هم بیارم که بتونن جفتگیری کنن،
  حالا با توجه به شرایط و برای اینکه گربه م اذیت نشه تصمیم گرفتم که عقیمش کنم
  ولى حالا که اینو خوندم دودل شدم،
  چیکار میتونم بکنم (با توجه به شرایط) که براى گربه م بهترین حالت باشه؟

  • تحریریه می‌گه:

   درود بر شما،
   به دلیل پیشگیری از این اتفاق، معمولن توصیه می شود در صورتی که شرایط نگهداری حیوانی را ندارید، از داشتنش صرف نظر کنید تا حق حیوانی را قربانی خواسته خود نکینید. شاید بهتر باشد برای کاهش اذیت شدن گربه، با دامپزشک مورد اطمینان مشورت کنید.

 25. یاسمن می‌گه:

  سلام
  من از خردسالی تو خونمون انواع حیواناتو داشتیم،مرغ ،خروس،اردک،سگ،گربه،هدهد ،خرگوش و..‌.ولی بیشتر گربه داشتیم چون تهران معدن گربست!همین الان پونزده گربه نسبتا فک و فامیل تو خونمون داریم…که یکیشونو که فلج کمر به پایین بود از اینستا گرفتم…زایمان های زیااااااااادیو دیدم …ولی به یقین و به قطع میگم…همه حیوانات حداقل یکبارو باااااااااااید بچه دار بشن…یه فردی گفتن که حیوانات عقل ندارن،خاطره ندارن و بعد عقیم شدن هیچ حسی ندارن…واقعا نمیدونم چی باید بگم…کاش تحصیلکرده های علم دامپزشکی کشورمون اول عاشق بودن بعد عالم…باید از لحضه تولد تا مرگ یه حیوون مادرانه کنارش بود تا تمام نیازهاشو فهمید…من گربه عاشق داشتم…شاید باورتون نشه اما واقعیته…همه میگن حیوونا فقط دنبال جفت گیرین…نه بقران…گربه های من عاشق میشن…و جز اون فردی که عاشقش شدن سمت دیگری نمیرن…بعد زایمان همیشه بازم با همن…اینا دنیای خودشونو دارن…یه دنیای شیرین که ما تلخش کردیم…گربم یکیشون یبار بچش افتاد…تا یک ماااااه ناله کرد…یه بچه گربه مریض داشتیم…اونو عین مادر بزرگ کرد…چون غریزه مادری داشت…میخواااااست مادر باشه…گربه نرم پدر شد…با محبت از بچه هاش حمایت میکنه…چون میخواد پدرررر باشه…یه گربم سمت یکی از گربه های مادم میره اون ولی اینو پس میزنه چون عاشق یکی دیگس…بدون هیییچ جفت گیری ای…فقط عاشق همن…یه گربمو یبار احمق بودم عقیم کردم…اون گربه ماده بود…قبل عقیم شدنش یبار مادر شده بود…بعد عقیم شدنش باز هم با شوهرش دوست بود خودشو بهش میمالوند،بچه هاشو با اینکه خیلی بزرگ شده بودند دوست داشت…میمالوندشون،لیسشون میزد…شمایی که میگی گربه خاطره نداره،واقعا اینو خود گربه بهت گفته؟؟؟؟؟؟؟یه گربه تو یه کوچه ای مسیر دانشگاه خواهرم هر روز از خواهرم غذا میگرفت…سه ماه خواهرم یونی نرفت…بعد سه ماه خدارو شکر هنوز همون کوچه بود گربه…تا خواهرمو دید دوید جلوش و خودشو لوس کرد تا غذا بگیره…گربه خاطره نداره؟گربه ساعت هم به یادش میمونه…اگه فقط یه روز،به یه گربه یجا تو خیابون غذا بدی،فرداش هموووووون ساعت هموووون نقطه منتظرته…من به پزشکان احترام میذارم…ولی خواهشااااااا،خواااااااااهشا هیچ نظری راجع به احساسات حیوانات ندین…مگر اینکه…از بچگی،تمام عمرتوووووون با حیوانات مختلف زندگی کنین،نه برای سرگرمی،برای عشق و حمایت،هر وقت سعی کردین که با حیوونا حرف بزنین و نگاهشونو بخونین بعد نظر بدین…من هیچ گربه دیگمو عقیم نکردم دیگه،هیچکدومم سرطان و ال و بل نگرفتن…بعد زایمان ضعیف نشدن که هیچ قویترم شدن،گربه زایمان میکنه چنااااااان لوس و مهربون میشه حد ندااااره،وحشیترین گربه ها بعد زایمان لوس میشن…لطفا کسی منو به تندروی متهم نکنه،شما هرگز منو در حالیکه دارم مدام با گربه هام بازی میکنم نمیبینین،از هییییچ فعالیتیم به خاطر اینا نیفتادم بلکه همیشه تو درسام برترم…به همه کارامم میرسم…حیوانات فقط یه جای امن و یه غذا میخوان و احیانا اگر مریض شدن درمان….حیوانات به انسانها و عملیاتهای محیرالعقولشون برای کمک بهشون نیاز ندارن،حیوانات فقط حقشونو از اب و خاک این زمین میخوان،زمینی که اول مال اونا بوده و بعد ما اونو داریم غارت میکنیم…

 26. Wolf's rain می‌گه:

  سگ نر من با سگ های نر دوران تولگیش بازی میکنه، برای سگ های ماده خودشو لوس میکنه، با سگ های نر غریبه دعوا میکنه، ولی رفتارش با سگ های نر عقیم خیلی عجیبه، حتی اگه اونها هم گازش بگیرن گاز نمیگیره ، با دست میزنه تو سرشون و در میره، ومن همیشه به نظرم اومده که داره مسخرشون میکنه،

 27. nima می‌گه:

  با سلام التماس میکنم بخونید جواب بدید
  دوستان من ۱سال و نیم پیش تو ازادگان از یکی از دلالان حیوان از روی علاقه و دلسوزی یه گربه ۱ماهه خریدم که فقط یک لحظه بیشتر تو اون محیط کثیف نمونه تا شش ماهگیش نزدیکه ۵ میلیون خرج کردم تا بیماری هایی که بخاطر زود جدا شدن از مادر و سیستم دفاعی بدنش دچار شده بودو خوب بشه خلاصه از همه لحاظ خوب شد ولی به مشکل بزرگ خوردم ناله هاش و فرار ها و…. طاقت نیاوردم با محدودیت مالی که دارم از همه خرج های خودم زدم که یه ماده هم بیارم کنارش نگهداری کنم و اوردم بعد از مدتی شروع کرد به ادرار کردن رو مبل های خونه و دیوار ولی تا اخرین لحظه تو روی پدر و مادرم وایسادم گفتم امکان نداره عقیم کنم شدیدن با این کار مخالفم ولی کار به جایی رسید که واقعا توی خونه (اپارتمان) نمیتونستیم زندگی کنیم از بس بوی ادرار میومد هممون به صرفه افتاده بودیم حتی تو راهرو هم که بیرونه خونس بوش میومد ولی خودم همه جوره تحمل کردم خلاصه به جایی رسیدم که مادر پدرم گفتن دیگه اینجوری نمیشه نگه داریم یا ببرشون بده به یکی دیگه یا برو خونه بگیر واسه خودت اونجا بمون من هم با خودم فکر کردم اگه بدم به کسی این دوتارو ۱ خودم میمیرم بدونه اینا چون واقعا عشقمن ۲ اگه کسی بگیره تو خونه باشه عقیم میکنه با این وضعیت ادرار کردنش یا ولش میکنن یا میوفته دست دلال تو قفس ازش توله کشی میکنن و نمیشه به کسی اعتماد کرد و کسی دلسوزی منو نمیکنه وقتی من ماشینمو درست نمی کنم که بتونم براشون غذا رویال بگیرم با همه این اوضاع سبک سنگین کردم و با توجه به فشار خانواده هر دو تارو عقیم کردم حالا از دیشب نه خواب دارم نه اشتها حال سکته دارم انقد عصبی ام میبینمشون گریم میگیره نه سر کار میرم نه از اتاق بیرون میرم که نبینمشون واقعا راهی برام نمونده بود تا اخرین لحظه مقاوت کردم که عقیم نکنم ولی نشد به نظر شما دوستان این کار درست بوده یا راه دیگه ای داشتم؟اگه پول داشتم براشون خونه حیات دار میگرفتم و دیگه عقیم نمیکردم

  • تحریریه می‌گه:

   درود بر شما،
   به آینده بهتری فکر کنید که قابل ساختن است.

  • گربه می‌گه:

   مزایای عقیم سازی سگ و گربه نر
   چاپ ایمیل جزئیات مجموعه: آموزش منتشر شده در ۱۵ بهمن ۱۳۹۲

   ۱٫ سگ ها و گربه های نر پس از بلوغ به دلیل افزایش هورمون تستوسترون دچار تغییر خلق و خو شده و خصوصیات تهاجمی بیشتری پیدا می کنند که البته این مساله در حیوانات مختلف یکسان نیست. متاسفانه در صورتی که سگ ها و گربه های نر به موقع عقیم نشوند این حالت های تهاجمی بعضا قابل رفع نخواهند بود، اما عقیم کردن به موقع حیوان نر، تا حد بسیار زیادی از بروز رفتارهای تهاجمی در سنین بالا پیشگیری می کند.
   ۲٫ سگ ها و گربه های نر با افزایش سن به تومورهای بدخیم بیضه مستعد می شوند که متاسفانه قابل درمان نبوده و عمدتا به مرگ حیوان منجر می شوند. عقیم نمودن حیوان نر، احتمال بروز این بیماری خطرناک را به صفر می رساند.
   ۳٫ تقریبا تمامی سگ های نر عقیم نشده که امکان جفت گیری در زمان های مختلف برای آن ها وجود ندارد، پس از ۵ سالگی دچار بیماری های پروستات خصوصا BPH می شوند. علائم این بیماری عمدتا به شکل یبوست های مکرر، لنگش در اندام های حرکتی که هر از گاهی در یک اندام مشاهده می شود و سختی و سوزش در زمان دفع ادرار می باشد. برای درمان این عارضه عمدتا ناچار به عقیم نمودن حیوان هستیم که طبیعتا در سن بالا این کار با مخاطرات بیشتری همراه است. در صورتی که عقیم نمودن سگ نر در سنین پایین، علاوه بر سایر مزایا، از این بیماری شایع و دردسرساز نیز به طور کامل پیشگیری می نماید.
   ۴٫ سگ ها و خصوصا گربه های نر بالغ با حیوانات همجنس خود نزاع های خطرناکی می کنند که بعضا می تواند منجر به آسیب های شدیدی شود. عقیم سازی حیوان نر این مساله را نیز مرتفع می سازد.
   ۵٫ نزاع های میان گربه های نر علاوه بر ایجاد آسیب های فیزیکی مستقیم، منجر به انتقال بیماریهای شایع و بسیار خطرناکی نظیر ایدز گربه، هموبارتونلوز و … می شود. با عقیم سازی به موقع حیوان نر، احتمال بروز چنین بیماری هایی بسیار کاهش می یابد.
   ۶٫ علاقه گربه های نر بالغ به پرسه زدن و خروج از منزل، علاوه بر مخاطرات دیگر، می تواند منجر به آسیب دیدن حیوان در اثر تصادف و یا مفقود شدن همیشگی آن گردد. با عقیم سازی زودهنگام، تمایل حیوان به خروج از منزل نیز بسیار کاهش می یابد.
   ۷٫ یکی از خصوصیات بعضا غیرقابل تحمل سگ ها و گربه های نر بالغ در محیط منزل، علامتگذاری حیوان از طریق ادرار کردن است. این ادرار به دلیل دارابودن فرومون های جنسی، بسیار بدبو است. تنها راه مطمئن برای پیشگیری از وقوع این عارضه، عقیم نمودن حیوان نر است.
   ۸٫ متاسفانه بعضی از سگ های نر با افزایش سن رفتارهای غیرقابل قبول و خجالت آوری را با انسان از خود نشان می دهند که می تواند باعث ناراحتی افراد خانواده گردد. تنها راه پیشگیری از بروز این رفتارها، عقیم سازی به موقع حیوان نر است

 28. شاهده می‌گه:

  سلام خدمت دوستای عزیزم
  من سرپرستی گربه hsd رو از یک ماهگیش برعهده گرفتم
  امروز لوسی دوسال و سه ماه داره
  لوسی تو این مدت ۴ بار زایمان کرده
  سری اول زایمانش زودرس بود و بچه هاش نموندن
  در حال حاضر جمعا ۸ تا گربه دارم
  شرایط سختیه اما دارم از پسش بر میام
  چون با همه وجووووودم عاشقشونم
  و حتی فکر این که بخوام یکیشون رو از دست بدم آزارم میده
  اما مسیله مهمی که داره شرایط رو برام سخت میکنه اینه که لوسی روز بروز داره ضعیفتر میشه
  با هر زایمان ظاهرش رو از دس میده
  گربه من با دوسال و سه ماه سن داره شبیه گربه های ۷ ساله نشون میده
  تو دوتا زایمان آخرش یکی از دندونای ریز جلوش افتاده
  تو زایمان آخرش یکی دیگه از دندونای جلوش لق شده
  من دوس ندارم تو خلقت خدا دست ببرم ولی دارم لوسی رو میبینم که روز به روز پیرتر بنظر میاد و دیگه شاداب نیست
  ولی با شرایطی که داره پیش میاد و کاملا جدا از ازدیاد بچه هاش
  نمیتونم تصمیم نهاییمو واسه عقیم کردنش بگیرم
  لطفا راهنماییم کنید
  تصمیم درست چیه

 29. گربه می‌گه:

  ما طبق علم دامپزشکی گربه خودمون رو عقیم کردیم..چرا که بخاطر هورمون هاش تحریک شد و از بالکن پرید و آسیب دید. حیوونی که به خونه می ادخواه ناخواه طبیعتش عوض میشه بنابراین از اون زمان ما سرپرستش میشیم! پس صلاح اینه که با محیط خونه سازگار بشه نه جنگل و کوه و بیابون!

 30. شهره می‌گه:

  با سلام
  من چند وقت پیش حدود ۴ ماه توی شهرستان دماوند یک توله سگ رو که داشت میرفت زیر چرخهای ماشینم پیدا کردم هنوز چشم باز نکرده بود و از روی دلسوزی وقتی دیدم تنهاست هر چه دنبال مادرش گشتم نبود دلم برایش سوخت رفتم شیشه شیر و شیر گرفتم و بهش شیر دادم و چون پسرم دنبال یک حیوان خانگی میگشت نگهش داره بهش علاقه مند شد الان هم دلم نمیاد ولش کنم و چون پسرم هم خیلی بهش علاقه داره تصمیم گرفتم چون ماده است عقیمش کنم ولی بودجه آن را ندارم دامپزشک هم هزینه زیادی میخواهد لذا از شما خواهش میکنم اگر جایی هست که رایگان یا با هزینه کم بتوان این کار را انجام بدهند من و راهنمایی کنید ممنونم از لطفتون….

  • تحریریه می‌گه:

   توصیه برای «حیوانات خانگی» عقیم سازی است.

   • طرفدار حیوانات می‌گه:

    به نام خدا . سلام به تمام کسانی که همه مخلوقات را دوست دارند و اعتقاد دارند که خدا به انسان توانایی داد و او را اشرف مخلوقات ساخت تا به دیگر مخلوقات کمک کند و نه اینکه بر مسند قضاوت نشسته و همه را بندگان خود بپندارد. خدا قوت . مطالب خوبی بود. خدا امثال یاسمن خانم و جناب تحریریه را زیاد کند به گونه ای که اکثریت باشند و نظر غالب . موفق باشید در بر پناه حق و زیر آسمانی که به حکم خداوند بارانش بر سر انسان و گربه و سگ و پرنده و مورچه به یک اندازه می بارد. در این ایام التماس دعا.

 31. گرگين می‌گه:

  با عرض ادب

  وجود چینن سایتی که آگاهی شهروندان را نسبت به حقوق حیوانات بیشتر میکنه و وجود علاقمندانی که دلسوزانه در این زمینه بحث میکنند، دلگرم کننده است.

  و بنظر میرسه که این بحث سر دراز داره، هم در این سایت و هم در کشورهای غربی. در حقیقت این بحثها در غرب، حدود سی ـ چهل سال پیش حاد بود. من هم شخصا در این امور متخصص نیستم ولی نظرات صاحبنظرانی مثل تورج، چهار سال پیش را (که در بالا آمده) کاملا معقول میدونم و بنوعی اون نظرات را جمعبندی دستاوردهای بحث‌های دهه‌های قبل در غرب میدونم.

  الآن شاید تمام جریانات بزرگ و کوچک پشتیبانان حقوق حیوانات، مثل peta بر صلاح بودن عقیم شدن حیوانات خانگی تاکید دارند.

  شخصا از حدود سیزده سال قبل چندین گربه خانگی داشته‌ام (در حال حاضر سه گربه) و همزمان فعال حقوق حیوانات هم بوده‌ام (در سوئد).
  من فقط میتونم تا این حد اظهار نظر کنم و (تا به حال) از شش گربه‌ای که سرپرستیشان را بعهده داشتم صحبت کنم.
  من هم گربه‌ها را بدنبال پیروی از دستاوردهای جنبش حقوق حیوانات در سطح جهان عقیم کردم و این هیچ تاثیر منفی در زندگی طبیعی فیزیک و روحیشانن نشده است.
  در خاتمه لینکی را (که متاسفانه به انگلیسی است) در اینجا ضمیمه میکنم. (اگر دوستا علاقمند باشند میتونم در فرصت بعدی برایتان ترجمه کنم)

  http://www.peta.org/issues/companion-animal-issues/companion-animals-factsheets/spaying-neutering-solution-suffering/

 32. زهرا می‌گه:

  من به تازگی یک گربه ماده تصادفی را به خونه اوردم که دستهاش فلج شده و باید قطع بشه. در حیاط ازش نگهداری می کنم و فقط توانایی نگهداری یک گربه دارم. تصمیم گرفتم عقیمش کنم. دلم براش میسوزه ولی واقعا نمیتونم تعداد بیشتری گربه نگدارم. به نظر شما این کار ایراد داره؟

  • تحریریه می‌گه:

   درود،
   برای گربه های خانگی که شرایط تولید مثل ندارند، عقیم سازی توصیه شده است.

   • بیات می‌گه:

    حیوانات شهری هم در واقع مثل حیوانات خانگی هستن و وابسته به ما پس باید تحت کنترل باشن به روش صحیح و انسانی.در حال حاضر عقیم سازی به هزار دلیل باید انجام بگیره اما اصولی و سازمان یافته و حداقل حدود پنج سال زمان نیازه اگه همه ابزارها باشه تازه بعد پنج سال ما میتونیم بگیم اونا تحت کنترل ما هستن از نظر تغذیه ای-بهداشتی و دوستان فکر نکنن که نسلشون با این کار منقرض میشه.

 33. رها می‌گه:

  سلام دوستان…
  دارویی رو میشناسید که میل جنسی گربه رو کمتر کنه؟؟ من فعلا نمیخوام گربمو عقیم کنم میتونید بهم دارو معرفی کنید و دوز مصرف…..چون شروع کرده به ادرار کردن تو گوشه و کنار خونه…ممنون

 34. کیارش می‌گه:

  سلام …من دامپزشک هستم و ۶۰ به ۴۰ موافقه متن هستم .. معتقدم عقیم کردن بستگی به شرایط داره اصولا کسی که نمی تونه گربه شو از محیط بیرون دور نگه داره یا سگه اپارتمانی و بخواد مثلا تو حیاط یا .. نگهداری کنه اصلا نباید سگ و گربه نگه داری کنه ..من چهار تا سگ شیتزو دختر و پسر در منزل دارم و عقیمشون نکردم معتقدم در سنه بالاتر باید اینکارو کرد که احتمال بروز بیماریها بیشتر میشه و البته در صورته احتیاج ..مشکل اینه که اصولا در ایران اکثر کسانی که حیواناته خانوادگی نگهداری می کنند هیچ اطلاعی از اون جیوان و عادات و رفتار ندارند و متاسفانه در سطح جامعه هم اگاهی درست به این دوستان داده نمیشه … من از بچگی همیشه سگ داشتم و پیش اومده که عقیم هم کردم و وافعا میگم هیچ وقت هیچکدام این مشکلاتی که میگن با عقیم کردن حل میشه بغیر از موارده برخی بیماریها رو قبول ندارم و در در ارتباط با سگهام هم که عقیم نشدن نداشتم حتی سنم که کمتر بود چون علاقه مند بودم تحقیق درست می کردم و من به سگهام یه کلمه بگم (( نکن)) تمومه پس بحث اخلاقی سگ و کلا در موره عقیم کردن منتفی می دونم .. شما خیلی راحت می تونید با تربیت درست سگ همه این مسایلی که میگن بخاطرش سگ و عقیم کنید رو حل کنید .. اینکه مثلا در مورده گربه بخاطره صدای ناله گربه در فحلی که همسایه رو اذیت ممکنه بکنه برید گربه رو عقیم کنیم اصلا حرفه منطقی ایه اخه ؟؟!!!
  حالا از یه جنبه دیگه می خوام به این موضوع نگا کنم اینکه انسان اشرفه مخلوقاته رو اگه قبول داشته باشیم پس اینکه به دلایله منطقی علمی و عقلی اگر کسی مطمین بشه که تصمیم عقیم کردنه حیوانش قطعا تصمیمه درستیه پس باید انجام بده مگه خوده سگ یا گربه می تونن تشخیص بدن چی براشون خوبه و چی بد ؟؟ که در این مورد بتونن …می خوام بگم اگه من اینکارو نکردم مطمین هستم تصمیمم درسته و اگه با ز هم پیش بیاد حیوانی داشته باشم بدونم اندام تناسلیش مشکل داره یا مشکلاته هورمونیش با دارو قابله حل نیست یا بهر حال اختلالاتی داره یا مثلا بیماری یا مشکلی داره که ممکنه به بچه هاش اسیب بزنه و ناقص بدنیا بیان یا خود حیوانه ماده توانایی حاملگی نداشته باشه یا چکاپ نشون میده احتمال ابتلاش به سرطان هست قطعا عقیمش می کنم … می خوام نتیجه گیری کنم از حرفام ::
  ۱٫کسانی باید سگ و گربه نگه دارند که شرایطشو دارند مثلا اگه همسایه های شما مخالف باشند قطعا نگهداری نکنید بهتره
  ۲٫قبل از اوردنه سگ یا گربه حتما باید اطلاعاته کافی در همه موارد نگهداریشون.. نژادی که مناسبه شرایطه شما باشه و خلق و خو و روانشناسی حیوانات و تغذیه و …کسب کرد .
  ۳٫بهترین راه در مواردی که احساسه ناتوانی در نگهداری حیوان می کنید یا شرایط تفییر می کنه و … سپردنه حیوان به فرده دیگریست که شایسته باشه
  ۴٫عقیم کردن سگ در بعضی مواقع که حالت درمان یا پیشگیری داشته باشه روشه مناسبی است ولی نه ابتدا به ساکن و بی دلیل و متاسفانه در ایران شده ممره درامد یه سری از دامپزشکان که فله فله اینکارو می کنن و مخالفه این هستم و البته در مورده گربه با اکراه حاضرم پوانه بیشتری به صاحبان جهته عقیم کردن بدم ولی برمیگردم به حرفه قبلم کسی که شرایط نداره گربه نگه نداره .
  من کاره کلینیکال نمیکنم ولی اگه می کردم قطعا یه سگه سالم و اینکارو باهاش نمیکردم باید چکاپه دوره ای بشه حیوان مثلا سالی دو بار و اگه لازم بود این اتفاق بیوفته
  ۵٫متاسفانه در وضعیت فعلی موافقه عقیم کردنه حیواناته خیابانی هستم .

 35. شادی می‌گه:

  من یک یورکشایر ماده ۶ ماهه دارم که قاعدتا باید حداکثر تا دو ماه دیگه فحل بشه.قبل از خریدش حسابی در مورد نژادهای آپارتمانی خلق و خوشون و نگهداری و بیماری هاشون تحقیق کردم تا بلخره تصمیم گرفتم این نژاد رو بخرم و خودم از ارمنستان آوردمش
  من توی پارک سگهای عقیم شده زیادی دیدم که بیشترشون تمام خصوصیاتی که اغلب به خاطرش عقیم میکنند رو داشتند مثل پر سر و صدا بودن خشن بودن ….. تنها موردی که به نظر من عقیم شدن به رفعش کمک میکنه علامت گذاری در سگهای نر هست همین ، من خیلی سگهای عقیم رو دیدم که بعد از عقیم شدن به شدت پر سر و صدا و وحشت زده رفتار میکردند و چون توی پارک برای سگهای دیگه جاذبه ای نداشتند حالتهای عصبی از خودشون نشان می دادند
  اکثر سگها به علتی غیر از سرطان میمرند آرتروز کهولت سن عفونت ریه در کهنسالی و….
  به نظر من هم عقیم کردن در سنین پایین برای حیوانات منطقی نیست و ما به یکباره با این کار اون ها از تمام نیرو و شادابی جوانی شون می اندازیم بهتره این کار رو حداقل به دوران میانسالی اشون موکول کنیم یعنی شش سالگی به بعد
  توی همین هفته گذشته من به دلایلی زیاد به دامپزشک سگم مراجعه کردم و سه مورد سگ بالای ۱۱ سال دیدم که عقیم نشده بودند و سرطان هم نداشتند و فقط برای چکاپ آمده بودند ، اتفاقا یکی شون هم نژاد سگ من یک یورکشایر ۱۴ ساله ماده بود ! که بسیار زیبا و با ژست نشسته بود که همه رو عاشق خودش کرده بود طوری که هیچ کس باورش نمی شد که پیرزنه !
  من به شخصه سگ خودم رو عقیم نمی کنم و شاید اگر روزی شرایطش برایم محیا بشه بهش اجازه میدهم یک بار لذت مادر شدن رو تجربه کنه

 36. fatemeh می‌گه:

  شما تابحال جنازه بچه گربه های معصوم کنار کوچه خیابون ندیدین؟گرسنگی حیوانات بی پناه سرما تنها موندن زیر بارون…خیلی چیزای دیگه هست که حتی با دیدنش اشک تو چشمای ادم جمع میشه.گربه ها سگ ها و دیگر حیوانات…هر گربه یک بچه به دنیا نمیاره و اون گربه هم نمیتونه از همشون مراقبت کنه شایدم فقط بکیشون زنده بمونه.جواب ناله های اون بچه گربه هارو شما میدین؟
  شاید صاحب حیوانات خانگی نتونن از اون همه بچه گربه نگهداری کنن و کسی هم اونارو به واگذاری قبول نکنه…حالا جدا از فوایدی که عقیم کردن داره.
  ادم میاد خوبی کنه یه گربه رو نگهداری کنه بعدش اون گربه با بچه اوردن تعدادش اینقدر زیاد میشه که دیگه صاحبش از پس نگهداشتنش بر نمیاد و کسی هم به واگذاری قبولشون نمیکنه و بازم چندین گربه بیچاره از دنیا بی خبر به جمع گربه های خیابونی اضافه میشه… من خودم حامی حیوانات و مطمئنم با سر گرم کردن حیواناتتون میتونین به همون اندازه نیاز های محبتیشونو جبران کنید…یک ضرر و کلی فایده

 37. مریم می‌گه:

  من نمیفهمم چرا بعضیا عقیم سازیو انقد زشت و ناپسند میدونن؟
  شما به خودتون نگاه نکنین که تا دو تا بچه گربه تو خیابون میبینین بدو بدو میرین نازش میکنین و قربون صدقش میرین.۹۰ درصد ایرانیا از سگ و گربه تو محیط زندگیشون بدشون میادو با سنگ و لگد پذیرایی میکنن از اون کوچولو ها. هر موقع فرهنگمون مثل مردم ترکیه شد، اونوقت باید عقیم کردن و ناپسند دونست

 38. مرام می‌گه:

  من اصلا سرو کارم با حیوانات نیست و نبوده ولی همیشه از خودم میپرسیدم ما ادم ها چه حقی داریم گوسفند های نر رو عقیم میکنیم تا گوشت بیشتری بدن.
  و وقتی تو دانشگاه میبینم که دختر و پسر رو از هم جدا میکنن از خودم میپرسم مگر اینها گاو هستند و اینجا گاوداری است که گاو نر رو از ماده جدا میکنند که گاو ماده بیشتر شیر بدهد و گاو نر بیشتر گوشت بدهد.

 39. Farideh Eghbali می‌گه:

  من و گربه کوچکم:
  گربه من ۹ماهه بود که باردار شد ۴ بچه ناز و سالم به دنیا آورد ۳ ماده و یک نر
  ناگفته نماند که سگ ماده ۳ ساله هم در جمع ما هست
  بعد از ۸ ماه گربه کوچلو من دوباره باردار است همیطور ۳ تا از بچه هاش و هورآآآ سگم هم باردار است
  بعد از دو ماه در خانه مان ۲۰ گربه ۵ سگ یعنی ۲۵ حیوان که ۱۸ تا ازانها ماده هستند زندگی میکنند بیلانس سال آینده ۱۸ گربه ماده هر کدام ۴ بچه به دنیا بیارن «البته اگر شانس بیارم و ۹ تایی نزان» ۷۲ تا گربه و ۲۰ سگ یعنی یعنی‌ ۹۲ حیوان در خانه که نیاز به غذا و رسیدگی دامپزشکی آن‌ هم اگر باز هم شانس بیارم فقط واکسن سالیانه باشد ……………….. حالا بریم سراغ سال بعد ماشین حساب رو لطفا آماده کنید در ضمن راه حالی‌ هم برای مشکل ژنتیکی‌ که بخاطر جفت گیری همخوانی به وجود آماده را هم همراه داشته باشید ………..
  یک زمان جلوگیری از ازدیاد فرزند برای انسانها کفر و دخالت در کار خدا و طبیعت بود کلی‌ هم از این مطلب علمی‌ برای مضرات و عواقب منفی‌ بیرون آمد و تبلیغ شد ولی‌ هیچ کدام از این پژوهش گران هنوز به خودشان زحمت پیدا کردن راهی‌ برای جلوگیر از فقر و فلاکت ظلمی که به کودکان میشود ندادند خلقت و طبیعت همانطور که در مورد انسانها مجبور شد قبول کند در مورد حیواناتی که دقیقا بخاطر ما انسانها ازدیاد بی‌ رویه پیدا کردند مجبور به قبول است در غیر این صورت نه طبیعتی میماند و نه خلقتی گو اینکه مذهب همچنان با کنترل جمعیت انسانها مخالف است در صورتی‌ که جوابی هم برای فقر و فلاکت ندارد

  • تحریریه می‌گه:

   بحث گربه خانگی با بحث کنترل ازدیاد جمعیت حیوانات رها در شهر متفاوت است. اصل مساله توله کشی و تکثیر حیوانات خانگی در تمام جهان یکی از موارد اصلی نقض حقوق حیوانات محسوب می شود و در قوانین کشورهای پیشرو، زیرمجموعه حیوان آزاری محسوب می شود (مشابه قرار دادن حیوان خانگی در اتوموبیل با در و شیشه بسته.)
   یکی از موارد مورد تاکید در مطلب بازنشر شده فوق این است که حیوانات “اخته” می شوند اما معمولا گفته می شود “عقیم” می شوند!

 40. ناشناس می‌گه:

  من الان یه خرگوش نر و ماده دارم.نمیزارم خرگوش نرم با ماده جفت گیری کنه چون نمیتونم بچه هاشونو نگه داری کنم و به کسی بدم.از یه طرف خرگوش نرم خیلی عصبیه که نمیتونه جفت گیری کنه.به همین دلیل تصمیم گرفتم عقیمش کنم ولی هر دامپزشکی در مورد این کار یه جواب متفاوت به من میده و الان موندم چیکار کنم.میگن آه حیوون میگرتم.آیا این حرف درسته؟من الان باید چیکار کنم؟

 41. نوید می‌گه:

  ی عده پشیمونن از عقیم کردن حیوون ها؟
  عزیزانم مگه شما الان اروپا هستین؟؟
  مگه نمیدونین کدوم جهنم دارین زندگی میکنین؟؟؟
  اینجا همونجاس ک هر ۵ نفر یکیش مشکل روانی داره! طبق امار خود دولت!
  اینجا جاییه که مردم نوکیسه توی کوچه فرعی با ۱۲۰ تا سرعت اجازه نمیدن بومی ها رد بشن از کوچه – چه برسه به حیوون بی زبون رحم کنن!
  اینجا همونجاس که همسایه بی پدر، سم میریزه رو غذای حیوونا، همونجایی که زنی میبینی که گربه ای که منتظر ی تیکه غذا از مرغ فروشی است، را میترساند!
  اینجا وطن است!
  عذاب وجدان نداشته باش!
  چون این حیوونکی ها به دست مردم با شرافت ما، یا کشته میشن، یا فلج..

  • تحریریه می‌گه:

   واقعا سندی وجود داره که ۲۰ درصد مردم مشکل روانی دارند؟! و واقعا وطن جهنمه؟! و در کوچه فرعی افرادی با سرعت ۱۲۰ رانندگی می کنند؟!!! مگر شما کجا زندگی می کنید؟!!!!

 42. مهسا می‌گه:

  سلام .گربه من ۸ماهشه از یک ماهگی مشکل نرمی استخوان داشت تا ۴ماهگی مدام بیمارستانا اواره بودیم از بیمارستان دامپزشکی خصوصی تا دولتی وکلینیکا هرجا بگید بردم ولی همه گفتن بکشید منم فقط با شیرو کلسیم…بزرگش کردم راه نمیتونست بره خداروشکر الان یه ماهه راه میره حتی شربتای کلسیم هم باعث شد کریستال مثانه بگیره و….مگاکولون هم داره .با اینکه راه میره ولی حالت عادی نداره تو راه رفتن ولی به همین هم راضیم.بسیار هم ادم معتقدی هستم ولی برای پیشی من راهی جز عقیمیت نیست .نه میتونه زایمان کنه چون نخاش تحت فشاره ونه اصلا توان داره .امیدوارم دلایلم خداپسند باشه چون چاره ای ندارم.

 43. دانیال می‌گه:

  عالی
  حداقل یکی حرف حساب زد
  متاسفانه انسان ها به طرز عجیبی خودشونو در برابر طبیعت غالب میدونن
  از ازبین بردن طبیعت گرفته تا اخته کردن و دستکاری ژنتیکی و کلون کردن موجودات
  بی فکری حد و مرزی نداره نمیشه تا ابد به اسم علم هر کاری که میخایم انجام بدیم
  با تشکر

 44. حمید می‌گه:

  خانوم مهسا که گربه ۸ ماهه دارید باید بگم ممنونم که انقدر انسانید ولی همانطور که تحریریه گفت اگر دامپزشک گفت به نفعه حیوانه که عقیم بشه نباید شک یا عذاب وجدان داشته باشید مهم زندگی و سلامتی اون گربه بیگناهه که درد و رنج نکشه

 45. سولماز می‌گه:

  با سلام
  من ناچارا مجبور شدم از یک بچه گربه که تازه بدنیا اومده بود و خیابانی بود نگهداری کنم. بچه گربه نر و حدود هفت ماهشه. تا حالا با من زندگی کرده و فقط برای بازی روزی چند ساعت به حیاط و کوچه میره و بر میگرده. الان نمیدونم با توجه به اینکه این گربه خیابانی هست عقیمش بکنم یا بذارم زندگی عادیشو بکنه. با توجه به اینکه خیلی گربه های دیگه رو دوست داره و می خواد با اونها بازی کنه. نظر قلبیم اینه که نباید طبیعت یک موجود رو دستکاری کنیم ولی امکان گرفتن جفت برای اون هم برای من وجود نداره. از طرفی هر چند گربه زرنگیه ولی میترسم بعدا خارج از خونه دچار مشکل بشه. لطفا منو راهنمایی کنید. ممنون

  • تحریریه می‌گه:

   اگر گربه مورد اشاره خانگی شده، یا رفتار گربه خانگی داشته و از بشر ترسی ندارد، با شرایط اعلام شده راهی جز عقیم سازی ندارید.
   طبق آنچه فرمودید رها کردن آن در شهر راه حل نیست.

 46. adrin می‌گه:

  این واسه حیواناتی خوبه که توانایی تامین غذای خودشون رو دارن. با عقیم کردن جلوی زندگی با نکبت نسل بعدی این حیوانات رو میگیریم. و در مجموع مانع رنج حیوانات میشیم

 47. […] عقیم سازی اخته کردن و حقوق حیوانات دیده بان حقوق حیوانا… […]

 48. […] عقیم سازی اخته کردن و حقوق حیوانات دیده بان حقوق حیوانا… […]

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN