Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-Arrest

دیده بان حقوق حیوانات: ۲ متخلف تبعه خارجی شکارپرندگان وحشی در استان فارس دستگیر شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس در یک عملیات غافلگیرانه در شیراز، تعداد  ۳۰۰ عدد پرنده زنده طرقه و ۵ عدد سهره وحشی کشف و ضبط گردید.
مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس در این رابطه گفت:طی این عملیات که در یکی از محلات شیراز صورت پذیرفت تعداد۲ نفر متخلف تبعه خارجی، توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست این اداره کل   دستگیر و تحویل مقامات قضایی گردیدند.
مهندس ابراهیمی کارنامی افزود: متخلفان قصد داشتند که این پرندگان را به فروش برسانند اما با آگاهی به موقع مامورین یگان با حکم قضایی و در بازرسی منزل به دام افتادند.
وی افزود:که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در ادامه گشت و کنترل های قبلی همچنان با افرادی که بخواهند در زمینه تخریب و تجاوز به عرصه های طبیعی و خارج کردن حیات وحش از چرخه های اکوسیستمی مبادرت نمایند به شدت برخورد خواهد شد.
وی از همکاری مقامات قضایی و نیروی انتظامی در پیگیری ،تعقیب و کشف تخلفات زیست محیطی قدردانی نمود.

Leave a Reply


© ۱۳۹۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN