Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-6192

دیده بان حقوق حیوانات: نتایج تحقیقات انجام شده بر روی شامپانزه‌ها و بونوبوها نشان می‌هد این حیوانات در قبال تصمیماتی که می‌گیرند احساس به خرج می‌دهند.

به گزارش ایسنا، در این تحقیق که از سوی دانشگاه دوک در ایالات متحده انجا گرفته است ۲۳ شامپانزه و ۱۵ بونوبو در یک بازی فکری شرکت داده شدند.

در این بازی به شامپانزه‌های بازنده یک تکه خیار و به شامپانزه‌های برنده یک تکه موز سالم داده شد. واکنش حیوان بازنده در مقابل دریافت پاداش خود چیزی شبیه رفتار اعتراض و کج خلقی بود!

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه بی بی سی، این رفتار شامپانزه‌ها در واقع چیزی شبیه بهانه گیری و فریادهای کودکانه در هنگام اصرار بر خواسته‌هایشان بود.

محققان دریافتند احساسات دخیل در تصمیم گیریها نظیر احساس ناکامی و تاسف، تنها منحصر به انسانها نبوده و در میان میمونها نیز نهادینه شده است.

آنها همچنین متوجه تفاوت در نوع راه حل‌های بکارگرفته شده در حل مسایل توسط دو گونه میمون مختلف شدند. در این تحقیق شامپانزه‌ها بسیار خطرپذیرتر و همینطور صبورتر از بونوبوها بودند. این تحقیق نشان می‌دهد ظرفیت احساسی میمونها می‌تواند در شکل دادن زندگی به آنها کمک کند.

محققان در پایان گفتند: نتایج تحقیق نشان می دهد تصمیم گیری در میمونها، مانند انسانها تحت تاثیر مسائلی نظیر وضعیت روحی و انگیزه در آنها است.

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN