Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-5802

دیده بان حقوق حیوانات: عملیات جاده سازی در منطقه حفاظت شده بافق و همچنین ناکافی بودن طعمه در این منطقه موجب حمله پلنگ به دام های اهلی شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد،طی چند سال گذشته بدلیل متمرکز شدن جمعیتی از پلنگ در منطقه حفاظت شده کوه بافق و با توجه به وجود طعمه کافی( کل و بز و قوچ و میش) در این منطقه، گزارشات حمله پلنگ به دام های اهلی به حداقل رسیده بود ولی متأسفانه عملیات جاده سازی در محدوده امن منطقه حفاظت شده کوه بافق، موجب پراکنده شدن این گربه سان بزرگ به زیستگاه های آزاد اطراف منطقه شده و بدلیل ناکافی بودن طعمه در مناطق آزاد، بناچار به دام های اهلی حمله ور می شود.
امیدواریم این عملیات جاده سازی (معروف به جاده گزوئیه) هر چه زودتر با حداقل تخریب های ممکن به پایان برسد و صرفاً در حد یک جاده خاکی برای دسترسی مردم محلی مد نظر باشد تا شاید امکان ایجاد امنیت کافی برای متمرکز شدن مجدد جمعیت پلنگ کوه بافق فراهم شود.
گفتنی است منطقه حفاظت شده کوه بافق علاوه براینکه از شناخته شده ترین زیستگاه های پلنگ در نواحی ایران مرکزی است از زیستگاه های مطلوب یوز، کاراکال، کل و بز، قوچ و میش در گذشته بوده و مورد توجه کارشناسان محیط زیست است.

برچسب‌ها, , ,

Leave a Reply


© ۱۳۹۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN