Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-5775

دیده بان حقوق حیوانات: محققان ژاپنی با هدف حذف انسان در فرآیند انجام تست‌های مختلف بر روی حیوانات آزمایشگاهی، رباتی آزمایشگاهی توسعه داده‌اند که قادر به مراقبت همزمان از ۳۰ هزار موش آزمایشگاهی است.

به گزارش ایسنا، شرکت‌های داروسازی و مراکز علمی- تحقیقاتی برای آزمایش داروهای جدید یا روش‌های نوین درمانی پیش از آزمایش بالینی بر روی انسان، نیازمند نگهداری تعداد زیادی حیوانات آزمایشگاهی هستند.

نگهداری و مراقبت مستمر از حیوانات آزمایشگاهی که بخش زیادی از آنها را موش ها تشکیل می دهند، کار بسیار زمان بر و طاقت فرسایی است؛ همچنین احتمال انتقال بیماری‌های مختلف از کادر آزمایشگاهی به حیوانات و اختلال در روند نتایج آزمایشات مختلف وجود دارد.

در صورت تأثیر بیماری‌های انسان بر حیوانات آزمایشگاهی، تمامی نمونه ها باید معدوم و آزمایش‌ها با گروه جدیدی از حیوانات از سر گرفته شوند که این اقدام خسارات مالی فراوانی در پی خواهد داشت.

ربات آزمایشگاهی جدید توسط محققان دو شرکت Nikkyo Technos‌ و Yaskawa Electronic طراحی شده و از قابلیت نگهداری و مراقبت همزمان از ۳۰ هزار موش آزمایشگاهی برخوردار است.

ربات آزمایشگاهی مانند انسان قادر به انجام تمام وظایف از جمله تمیز کردن قفسه‌ها، تعویض ظرف‌های آب و غذا دادن به موش‌های آزمایشگاهی است. نمونه فعلی ربات از توانایی تشخیص مقدار غذای باقی مانده در ظروف برخوردار نیست، اما در مدل بعدی این ربات از دوربین برای این کار استفاده خواهد شد.

ربات مراقب در کنار ربات‌های آزمایشگاهی دیگر مانند ربات حمل کننده قفس حیوانات فعالیت می‌کند. این ربات در ارتباط با سیستم مانیتورینگ آزمایشگاه، امکان برقراری ارتباط از راه دور محققان با محیط آزمایشگاه را فراهم کرده و دستورات لازم را دریافت می‌کند.

برچسب‌ها,

Leave a Reply


© ۱۴۰۰ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN