Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-6620

دیده بان حقوق حیوانات: کارشناس مسایل دینی گفت: نباید انسان ها بدون نیاز و فقط برای تفریح حیوانات را شکار کنند، این امر موجب می شود تا عذابی سخت در انتظارش باشد.

محمد امین ملکی کمشه چه در گفت و گو با پانا اظهار داشت: اسلام دین بسیار کاملی است تا جایی که انسان را مکلف می کند اگر نمی تواند هزینه حیواناتی که در اختیار دارد تامین کند باید حاکم شرع برای آن تصمیم بگیرد و نباید حیوانی که نمی توانند نگهداری کنند را بی جهت بکشند.

وی افزود: از برخی آداب و سفارشات اسلام در باب ذبح روشن می شود که حیوان احساس درد دارد و روش ذبح اسلامی به گونه ای است که حیوان کمترین رنج و درد را متحمل شود به طور مثال سفارش به تیز بودن کارد می کند تا هنگام بریدن سر حیوان زجری را متحمل نشود.

این کار شناس مسائل دینی تصریح کرد: دین اسلام قوانین و دستورهای جامعی در زمینه حقوق حیوانات بیان داشته است و این قوانین آن چنان دقیق و مفصل بیان شده‌اند که در نوع خود بی‌سابقه‌اند شرایط و آدابی که اسلام برای کشتن حیوانات و استفاده از انها مقرر داشته است همه به نوعی برگشت به حمایت از حقوق حیوانات دارد.

وی اذعان داشت: ارزیابی این شرایط می رساند که باید از مرگ توأم با قساوت و بی‌رحمی حیوان خودداری گردد و نیز مراقب بود که کشتن حیوان سبب بی‌رحمی و قساوت انسان نشود و به مرگ بی‌رحمانه و مثله کردن حیوانات نینجامد.

ملکی کمشه چه ادامه داد: ازهمین رو فقها گفته اند بنا بر احتیاط سرحیوان را پیش ازبیرون آمدن روح از بدنش جدا نکنند البته اگر از روی غفلت یا به جهت تیزی چاقو سر جدا شود اشکال ندارد.

وی خاطر نشان کرد: نهی از آزار حیوانات و رعایت حقوق آنان در احادیث و روایات بسیار مفصل و دقیق است و حتی کوچکترین مسائل از نظر دور نمانده به طوری که در حدیث آمده سزاوار است کسی که شیر را می‌دوشد، ناخن‌های انگشتان را بگیرد تا حیوان اذیت نشود. ذکر همین مقدار نشانگر اهمیتی است که اسلام به حقوق حیوانات داده است.

این کارشناس مسائل دینی گفت: اسلام به حقوق حیوانات بسیار توجه دارد تا جایی که در “وسایل الشیعه آمده است شکار حیوانات برای تفریح و بدون احتیاج حرام است” بنابراین سفر کسی که برای تفریح به شکار می‌رود، سفر معصیت بوده و باید نمازش را تمام بخواند.

وی یادآور شد: همه انسان ها باید حقوق حیوانات را به خوبی اجرا کنند زیرا آزار و کشتن بی مورد حیوانات موجب می شود تا حتی انسان از ورود به بهشت منع شود و جدای از این با اخلاق انسانی نیز سازگار نیست که انسان بی مورد حیوانی را اذیت کند یا بکشد.

______________

شکار لهوی کل و بز/ تصویری

آقایان شکارچی! این سند مردانگی است؟/ فیلم +۲۱

Leave a Reply


© ۱۳۹۸ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN