Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-7009

دیده بان حقوق حیوانات/ مهرداد مهربان*: هدف نهایی دوستداران حیوانات اینست که یک منشور بین‌المللی «حقوق حیوان» به تصویب سازمان ملل برسد که دارای همان اعتبار قانونی منشور حقوق بشر باشد.

به‌تازگی بیست و چهار نفر از برجسته‌ترین چهره‌های فرهنگی فرانسه مانیفستی نوشته اند و در آن رسماً خواسته اند که متن قانون مدنی فرانسه در رابطه با حیوانات تصحیح شود و حقوقشان به‌عنوان موجوداتی «زنده و حساس» مانند انسان به‌رسمیت شناخته شود. البته در حال حاضر در فرانسه در برخی از موارد حقوق حیوانات رعایت می‌شود، اما تبصره‌ی مربوط به حیوانات در قانون مدنی فرانسه به سده‌ی نوزدهم برمی‌گردد و آنان را جزو «اموال منقول» انسان (مانند میز و صندلی) ذکر می‌کند و بنابراین به انسان اختیارات تام می‌دهد.

سازمانها و انجمنهای حمایت از حیوانات در فرانسه بسیار نیرومند هستند اما هنوز قانونی که کاملاً مطلوب ایشان باشد در فرانسه به تصویب نرسیده، و این درخواست‌نامه‌ی جدید گام مهمی در این راه به‌شمار می‌رود زیرا در فرانسه نظر بزرگان فرهنگ، آنهم کسانی به شهرت این بیست و چهار نفر، نقش تعیین‌کننده دارد.

هدف نهایی دوستداران حیوانات اینست که یک منشور بین‌المللی «حقوق حیوان» به تصویب سازمان ملل برسد که دارای همان اعتبار قانونی منشور حقوق بشر باشد. بنیاد فرانسوی «سی‌میلیون دوست»، بزرگترین همایش حمایت از حیوانات در فرانسه، رسماً از مانیفست حاضر پشتیبانی کرده است.

نام این بیست و چهار چهره‌ی برجسته‌ی فرانسوی در پیوند زیر آمده است.

bibliobs.nouvelobs.com

* وگن کایند

۱ Comment

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN