Subscribe: RSS Twitter

http://arw.ir/wp-content/uploads/2013/10/Animal-Rights-Watch-ARW-6893.jpg

دیده بان حقوق حیوانات: ۱۰ قطعه سهره طلایی در سردشت رهاسازی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی تعداد ۱۰ قطعه سهره طلایی که در جریان گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت سردشت از متخلفان کشف و ضبط شده بود در زیستگاههای اصلی خود در سواحل رودخانه زاب رهاسازی شدند. سهره طلایی از تیره سهره (fringillidae)بوده و به دلیل برخورداری از رنگ آمیزی بسیار زیبا ،آوازش خوش و فرم بدنی چشم نواز غالباً توسط شکارچیان زنده گیری می شود و بعنوان پرنده زینتی در قفس نگه داری میگردد .این پرنده در سردشت در علفزارها و اراضی زراعی و باغهای کشاورزی در سواحل رودخانه زاب به وفور یافت می شود.

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN