Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: «کوشکی» یوز نری است که در مرکز تحقیقاتی آموزشی و تکثیر یوزپلنگ آسیایی در جاجرم (استان خراسان شمالی) در شرایط نیمه اسارت نگهداری می‌شود.

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/11/7/336492_140.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/11/7/336493_489.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/11/7/336494_374.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/11/7/336495_706.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/11/7/336496_737.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/11/7/336497_743.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/11/7/336498_719.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/11/7/336506_378.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/11/7/336505_646.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/11/7/336504_840.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/11/7/336503_466.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/11/7/336502_198.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/11/7/336501_447.jpg

۱ Comment

  1. سعید می‌گه:

    یادم هست که برای ماریتا هم فقط خرگوش سرو میکردند و دو سال پیش هم که به باغ وحش ارم رفته بودم برای ببر بیچاره هم خرگوش سرو فرموده بودند.
    براستی در این کشور بجز گوشت خرگوش گوشت دیگری برای تغذیه گوشتخوارانی که آنها را در اسارت نگهداری میکنیم پیدا نمی شود؟؟؟؟؟؟؟
    آیا کفر خدا میشود برای کوشکی زیبایمان گوشت بهتر و با کیفیت تری داده شود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN