Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: بی‌تردید بیشتر ما تجربه لمس کردن بسیاری از گونه‌های جانوری را که روی خشکی یا در دریاها زندگی‌ می‌کنند نداشته‌ایم و حتی گاهی از شنیدن نام و دیدن تصاویر عجیب آنها که پیش از این هرگز ندیده‌ایم، بسیار شگفت‌زده می‌شویم.

به گزارش ایسنا خبرگزاری شینهوا مجموعه کوچکی از تصاویر این جانداران عجیب و حیرت‌انگیز را که در نقاط مختلف جهان زندگی می‌کنند، منتشر کرده است:

Animal-Rights-Watch-ARW-8061

Ambystoma mexicanum

Angora

Blobfish

Condylura

Glass Frog

Kiwa hirsuta

lamprey

Odontodactylus scyllarus

Ogcocephalus darwini

Phycodurus eques

Purple frog

Tarsius

Umbonia

Uroplatus phantasticus

Glaucus atlanticus

Leave a Reply


© ۱۳۹۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN