Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: این عکسهای خارق العاده مربوط به جنین تعدادی از حیوانات است که هنوز در رحم مادر(یا در برخی موارد درون تخم) هستند. تهیه کننده پیتر چین ترکیبی از اسکن امواج فراصوتی چندبعدی، دوربین های بسیار ریز و گرافیک رایانه ای برای خلق این تصاویر جنینی بسیار شگفت آور از حیوانات متولد نشده برای مستند National Geographic  استفاده کرده است. شاید این عکسها کمتر راستی نگرانه باشد اما تصاویری صحیح از مراحل پایانی دوران جنینی این حیوانات را نشان می دهد.

پلنگ

کوسه ماهی ببری

صاریغ یا اپاسم

دلفین

مار

خرس قطبی

فیل

کوسه لیمویی

پنگوئن

سگ(نژاد چی هواها)

اسب

خفاش(جنینهایی که از رحم مادر جدا شده و برای سالها محافظت شدند)

اگر به دور از تعصب و «انسان پرستی» به این تصاویر نگاه کنیم درخواهیم یافت که طبیعت ساختاری مشابۀ جنین انسان برای این موجودات طراحی کرده است- با اندک زمانی متفاوت. بواقع مهم نیست که آنها با ظاهری شبیه ما متولد نمی شوند، مهم این است بکوشیم به افرادی که آگاه نیستند و/یا کسانی که از کشتن این موجودات قبل و بعد از تولد و (در این زمانه) از کشتن انسانها کوچکترین هراس و حیایی ندارند با روشهایی شکست ناپذیر و علمی و عملی بقبولانیم که همه ما- انسان و حیوان- باید زیست طبیعی خود را داشته باشیم. هرگونه مرگ پیش از موعد مقرر که بدون شک یکی از مشخصه های آن «آگاهانه» بودن است باید گناه و جرم تلقی گردد! طبیعت برای تمام پدیده های خود نظم و قوانین خاصی مشخص کرده است. اگر بتوانیم قبول کنیم که حتی پیچیده ترین سیستمی مثل مغز انسان قادر به رویارویی با «نظم و قوانین طبیعی» نیست آن وقت براحتی دست از گلوله باران کردن حیات و حش و سلاخی آنها با هدف حفظ جنگل، محیط زیست و گونه ها برمیداریم!!! اگر کمی به حیوانات اعتماد کنیم و کار را به خودشان بسپاریم آنها بسیار بهتر از ما زیستگاه خود را منظم و پاکیزه و همیشه سرسبز  نگه می دارند!! حواس پنجگانه فراانسانی آنها که جایی برای خالی بودن حس ششم باقی نمی گذارد،  ، استعداد، هوش، قدرت جسمانی و توانایی تک تک موجودات حیات وحش و غیر آن، از آنها صاحب خانه هایی بسیار تابع قوانین محیط  و قدرتمند ساخته است- البته اگر ما فرصت بدهیم!!!

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN