Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: به نوشته یک روزنامه انگلیسی، ولی‌عهد این کشور دستور قتل‌عام همه سنجاب‌های خاکستری در اراضی تحت تملک خود را صادر کرده است.
به گزارش مشرق، شاهزاده چارلز ولیعهد انگلیس خواستار کشتار همه سنجاب های خاکستری در اراضی تحت تملک خود شد، زیرا سنجاب های خاکستری، سنجاب های قرمز را که مورد علاقه شاهزاده است، از اراضی اش بیرون کرده اند.

روزنامه دیلی میرور با درج این خبر نوشت: تعداد سنجاب های خاکستری اراضی شاهزاده چارلز که نخستین بار در سال ۱۸۷۶ از آمریکا آورده شده اند، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار است.

به نوشته این روزنامه، سنجاب های خاکستری باعث بیماری و مرگ ۱۴۰ هزار سنجاب قرمز در انگلیس شده اند و با جویدن پوست درختان نیز باعث نابودی درختان می شوند.

دیلی میرور به نقل از سخنگوی ولیعهد انگلیس نوشت: سنجاب های قرمز یکی از محبوبترین حیوانات در انگلیس هستند و ولیعهد از همه تلاش های مربوط به حفظ سنجاب قرمز حمایت می کند.

دولت انگلیس سال ۲۰۱۴ قانونی را لغو کرد که ۷۷ سال پیش تصویب شده بود و بر اساس آن، هر فردی که مسئولان را از وجود سنجاب های خاکستری در باغچه خانه اش مطلع نمی کرد، مجازات می شد.

ثروتمندان دوران ویکتوریا در انگلیس سنجاب های خاکستری را از آمریکا برای خود خریداری کرده بودند و ناخواسته باعث افزایش تعداد این نوع سنجاب در سراسر انگلیس شدند.

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN