Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: در بازار تهران انگار همه چیز یافت می‌شود؛ «از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد». برخی دستفروشان در بازار تهران هم در اقدامی متقاوت حیواناتی نظیر مار زنده را به فروش می‌رسانند.

Animal-Rights-Watch-ARW-8138

اقتصاد نیوز

Leave a Reply


© ۸۵۹۴ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN