Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیواناتمسئول اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: در حال حاضر جای پیست حیوانات در شهر اصفهان خالی است که اگر شهرداری اقدام به این کار می‌کرد دیگر شاهد نگهداری حیوانات در منازل نبودیم.

سید رضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر امروز شاهد نگهداری حیوانات در منازل شهری هستیم و مردم به سمت نگهداری حیواناتی از جمله گربه، سگ یا پرندگان وحشی از جمله عقاب و شاهین و غیره رفته اند به دلیل نبود یک پیست مجاز برای حیوانات در سطح شهر اصفهان است.

وی بیان داشت: ارتباط انسان با حیوان که بخشی به علت ارضای نیاز و رفع کنجکاوی های فرد نسبت به حیوان انجام می گیرد باید در یک فضای سالم و با یک تعریف درستی از نحوه برخورد صحیح با حیوانات و حفاظت از حقوق حیوانات انجام گیرد.

مسئول اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان اعلام داشت: حیوانات در اسلام از جایگاه و ارزش برخورداراند که باید از کودکی و در محیط های خانواده و سپس در مدارس نحوه برخورد صحیح با حیوانات را به آنها آموزش داد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه عده ای به خاطر علائق، کنجکاوی یا رفع نیاز به سمت حیوانات کشیده می شوند و به نوعی میل به ارتباط با حیوانات دارند و این اقدام را گاها با نگهداری در منازل انجام می دهند از همین رو لازم است که برای پرهیز از این اقدام، در روستاها فضایی به عنوان پیست حیوانات یا برخورد نزدیک با حیوانات گوناگون فراهم شود تا افراد علاقه مند با حضور در محل با غذا دادن به حیوانات، نوازش آنها یا حتی مشاهده نزدیک و سوار شدن بر حیواناتی مانند اسب، شتر و غیره به نوعی این میل در آنها ارضا شود.

موسوی اضافه کرد: نگاهی که به حیوانات در داخل کشور می شود بسیار متفاوت از نگاهی است که در کشورهای اروپایی بعضا شاهد آن هستیم به گونه ای که در این کشورها نگاه به حیوانات از سر نیاز عاطفی صورت می گیرد و چون غالب این افراد معتقدند نیاز به خانواده ندارند و یا تنها زندگی می کنند بنابراین میل به ارتباط با حیوانات در آنها ایجاد می شود.

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN