Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: با شروع فصل سرما پرندگان از گونه های مختلف نظیر سار ،مرغان دریایی، عقاب و کلاغ به محل دفع و پردازش زباله های تهران در منطقه کهریزک هجوم می آورند. روزانه بیش از ۷ هزار تن زباله در این منطقه پردازش می شود.

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN