Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-8194

دیده بان حقوق حیوانات: گروه های بشر دوستانه توانستند فعالیت یک نمایشگاه انسانی را متوقف کنند؛ اقدامی که هرروزه برای حیوانات در باغ وحش ها رخ می دهد و مخالفت ها با این رخداد به بهانه هایی شنیده نمی شود.

بدنبال اعتراضات شدید نهادهای بشری علیه نمایشگاه “اگزیبیت بی” که در آن در ظاهر تلاش می شد، رویکردهای استعماری را در کشورهای جهان سوم توسط استعمارگران غربی نشان دهد، مقامات برگزارکننده تصمیم گرفتند این نمایشگاه را زودتراز تاریخ تعیین شده تعطیل کنند.

به گزارش میزان به نقل از شبکه خبری فرانس ۲۴، دراین نمایشگاه، در اتاقک هایی افرادی را به عنوان نمادین قرار می دادند که نشان دهد چگونه تحت استعمار قرار داشتند.

به عنوان مثل در یکی از اتاقک ها ، زن سیاهپوست در حالیکه وسائل نظافتی از جمله سطل آب و “تی” در کنارش است ساعت ها روی صندلی نشسته و در معرض دید مردم قرار می گیرد که این رویکرد مورد اعتراض نهادهای بشر دوستانه در پاریس قرار گرفت.

منتقدان این اقدام برگزار کننده را برگزاری “باغ وحش انسانی” نام گذاشتند و خواستار تعطیلی هر چه زودتر آن شدند.

مرکز فرهنگی شهر پاریس اعلام کرد که این نمایشگاه امروز تعطیل خواهد شد.

۱ Comment

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN