Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: جاده پارک ملی گلستان باز از پلنگ های این پارک یک قربانی دیگر گرفت.‏

به گزارش روابط عمومی پارک ملی گلستان در شامگاه ۹۳/۱۰/۰۹ یگان حفاظت محیط زیست محیط بانان واحد دشت در حین گشت وکنترل و پایش منطقه ی چشمه جان لر روبروی پیچ سلیمان کشته با لاشه یک قلاده پلنگ تلف شده مواجه شدند. پس از مشاهده ی لاشه با رییس پارک ملی گلستان هماهنگی انجام شده و با حضور رییس و کارشناس پارک ملی در محل حادثه لاشه بازدید و کارشناسی شد.

پلنگ بر اثر برخورد با خودروهای عبوری وضربه شدید به پای عقب، زیر فک، پشت پاهایش وپنچه هایش خودرا کشان کشان از مسیر جاده دور کرده ومحدوده ی چشمه جانلر که تا جاده ۳۰۰ مترفاصله داشته خود را کشانده وتلف شد.

لاشه پلنگ به اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان برای بررسی های بیشتر کارشناسی انتقال داده شد.

جنسیت این پلنگ ماده و سن آن سه سال تشخیص داده شد که یک ماده تازه بالغ بوده است.

Animal-Rights-Watch-ARW-8271 Animal-Rights-Watch-ARW-8272 Animal-Rights-Watch-ARW-8273 Animal-Rights-Watch-ARW-8274

۱ Comment

  1. لاله سیدرییسی می‌گه:

    ای کاش هنوز زنده بودی تا کی فقط بر بال خیال است تداوم زندگی تو

Leave a Reply


© ۲۵۳۴ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN