Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: این نمایشگاه با عنوان «تصویر مرگ در جسد پلاسیده مان» با تاکید بر حمایت از حقوق حیوانات از ۱۷ تا ۳۰ بهمن در گالری ایده برگزار می‌شود. محمد شمس و حامد کاظمی با تکیه بر بازتاب خشنونت در حیات حیوانات، این تاثیر را در آثار خود عینی کرده‌ و در برابر دید تماشاگران قرار داده‌اند. گالری ایده به آدرس خیابان خردمند شمالی، خیابان هجدهم شماره ۲۶ از ۱۷ تا ۳۰ بهمن میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

Animal-Rights-Watch-ARW-8348

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN