Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: در رخدادی نادر یک گربه ماهی پس از بلعیدن یک قرقره نخ دندان، به دست توانمند جراح دامپزشک نجات یافت.

به گزارش دیده بان حقوق حیوانات دکتر امید مرادی متخصص جراحی در این زمینه گفت این جراحی نادر بر روی یک گربه ماهی (رد تیل) انجام شد.

به گفته مرادی، صاحب این گربه ماهی (از نوع ردتیل) پس از افتادن یک نخ دندان به داخل آکواریوم و بلعیده شدن آن توسط ماهی آنرا سریعا به بیمارستان تخصصی مرکزی کرج می رساند. متعاقب این رخداد عجیب، با معاینات به عمل آمده و انجام رادیوگرافی، وجود جسم خارجی در معده این ماهی تایید می شود و به تشخیص تیم دامپزشکی جسم خارجی مذکور با عمل جراحی باز از معده این حیوان خارج می گردد.

رئیس بیمارستان تخصصی مرکزی کرج اهمیت این جراحی را در نوع بیهوشی، نادر بودن عارضه و نوع جسم بلعیده شده عنوان کرد و حال عمومی حیوان را پس از گذشت ۵ روز از جراحی رضایت بخش اعلام نمودند.

دکتر مرادی پیش تر به پاس تلاش های بی وقفه در نجات گونه های جانوری نشان خرس قهوه ای را دریافت کرده بود.

Animal-Rights-Watch-ARW-8380

ماهی رد تیل مذکور در زمان ارجاع به مرکز درمانی

Animal-Rights-Watch-ARW-8381

انجام رادیوگرافی و تائید حضور جسم خارجی در معده

Animal-Rights-Watch-ARW-8382

انجام رادیوگرافی و تائید حضور جسم خارجی در معده

Animal-Rights-Watch-ARW-8383

انجام رادیوگرافی و تائید حضور جسم خارجی در معده

Animal-Rights-Watch-ARW-8384

انجام رادیوگرافی و تائید حضور جسم خارجی در معده

Animal-Rights-Watch-ARW-8385

القای بیهوشی

Animal-Rights-Watch-ARW-8386

آماده سازی جراحی و وجود برجستگی ناشی از وجود جسم خارجی در معده

Animal-Rights-Watch-ARW-8387

خارج کردن معده حاوی جسم خارجی از شکاف جراحی

Animal-Rights-Watch-ARW-8388

خارج نمودن نخ دندان و انجام بخیه معده

Animal-Rights-Watch-ARW-8389

بخیه پوست

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN