Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات/ امید عزت پور محیط بان: آنان وظیفه حفاظت و حراست از عرصه های طبیعی کشور و حیات وحش بی نظیر ایران را برعهده دارند. آنها نه صنفی دارند نه سندیکا نه تشکل و نه … فقط و فقط خودشان هستند، خدایشان و اراده محکمشان در برابر تمامی ناملایمتی ها.
پس از مدتها انتظار شاهد اضافه شدن ۲۰۰۰ امتیاز به حقوق محیط بانان بودیم( اتفاقی که تنها در چند استان اعمال شده) این درحالی است که جدای سیلی از مطالبات این قشر خدوم ،بیشترین بار اجرایی محیط زیست بهمراه مشکلات و خطرات فراوانش نیز بر دوش آنها قرار دارد.

این قشر از جامعه سالهاست سختی کار و ناملایمتی برخی مدیران غیر محیط زیستی را درگذشته، کمبود امکانات و در کنار آن عدم دریافت حقوق مکفی و تحمل رنج های مختلف کار در روزهای گرم کویر، و سرمای کوهستان،شب را به صبح رسانده اند و جانبازی ها و زخم های روحی و روانی و در آخر خانواده هایی که پسران و پدرانشان شهید شد را به جان خریدند تا شاید عقابی به هوا خیزد و آهویی در دشت بخرآمد و پلنگ ایرانی شهرتش جهانی شود.

باری، آنان وظیفه حفاظت و حراست از عرصه های طبیعی کشور و حیات وحش بی نظیر ایران را برعهده دارند. آنها نه صنفی دارند نه سندیکا نه تشکل و نه … فقط و فقط خودشان هستند، خدایشان و اراده محکمشان در برابر تمامی ناملایمتی ها.

عده ای از محیط بان در اقدامی کاملا خودجوش و دموکراتیک مطالباتشان را بر روی پلاکاردهایی درج کردند، به امید اینکه شاید به مناسبت این روز که تولد امام رضا (ع) است و اسمی از محیط بان به میان می آید. ازین طریق مطالباتشان را به گوش مسئولین ذیربط برسانند.

روز محیط بان بر تمامی همکاران عزیزم که لباس پرافتخار محیط بانی می پوشند، به مدیرانی که بند پوتین شان را گره می زنند و از اینکه همدوش محیط بانان در مناطق قدم بزنند لذت می برند و به مسئولانی که همیشه در کلام و عمل شان محیط بانان را از یاد نمی برند و همچنین به همه مردمی که باور دارند برای حفظ گونه های جانوری و گیاهی این سرزمین « یک محیط بان» هستند تبریک می گویم.

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN