Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-8488

دیده بان حقوق حیوانات: پس از انتشار خبر فخرفروشی «بچه پولدارها» با پلنگ بازی در ویلا به آدرس [http://arw.ir/?p=63021] و انتشار تصویر فوق به عنوان تصویر مربوط به خبر، مباحث بسیاری در گروه ها و شبکه های مجازی در رابطه با زنده یا مرده بودن پلنگی که در تصویر دیده می شود رخ داد. طبق ادعاهای مطروحه، پلنگی که در این تصویر مورد عکاسی قرار گرفته تاکسیدرمی شده است اما هیچ یک از عزیزان جهت نگارش تکذیبیه مستند به ادعای مورد اشاره قبول مسوولیت نکردند. تحریریه دیده بان بر خود فرض می داند با اشاره به فرم غیر طبیعی پنجه ها، قفسه سینه و شکم، احتمال قوی را بر این بداند که  این پلنگ زنده نبوده و تاکسیدرمی شده است. اصلاح این بخش خبر، روح کلی خبر مبنی بر «لزوم پیگیری توسط مسوولان» جهت کشف محل نگهداری و کشف مجاز یا غیر مجاز بودن این نگهداری را نفی نمی کند. منظور از مجاز بودن، اشاره به احتمال وارداتی بودن نمونه تاکسیدرمی شده این پلنگ، مرگ در اسارت (مثلا باغ وحش مجاز) و سپس تاکسیدرمی شدن و فروش نمونه تاکسیدرمی شده یا تامین نمونه احتمالا تاکسیدرمی شده از هر مجرای دیگری است مشروط به اینکه حیوان سرقت شده از طبیعت ایران یا سایر کشورها نبوده و نگهداری آن طبق ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست، قانونی محسوب شود.

دیده بان حقوق حیوانات جهت انتشار نظر صاحب نظران در قبول یا رد این مطلب اعلام آمادگی کرده و و بر لزوم کشف مجاز یا غیر مجاز بودن نگهداری این نمونه تاکید می کند.

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN