Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: عباس طاهریان از دستگیری ۴ شکار چی غیر مجاز که بصورت شبانه اقدام به شکار پستانداران و پرندگان وحشی در دشت قلاور خانه   می کردند خبر داد.

طاهریان مسئول اداره ی حفاظت محیط زیست خواف در تشریح خبر فوق افزود : پرسنل یگان حفاظت محیط زیست خواف که بصورت شبانه اقدام به گشت و کنترل حوزه ی استحفاظی شهرستان خواف می پرداختند حوالی ساعت ۳۰/۲۲ متوجه حضور یکدستگاه خودرو در دشت قلاورخانه شدند که بصورت مشکوک در حال گشت زنی بود از اینرو بصورت نامحسوس خودروی مذکور را تحت کنترل قرار دادند و با شیوه ای که متوجه حضور مامورین نشود خود را به وی نزدیک نمودند .
طاهریان در ادامه گفت : با نزدیک شدن خودروی محیط زیست مامورین متوجه شدند نامبردگان در حال شکار غیر مجاز جانوران وحشی هستند و هنگامیکه قصد متوقف نمودن خودروی سمند متخلفین را داشتند اقدام به فرار نمودند که پس از مسافتی تعقیب و گریز مامورین راننده ی سمند را مجبور به توقف نمود.
طاهریان افزود : مامورین با متوقف نمون خودرو اقدام به بازرسی که ۴ نفر در آن حضور داشتند نمودند که یک قضبه سلاح ساچمه زنی و ۲۵ عدد فشنگ مربوطه و یک تیغه چاقوی خون آلود کشف گردید اما افراد دستگیر شده اظهار داشتند قصد شکار داشته اما موفق    نشده اند که در بررسی خودرو مقدار زیادی خون ملاحظه گردید از اینرو مسیر فرار نامبردگان بصورت دقیق رصد شد که در این حین مامورین متوجه پلاستیکی شدند و از داخل آن لاشه ی یک سر خرگوش و لاشه ی ۲ قطعه باقرقره (سیاه سینه ) کشف و ضبط و متخلفین نیز به شکار آنها اقرار نمودند پرونده ای در اینخصوص تشکیل و متهمین روانه ی دادسرا شدند.
ضرر و زیان وارده به محیط زیست براساس مصوبه ی شورایعالی حفاظت محیط زیست ۷ میلیون ریال تعیین شده که متخلفین ملزم به پرداخت آن هستند.
Animal-Rights-Watch-ARW-8570
Animal-Rights-Watch-ARW-8571
Animal-Rights-Watch-ARW-8572
برچسب‌ها, ,
© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN