Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-8590

دیده بان حقوق حیوانات: فرض رایج بر این است که مناطق حومه شهرها که دارای تراکم گیاهی و جنگلی هستند بیشتر از شهرها در حمایت از گونه‌های در معرض خطر نقش دارند اما بررسی‌های جدید خلاف آن را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا یک تیم از کارشناسان استرالیایی با بررسی پراکندگی ۱۶۴۳ گونه حفاظت شده در سراسر این کشور اظهار داشتند: کره زمین در حال حاضر با ششمین انقراض جمعی و انبوه روبروست.

این کارشناسان سپس به مقایسه وسعت جمعیتی مشاهده شده در شهرها و فضای زیستی خارج از محدوده شهری پرداختند. یافته‌های آنان حاکی از آن است تمامی شهرهای استرالیایی محل زیست گونه‌های حفاظت شده گیاهی و جانوری و ۳۰ درصد تمامی گونه‌های فهرست شده‌ای است که در مناطق شهری یافت می‌شوند. درحالیکه تصور می‌شود شهرها تاثیرات منفی بر گونه‌ها دارند یافته‌های اخیر نشان می‌دهد این مناطق پر جمعیت و تجاری به عنوان زیستگاه امن عمل می‌کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از نیچر ورلد نیوز، دکتر «کریستوفر ایوس» از موسسه تکنولوژی رویال ملبورن استرالیا گفت: بررسی‌ها از این امر حکایت دارد برای مقابله با انقراض گونه‌ها دیگر نمی‌توان مکان‌هایی که محل کار و زندگی اکثر انسان‌هاست، نادیده بگیریم. در استرالیا هر یک از شهرها در حفاظت از تنوع زیستی در معرض تهدید نقش دارد.

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN