Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: غواصان پارک دریایی روآتان در سواحل هندوراس تصمیم گرفتند برای چشاندن طعم ماهی های بیگانه مهاجمی که زیستگاه آنها در میان صخره های مرجانی اقیانوس اطلس و هند است، به کوسه های وحشی درس شکار کردن بیاموزند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت خروس ماهی ها، به دلیل اینکه هیچ شکارچی طبیعی ندارند، در میان آبهای کارائیب و جنوب شرق آمریکا به شدت افزایش یافته و همچنان رو به افزایش است، از این رو این جانداران را موشهای دریایی نیز خطاب می کنند.

غواصان محلی هندوراس که با کوسه های این منطقه آشنایی دارند، تصمیم گرفتند کوسه ها را برای خوردن خروس ماهی ها ترغیب کنند، فعالیتی که غواص-عکاسی به نام “انتونیو بوسیلو” طی چندین ماه غواصی در منطقه مورد نظر، از آن عکاسی کرده است.

به گفته غواصان در صورتی که کوسه های این منطقه یاد بگیرند که خروس ماهی ها را به چشم یک شکار ببینند، به تدریج می توان جمعیت این ماهی های مهاجم را تحت کنترل درآورد. خروس ماهی ها می توانند به سرعت بستر دریا را تحت سلطه خود درآورند به شکلی که می توان ۲۰۰ عدد از این ماهی ها را به راحتی در چهار هزار متر مربع یافت.

یک خروس ماهی ماده طی تخمگذاری سالانه دو میلیون خروس ماهی به وجود می آورد که با کمک جریان آب به همه جا سرایت پیدا می کنند. افزوده شدن جمعیت این ماهی ها برای اکوسیستم صخره های مرجانی بسیار مضر است زیرا این ماهی ها می توانند به سرعت خود را جایگزین گونه های محلی کنند.

در ابتدای این برنامه غواصان این ماهی های زهرآگین را کشته و آن را به عنوان غذا به کوسه ها پیشکش می کردند تا به این شکل کوسه ها طعم این ماهی ها را درک کنند. سپس خروس ماهی های زخمی در محدوده شنای کوسه ها رها شدند و در نهایت کوسه ها یاد گرفتند که این ماهی ها را تعقیب کرده و شکار کنند.

کوسه ها متناسب با خوی وحشی و حریصی که دارند از عهده خوردن جانداران سمی زیادی از جمله خروس ماهی ها بر می آیند در حالی که مریض هم نمی شوند. انسانها نیز برای کاستن تعداد این ماهی های زهرآلود تلاش کرده اند و مقامات محلی سعی داشتند با افزودن نام این ماهی ها به لیست رستورانها، علاقه انسانها را به شکار خروس ماهی افزایش دهند، با این همه سمی بودن این جاندار از پیشرفت این نقشه جلوگیری کرد.

 

طی برنامه ای که برای متعادل سازی اکولوژی این منطقه حیاتی به شمار می رود، یک کوسه کارائیبی در حال بلعیدن خروس ماهی مهاجمی در آبهای پارک دریایی روآتان در سواحل هندوراس است

 

خروس ماهی ها می توانند به سرعت در میان زیستگاه گونه های محلی رشد و نمو کرده و زیستگاه را در تصرف خود در آورند

 

سمی بودن خروس ماهی ها از شکار گسترده آنها توسط انسانها جلوگیری می کند و از این رو جمعیت این ماهی ها همواره خارج از کنترل است

 

کوسه ها در تعقیب خروس ماهی

 

کوسه ها پس از چشیدن طعم ماهی ها، به شکار آنها خو می گیرند

 

سم خروس ماهی ها تنها در برابر انسانها کارساز بوده است، و هیچ تاثیری بر روی کوسه ها از خود به جا نمی گذارد

 

کوسه ای در حال شکار “موشهای دریا”

برچسب‌ها, ,

Leave a Reply


© ۱۴۰۰ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN