Subscribe: RSS Twitter

Animal-Rights-Watch-ARW-8609

دیده بان حقوق حیوانات: نامه نگاری با وب سایت ها و شرکت های خدمت شکار برای اخذ مجوز شکار در ایران، حاکی از آن است که ایران از سال ۲۰۱۴ دادن مجوز شکار را متوقف کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر طی ماه های گذشته برخی رسانه‌ها اعلام کردند سازمان حفاطت محیط زیست برای شرکت ها و شکارچیان خارجی مجوز صادر کرده است. این ادعا بر اساس وب سایت ها و شرکت های خدمت شکار در اینترنت مطرح شده بود که با قرار دادن عکس های شکارچیان خارجی در ایران و ارائه خدمات شکار انواع گونه های حیات وحش مانند پلنگ و قوچ در کشورمان، باعث  اعتراضاتی یه ارایه پروانه های شکار به شکارچیان خارجی شد.

اما نامه نگاری با این شرکت ها و وب سایت ها برای اخذ مجوز شکار در ایران، اکنون حکایت دیگری را مطرح می سازد. در پی ادعای تعدادی از رسانه ها نسبت به مجوزهای داده شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست به شکارچیان خارجی برای شکار در ایران، پیگیری برخی افراد از این سایت ها، پاسخ های متفاوتی را به دنبال داشته است.

در پاسخ اصلی ترین  سایت های خدمات شکار به وضوح بیان شده که ایران از سال ۲۰۱۴ دادن مجوز شکار را متوقف کرده است و دلیل پابرجایی پیشنهاد این وب سایت ها و شرکت ها، گرفتن سفارش است تا اگر در سال های آینده مجوز صادر شد بتوانند خدمات شکار خود را ارائه دهند.

به طور مثال، وب سایت سافاری اینترنشنال پاسخ داده «عکس هایی که از شکار در ایران قرار دادیم مربوط به سال ۲۰۱۴ و آخرین سالی که آن کشور مجوز شکار می داد، هستند. ایران در حال حاضر مجوز شکار صادر نمی کند»، و اضافه کرده: ایران نسبت به محافظت از حیات وحش کشور و گونه های ساکن ایران بسیار حساس و جدی است.

وب سایت هانت کان نیز با دادن پاسخ مشابهی بر عدم صدور مجوز شکار توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران تاکید کرد.

وب سایت خدمات شکار استاکر در پاسخ به درخواست شکار در ایران گفت: متاسفانه قادر به گرفتن مجوز شکار از ایران نیستیم، چرا که از سال ۲۰۱۴ تا به حال ایران برای شکار مجوز صادر نمی کند.

وب سایت پرافیهانت پاسخ داده: سال هاست ایران مجوز شکار صادر نمی کند و مطمئن هستیم امسال هم مجوز صادر نمی شود.

البته در برخی موارد، سایت هایی با قرار دادن لیست قیمت تورهای شکاری در ایران و گاهی حتی با اضافه کردن درصد به نام سازمان حفاظت محیط زیست با  قصد کلاه برداری از شکارچیان خارجی وعده هایی در پاسخ به متقاضیان داده اند. مثلا از شناخت افراد بومی در ایران و یا دسترسی به تعداد مجوز محدود می گویند و البته به بهانه پر بودن وقت و نبود جای خالی، اقدام به پیش فروش تورهای شکاری می کنند تا در صورت احتمال صدور پروانه شکار در طول سال های آینده، متقاضیان را برای خود حفظ کنند.

سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است که به محض اطلاع از وجود اینگونه سایت ها آنها را مورد پیگرد قرار می دهد، اما در شرایطی که یکی از بزرگترین حوزه های قاچاق در جهان به حیات وحش اختصاص دارد و فضای مجازی چندین برابر فضای واقعی رشد کرده، پیشگیری و مقابله با سودجویان دشوار و بلند مدت است.

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN