Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: برای حیات وحش ترمز کنیم! این هدفی است که موتورسوار سفیر دیده بان حقوق حیوانات در سفر طولانیش ترویج می کند.

 

animal-rights-watch-arw-8616

موتور سیکلتی که با حیوانات تصادف نمی کند!

سفیر دیده بان جاده را فقط محل گذر نمی داند و معتقد است توقف کردن نیز همانند باقی بخش های سفر بسیار لذت بخش است و اگر این توقف با ترمزی حساب شده برای حفظ جان زیستمندی باشد، بی شک لذتی بیشتر خواهد داشت.

بابک سفرش را با با موتور سیکلت از بوشهر آغاز کرده و در طول مسیر ازیاسوج، اصفهان، تهران، قزوین، زنجان و تبریز گذر کرده و از طریق مرز نوردوز سفرش را به مقاصد ارمنستان، گرجستان و ترکیه ادامه می دهد و سپس به ایران باز خواهد گشت.

سلفی های بابک صفوی از این سفر لذیذ را ببینید:

animal-rights-watch-arw-8614

بر فراز دریاچه شهر جرموک ارمنستان

 

animal-rights-watch-arw-8618 animal-rights-watch-arw-8617  animal-rights-watch-arw-8615

animal-rights-watch-arw-8619

شهر آرتوین ترکیه

 

_________________________________

Animal-Rights-Watch-ARW-8604

توصیه به مسافران نوروزی: سفر مسوولانه در قبال حیات وحش

 

Animal-Rights-Watch-ARW-8215

توصیه به مسافران نوروزی: سفر مسوولانه در قبال حیات وحش

Leave a Reply


© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN