Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست همدان به منظور آشنایی شکارچیان و متقاضیان سلاح شکاری با ضوابط و مقررات شکار و جنبه های زیست محیطی کلاس های آموزشی با همکاری این اداره کل و حفاظت اطلاعات تیپ ۳ زرهی برگزار می شود.

این کلاسها با هدف حفظ حیات وحش و جلوگیری از انقراض حیوانات وحشی هر دو هفته یکبار برگزار خواهد شد.

وظایف شکارچیان در محیط زیست، تنوع شکار از نگاه محیط زیست، تعریف و حدود وظایف میر شکاران، نحوه صدور پروانه، شکار در مناطق ممنوعه و قوانین مربوط به آن و فصول شکار و مناطق مجاز شکار استان از موضوعاتی است که توسط کارشناسان محیط زیست تدریس خواهد شد.

همچنین کتابچه راهنمای آموزشی مجموعه قوانین و مقررات صید و شکار که اخیراً توسط این اداره کل به چاپ رسیده  بین شرکت کنندگان توزیع خواهد شد.

Leave a Reply


© ۱۴۰۰ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN