Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر،آقای محمدی زاده در مراسم اختتامیه نمایشگاه بین المللی محیط زیست افزود: محیط زیست فقط مسئله فنی نیست بلکه در حوزه های اجتماعی و فرهنگی نیز باید آن را جستجو کرد.

وی با تاکید بر اینکه محیط زیست موضوعی فراملی و فرا منطقه ای است گفت:از این رو باید برای نجات کره زمین از آسیب ها همه کشورها قیام کنند.

محمدی زاده افزود:محیط زیست مرز نمی شناسد و علوم و فنون مربوط به این عرصه نیز نمی تواند در انحصار کشور یا قاره ای باشد.

معاون رییس جمهور همچنین گفت: علوم مربوط به محیط زیست جزو سرمایه های بشری به شمار می رود و باید در دسترس همه بشریت قرار گیرد.

محمدی زاده برگزاری نمایشگاههای محیط زیست را فرصت مناسبی برای ظهور و بروز فن آوری های نوین و یافته های جدید در حوزه محیط زیست دانست و افزود: یازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست اگر چه به لحاظ زمان برگزاری دارای اشکال بود اما این نمایشگاه از نظر کمی و کیفی برجستگی های فراوانی داشت .

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ارزیابی های سازمان محیط زیست در خصوص طرح های مختلف فقط بیست روز طول می کشد گفت: چنانچه همه مطالعات طرح تکمیل باشد و زمان ارزیابی محیط زیستی آن بیش از این زمان طول بکشد سرمایه گذار می تواند بدون اعتراض سازمان، طرح خود را عملیاتی و اجرا کند.

Leave a Reply


© ۱۳۹۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN