Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات ایران : یک کارشناس محیط زیست گفت: سازمان محیط زیست عامل کشتار حیات وحش از طریق صدور پروانه شکار به شکارچیان شده است.

سید محمدرضا فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس اظهار داشت: سازمان محیط زیست پروانه شکار حیات وحش را برای افراد صادر کرده و با پروانه ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی مجوز قانونی کشتار حیات وحش را به شکارچیان می‌دهد.

وی ادامه داد: سازمان محیط زیست با دادن مجوز به شکارچیان برای شکار در حیات وحش به کشتار قانونی و رسمی حیوانات اقدام می‌کند.

فاطمی افزود: بنده به دلیل رفت و آمد زیاد در مناطقی که حیات وحش مانند میش و گرگ‌ وجود دارد، مشاهده کرده‌ام که سازمان محیط زیست مجوز شکار به شکارچیان در منطقه حیات وحش را می‌دهد.

این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه سازمان محیط زیست باید دادن مجوز شکار حیوانات وحشی به شکارچیان را متوقف کند، گفت: جمعیت حیات وحش به اندازه‌ای کم شده است که صدور پروانه شکار معنی ندارد و سازمان محیط زیست باید از درآمدی که از اعطای مجوز به شکارچیان بدست می‌آورد، صرف‌نظر کرده و درآمد خود را از بودجه دولتی بدست آورد.

وی بیان کرد: سازمان محیط زیست عامل کشتار حیات وحش از طریق صدور پروانه شکار به شکارچیان شده است.

فاطمی بیان کرد: زمانی تعداد حیوانان حیات وحش ما چند هزار بود ولی هم‌اکنون به چند صد تا می‌رسد ضمن اینکه سازمان محیط زیست با بهانه شکار حیوانات مُسن مجوز شکار به شکارچیان می‌دهد در صورتی که این اشتباه‌ است.

وی تأکید کرد: قرن ۲۱ قرن حفاظت است و دنیای شکار نیست همچنین موجودات در طبیعت باید همان اندازه در رفاه و امنیت باشند که خود ما انسان‌ها در حفاظت هستیم بنابراین ما حق نداریم به خاطر شکار یا افتخار از اینکه شاخ شکار را به مردم نشان دهیم، دست به کشتار و جنایت بزنیم ولی هم‌‌اکنون سازمان محیط زیست این اقدام را انجام می‌دهد.

فاطمی خاطرنشان کرد: دادن مجوز شکار حیوانات حیات وحش اصلاً با بهانه کم شدن حیوان مُسن از نظر علمی اشتباه است چرا که در جمعیت نرمال حیوانات باید هم جمعیت جوان و هم جمعیت میانسال و پیر وجود داشته باشد. را به شکارچیان می‌دهد.

وی ادامه داد: سازمان محیط زیست با دادن مجوز به شکارچیان برای شکار در حیات وحش به کشتار قانونی و رسمی حیوانات اقدام می‌کند.

فاطمی افزود: بنده به دلیل رفت و آمد زیاد در مناطقی که حیات وحش مانند میش و گرگ‌ وجود دارد، مشاهده کرده‌ام که سازمان محیط زیست مجوز شکار به شکارچیان در منطقه حیات وحش را می‌دهد.

این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه سازمان محیط زیست باید دادن مجوز شکار حیوانات وحشی به شکارچیان را متوقف کند، گفت: جمعیت حیات وحش به اندازه‌ای کم شده است که صدور پروانه شکار معنی ندارد و سازمان محیط زیست باید از درآمدی که از اعطای مجوز به شکارچیان بدست می‌آورد، صرف‌نظر کرده و درآمد خود را از بودجه دولتی بدست آورد.

وی بیان کرد: سازمان محیط زیست عامل کشتار حیات وحش از طریق صدور پروانه شکار به شکارچیان شده است.

فاطمی بیان کرد: زمانی تعداد حیوانان حیات وحش ما چند هزار بود ولی هم‌اکنون به چند صد تا می‌رسد ضمن اینکه سازمان محیط زیست با بهانه شکار حیوانات مُسن مجوز شکار به شکارچیان می‌دهد در صورتی که این اشتباه‌ است.

وی تأکید کرد: قرن ۲۱ قرن حفاظت است و دنیای شکار نیست همچنین موجودات در طبیعت باید همان اندازه در رفاه و امنیت باشند که خود ما انسان‌ها در حفاظت هستیم بنابراین ما حق نداریم به خاطر شکار یا افتخار از اینکه شاخ شکار را به مردم نشان دهیم، دست به کشتار و جنایت بزنیم ولی هم‌‌اکنون سازمان محیط زیست این اقدام را انجام می‌دهد.

فاطمی خاطرنشان کرد: دادن مجوز شکار حیوانات حیات وحش اصلاً با بهانه کم شدن حیوان مُسن از نظر علمی اشتباه است چرا که در جمعیت نرمال حیوانات باید هم جمعیت جوان و هم جمعیت میانسال و پیر وجود داشته باشد.

© ۱۳۹۹ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN