Subscribe: RSS Twitter

دیده بان حقوق حیوانات ایران :نیروهای امداد در سوئد مجبور شدند به کمک گوزنی بروند که در میان شاخه های درخت سیب گیر افتاده بود.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، یک راس گوزن از نوع الک در استکهلم سوئد به شکل عجیبی از درخت سیب بالا رفت و مقدار زیادی سیب خورد اما برای بازگشت به زمین راهی نیافت و میان شاخه های درخت گرفتار شد. یک شهروند سوئدی گفت سه شنبه شب صدایی را از باغچه همسایه شنید و زمانی که به انجا رفت با کمال تعجب یک راس گوزن گرفتار شده را بالای درخت سیب مشاهده کرد.
وی گفت به نظر می رسید که گوزن به علت خوردن سیب های تخمیر شده مسموم شده است. پر جانسون و نیروهای امداد بعد از بریدن شاخه های درخت سیب توانستند این گوزن را از بالای درخت به پایین بیاورند.

نیروهای امداد در سوئد مجبور شدند به کمک گوزنی بروند که در میان شاخه های درخت سیب گیر افتاده بود.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، یک راس گوزن از نوع الک در استکهلم سوئد به شکل عجیبی از درخت سیب بالا رفت و مقدار زیادی سیب خورد اما برای بازگشت به زمین راهی نیافت و میان شاخه های درخت گرفتار شد. یک شهروند سوئدی گفت سه شنبه شب صدایی را از باغچه همسایه شنید و زمانی که به انجا رفت با کمال تعجب یک راس گوزن گرفتار شده را بالای درخت سیب مشاهده کرد.

وی گفت به نظر می رسید که گوزن به علت خوردن سیب های تخمیر شده مسموم شده است. پر جانسون و نیروهای امداد بعد از بریدن شاخه های درخت سیب توانستند این گوزن را از بالای درخت به پایین بیاورند.

Leave a Reply


© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN