Subscribe: RSS Twitter

عضویت/ Membership

______________________________________________________________________________________

با توجه به تغییرات و انجام اصلاحات ساختاری در بخش مدیریت منابع انسانی، پذیرش عضو جدید در مجموعه دیده بان حقوق حیوانات تا اطلاع ثانوی انجام نخواهد شد.

______________________________________________________________________________________

جهت قرار گرفتن در لیست اعضای داوطلب جدید، می توانید با پر کردن فرم اولیه زیر و ارسال آن صرفا از طریق ایمیل دبیرخانه (ایمیل زیر) اقدام فرمایید.http://arw.ir/wp-content/uploads/2013/09/INFO-Email.jpg

با توجه به درخواست ها و فرم های پرشمار عضویت، رسیدگی به فرم ها نیازمند زمان نسبتا طولانی است. پیشاپیش از شکیبایی شما ممنونیم.

http://arw.ir/wp-content/uploads/2012/05/Animal-Rights-Watch-ARW-3621.jpg

فرم را از اینجا دریافت کنید. پس از پر کردن تمام بخش ها نسخه اسکن شده آن را از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید. فرم های ناقص یا بدون مشخص شدن حیطه همکاری بررسی نخواهند شد.

© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN