Subscribe: RSS Twitter

روباه، شیطان و دشمن آشکار شماست

دیده بان حقوق حیوانات: تصاویر زیر مربوط است به یک آگهی مذهبی در ایستگاه متروی شهید بهشتی تهران. در متن آگهی ترجمه آیه ای از قرآن نوشته شده که:...
© ۱۳۹۷ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN