Subscribe: RSS Twitter

باغ وحش ارم صلاحیت ورود ببر سفید و شیر آسیایی را ندارد

دیده بان حقوق حیوانات: فعالان حقوق حیوانات با توجه به وقایع غیرقابل توجیهی که در کمتر از ۵ سال گذشته برای حیوانات درباغ وحش ارم رخ داده است،...

گوزن شکمو بالای درخت سیب گرفتار شد!

دیده بان حقوق حیوانات ایران :نیروهای امداد در سوئد مجبور شدند به کمک گوزنی بروند که در میان شاخه های درخت سیب گیر افتاده بود. به گزارش واحد مرکزی...
© ۱۴۰۲ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN