Subscribe: RSS Twitter

تلف شدن ۳ هزار ماهی در بند عبدل آباد/ دلیل مرگ ماهیان مشخص نیست

دیده بان حقوق حیوانات: این روزها آب خوش از گلوی آبزیان خراسان شمالی پایین نمی‌رود در جدیدترین اتفاق چند روز پیش حدود ۳ هزار قطعه ماهی در بند...
© ۱۴۰۱ دیده بان حقوق حیوانات – ایران · Subscribe: RSS Twitter · Animal Rights Watch - IRAN